boyun ne demek? boyun nedir? boyun anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   boyun

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi:
          "Ellerini bu defa, boynuna sıkıştırdığı beyaz peçeteye sildi."- A. İlhan.  
   2 .    Şişe, güğüm gibi kapların veya vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.  
   3 .    Sorumluluk.  
   4 .   coğrafya  Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.  
   5 .    Üzeri:
          "Günahı söyleyenlerin boynuna, derler ki, bu iki genç birbirlerini küçükten beri sevmişler de öyle nişanlanmışlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   boynu altında kalsın!
   boynu armut sapına dönmek
   (birine karşı) boynu eğri
   boynu kıldan ince olmak
   boynuna almak
   boynuna geçirmek
   boynunda kalmak
   boynunu bükmek
   boynunu kırmak
   boynunu uzatmak
   boynunu vurmak
   boyun bükmek
   boyun eğmek
   boyun kesmek
   boyun kırmak
   boyun olmak
   boyun vermek  

   Birleşik Sözler

   boyun bağı
   boyun borcu
   boynu bükük
   boynu eğri

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Bir hayvanın baş ve gövdesini birleştiren bölge.

  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   Genç dağlık kümelerde, dorukları birbirinden ayıran, yüksek ve kimileri ulaşıma elverişli olmayan geçitler.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   (dh>y olan lehçelerde) boyun

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   boyun

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   boyun, tutamak

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. anat. Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi: ?Ellerini bu defa, boynuna sıkıştırdığı beyaz peçeteye sildi.? -A. İlhan. 2. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım. 3. coğ. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer. 4. Üzeri: ?Günahı söyleyenlerin boynuna, derler ki bu iki genç birbirlerini küçükten beri sevmişler de öyle nişanlanmışlar.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji, coğrafya)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   TV. Almaç ışıtacının koni biçimindeki bölümünden sonra gelen ve tarayıcı demetin oluşmasını sağlayan; artıuç, elektron topu, Wenhelt borusunun yer aldığı ince bir boruyu andıran bölümü.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Kefil. 2. Deve boynu denilen gerdanlık.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Dağ sırtı. 2. Dağın geçit veren yeri.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tomruk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üst, uhde: Günahı senin boynuna.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çift, iki adet: bir boyun ey öküz

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Boyun; çift. || bir boyn öküz: bir çift öküz || sürütme boyunnan || boyne altunda gala!: kahrolasıca

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gerdan, boyun. bk. boyn

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   1. Baş ve gövdeyi birleştiren kısım. 2. Birçok sestod da skoleksle strobila arasında halkalanmanın olmadığı kısım.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Bir hayvanın baş ve gövdesini birleştiren bölge.

  • Türkçe

   böyün

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bugün

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bugün (Kuşu)

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   boyun

   İngilizce

   -ynu 1. neck. 2. cervix. 3. geog. pass, defile. 4. responsibility. ––una almak /ı/ to accept responsibility for. ––u altında kalsın! colloq. May he die! ––u armut sapına dönmüş. colloq. He has grown very thin. ––una atılmak /ın/ to embrace (someone), fall on (someone´s) neck. ––una atmak /ı, ın/ to put (the blame) on (someone). –– atkısı scarf. –– borcu a binding duty. ––unun borcu a duty. ––unu burmak /ın/ to wring (an animal´s) neck. ––unu bükmek 1. to abase oneself. 2. to submit to something. ––u bükük/eğri 1. destitute. 2. unhappy, sorrowful. –– eğmek /a/ to submit (to); to humiliate oneself (before). ––una geçirmek /ı/ to seize, take (something) for one´s own. ––unda kalmak (for an obligation) to remain unfulfilled. ––unu kesmek/ vurmak /ın/ to behead. ––um kıldan ince. colloq. I am ready to accept any decision./I am ready to comply with anything. ––u kopsun! colloq. May he die! –– kökü the base of the neck. ––una sarılmak /ın/ to embrace. ––u tutulmak to have a stiff neck. ––unu uzatmak/vermek /a/ to surrender (to), submit (to).

  • İngilizce

   (ADJ.)
   cervical, jugular

  • İngilizce

   (N.)
   neck, cervix, scrag

  • İngilizce

   neck; cervix; pass, col

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   boyun

   Almanca

   Hals m

  • Almanca

   r Hals, s Genick, r Nacken.

  • Almanca

   Hals [der]

  • Almanca

   Hals, Genick, Nacken

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   boyun

   Fransızca

   cou [le]

  • Fransızca

   cou

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   boyun

   Azerice

   boyun

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   boyun

   Flemenkçe

   hals

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   boyun

   Lehçe

   kołnierz

  • Lehçe

   szyja

  • Lehçe

   szyjka

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   boyun

   Japonca

   kubi

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   boyun

   Arnavutça

   qafë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   boyun

   Kazakça

   moyın

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   boyun

   Türkçe

   boyun

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.