acik ne demek? acik nedir? acik anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   açık

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı:
          "Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dertleştik."- R. N. Güntekin.  
   2 .    Engelsiz.  
   3 .    Örtüsüz, çıplak.  
   4 .    Boş.  
   5 .    Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal.  
   6 .    Aralığı çok.  
   7 .    İşler durumda olan:
          "Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar."- Ö. Seyfettin.  
   8 .    Kolay anlaşılır, vazıh:
          "Açık konuşma zamanının artık geldiğine kani idim."- R. N. Güntekin.  
   9 .    Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen.  
   10 .    Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen:
          "...her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o."- T. Buğra.  
   11 .    Koyu olmayan (renk):
          "Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu."- Ö. Seyfettin.  
   12 .    Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film).  
   13 .  isim  Belli bir yerin biraz uzağı.  
   14 .    Denizin kıyıdan uzakça olan yeri:
          "Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır."- B. Necatigil.  
   15 .  zarf  Doğru olarak, açıkça:
          "İnsan mağlûbiyetini bu kadar açık kabul eder mi?"- M. Yesarî.  
   16 .  isim  Bir ihtiyacın karşılanamaması durumu.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   açığa çıkarılmak
   (birini) açığa çıkarmak
   (bir durum) açığa çıkmak
   (bir durumu) açığa vurmak
   (birinin) açığı çıkmak
   açığını kapamak
   açığını kapatmak
   açık alınla
   açık düşmek
   açık kapamak
   açık kapı bırakmak
   açık konuşmak
   (bir yer, birine) açık olmak
   açık söylemek
   açıkta bırakmak
   açıkta kalmak (veya olmak)
   açık tutmak
   açık vermek
   açık yürekle

   Birleşik Sözler

   açık açık
   açık ağıl
   açıkağız
   açık ağızlı
   açık alan
   açık artırma
   açık bilet
   açık bono
   açık bölge
   açık büfe
   açık celse
   açık ciro
   açık çek
   açık deniz
   açık devre
   açık dolaşım sistemi
   açık durum
   açık duruşma
   açık düşme
   açık eksiltme
   açık elli
   açık fikirli
   açık görüş
   açıkgöz
   açık gri
   açık hava
   açık hece
   açık hesap
   açık imza
   açık işletme
   açık kahverengi
   açık kalp ameliyatı
   açık kalpli
   açık kapı politikası
   açık kapı siyaseti
   açık kart
   açık kestane
   açık kırmızı
   açık kredi
   açık liman
   açık lise
   açık maaşı
   açık mavi
   açık mektup
   açık ordugâh
   açık oturum
   açık oy
   açık öğretim
   açık önerme
   açık pazar
   açık pembe
   açık piyasa
   açık poliçe
   açık raf
   açık rejim
   açık saçık
   açık sarı
   açık sayım
   açık seçik
   açık senet
   açık sözlü
   açık şehir
   açık taşıt
   açık teşekkür
   açık tohumlular
   açık tribün
   açık yara
   açık yeşil
   açık yürekli
   açık zaman
   açığa almak
   açığa alınmak
   bütçe açığı
   dış ticaret açığı    
  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. net
  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   büyük kardeş
  • Türkçe

   Gitar Terimleri Sözlüğü


   Hiçbir perdeye basılmaksızın tellerin açık bırakıldığı veya tüm tellerin herhangi bir perdeden tek parmakla kapatıldığı durumlarda bile sık kullanılan akorların elde edilebildiği akortlama biçimi.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu: Bütçe açığı. Ülkenin doktor açığı. 2. Belli bir yerin biraz uzağı: Tren yolu nehrin açığından geçer. 3. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri: ?Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır.? -B. Necatigil. 4. sf. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı: ?Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dertleştik.? -R. N. Güntekin. 5. sf. Engelsiz, serbest: Açık yol. 6. sf. Örtüsüz, çıplak: ?Yolcuların hepsi indikten sonra Mehmet Akif göründü, beni açık başıyla selamladı.? -A. Kabaklı. 7. sf. Boş: Kâğıtta açık yer kalmadı. 8. sf. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal: Açık kadro. 9. sf. Aralığı çok: Açık adımlarla. 10. sf. Çalışır durumda olan: ?Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar.? -Ö. Seyfettin. 11. sf. Kolay anlaşılır, vazıh: ?Açık konuşma zamanının artık geldiğine kani idim.? -R. N. Güntekin. 12. sf. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen: Bu adamın her işi açıktır. 13. sf. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen: ?... her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o.? -T. Buğra. 14. sf. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı: ?Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu.? -Ö. Seyfettin. 15. sf. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). 16. zf. Belirgin bir biçimde: ?İnsan mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?? -M. Yesari.
  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   1. Gelirin gideri karşılamaması durumu. 2. bk. gedik
  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   1) sarîh. 2 ) alenî.
  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Serbes, laubali.
  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   1. Tecim işlerinde ve genel olarak ödenekliklerde o kuruluşun gelirleriyle giderleri arasındaki olumsuz-dengesizlik, giderin gelirden fazla olması. 2. Kasa, ambar, mal değerlerinin sayım sonucu yazılımlara göre eksik çıkması.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Uzak, ırak: Bu su evden çok açık.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Orman içindeki ağaçsız, çıplak yer: Sığırı, büyük gürgendeki açığa al.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kahve cezvesi.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kızlığı bozulmuş: Kızcağızı açıktır diye babasına geri göndermişler.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Serbest
  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Kolayca anlaşılan (söz, yazı). Karşıtı bk. kapalı, düğümlü.
  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Ev çatılarındaki delik. (Fındıkoluk -Bilecik)
  • Türkçe

   acık

   Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Biraz, azıcık, pekaz.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Öç, intikam, kin, garaz.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İnat, zıddiyet, nisbet.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Keder, ıstırap, elem. 2. Merhamet, şefkat. 3. Hiddet, gazap, öfke. 4. bk. acığ (I)-1. 5. bk. acığ (I)-2. 6. Sıkıntı, eziyet: Şu işi görürken bana acık etme.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. acalma. 2. Yaban armudu, ahlat.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sumak yaprağı, nar, ceviz, palamut kabuğu, şap gibi şeylerden yapılan ve içine boyanacak bez atılan sıvı.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Azıcık, biraz
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   acık

   İngilizce

   1. bitterness. 2. mourning.
  • Türkçe

   açık

   İngilizce

   1. open. 2. unobstructed, free. 3. uncovered; naked, bare, exposed. 4. empty, clear, unoccupied. 5. spaced far apart, separated. 6. open for business, open. 7. clear, easy to understand; not in cipher. 8. not secret, in the open. 9. light (shade of color). 10. fortunate, promising. 11. obscene; suggestive. 12. open, defenseless, unprotected (city). 13. not roofed; not enclosed. 14. clear, cloudless, fine. 15. the open. 16. vacancy, job opening. 17. deficit, shortage. 18. excess of expense over income. 19. distance, space between. 20. outskirts; nearby place. 21. soccer wing, winger, player in a wing position. 22. open sea. 23. frank, open. 24. frankly, openly. ––ında/––larında naut. off ..., offshore. ––ta 1. outdoors, in the open air. 2. obvious, apparent. 3. naut. in the offing, offshore. 4. unemployed. –– açık openly, frankly. ––tan açığa openly. –– adım big step, wide step. –– ağızlı stupid, dim-witted. –– alınla with a clear conscience. ––a almak /ı/ to lay off (a government employee) temporarily. –– arazi mil. exposed terrain, unprotected terrain, open country. –– artırma sale by public auction. –– ateş mil. direct fire. ––ta bırakmak /ı/ 1. to leave (something) outdoors. 2. to leave out, exclude (a person from a privilege). 3. to leave (someone) without a home or a job. –– bono vermek /a/ 1. com. to give (someone) a blank check. 2. to give (someone) carte blanche, give (someone) freedom of action or complete control. ––ını bulmak to find something amiss. –– celse law public hearing. –– ciro blank endorsement, general endorsement. –– çek signed blank check. ––a çıkarılmak to be dismissed from work, be fired. ––a çıkarmak /ı/ 1. to fire (a government employee). 2. to bring (a matter) out into the open. ––a çıkmak 1. to be fired. 2. to become known, come out. ––ı çıkmak 1. (for one´s accounts) to show a shortage. 2. (for the inventory of property for which one is responsible) to show a shortage. –– deniz 1. law high seas. 2. the open sea. –– devre elec. open circuit, interrupted circuit. –– durmak to stand aside, not to interfere. –– duruşma law public hearing. ––ta eğlenmek to wait offshore without anchoring. –– eksiltme public bidding for a contract. –– elbise (a) revealing dress; (a) décolleté dress. –– elli open-handed, generous. –– ellilik open-handedness, generosity. –– fikirli broad -minded, enlightened, liberal-minded. –– gel! slang 1. Stay clear! 2. Come on, out with it! –– gelmek slang to stay away, not to come near. –– giyinmek to wear revealing clothes; to wear décolleté dresses. –– hava 1. open air, outdoor; fresh air. 2. clear weather. –– hava sineması open-air movie theater, open-air cinema. –– hava tiyatrosu open-air theater. –– hava toplantısı public protest meeting. –– hece gram. open syllable. –– imza signature on blank paper. ––ta kalmak/olmak to have lost one´s home or job, Brit. be up a gum tree. –– kalp ameliyatı open-heart surgery. –– kalpli open-hearted, candid. ––ı kapatmak to meet the deficit. –– kapı open door. –– kapı bırakmak /a/ to leave (someone) with some room for choice, leave (someone) with some leeway, not to tie (someone´s) hands. –– kapı politikası open-door policy. –– kart vermek /a/ to give (someone) carte blanche. –– konuşmak to be frank, talk frankly. –– kredi open credit, blank credit. –– liman 1. port unprotected from storms. 2. port without excessive formalities. 3. mil. unprotected port. ––lar livası colloq. the unemployed. –– maaşı half pay (while an employee is temporarily suspended). –– mektup 1. open letter. 2. unsealed letter. –– mevzi mil. exposed position. –– olmak /a/ 1. to be accessible (to). 2. to be receptive (to). –– ordugâh bivouac, temporary encampment. –– oturum panel discussion. –– oy open vote. –– oylama open voting. –– öğretim education modeled after that of an open university. ––ını örtmek to cover up one´s fraud. –– pazar open market. –– poliçe certificate of indebtedness issued before all the details are settled. –– saçık 1. off-color, risqué; bawdy
  • İngilizce

   (ADJ.)
   open, uncovered, wide open, visible, apparent, obvious, bare, clear, unclouded, cloudless, definite, exposed, blank, aboveground, articulate, avowed, broad, candid, categorical, clean cut, clear-cut, confessed, cr
  • İngilizce

   (ADV.)
   expressly, in blank, explicitly
  • İngilizce

   (N.)
   shortage, deficient amount, shortfall, deficiency, deficit
  • İngilizce

   open; (çay/kahve) weak; (yol/geçit) free, clear; (hava) clear, cloudless; (renk) light; uncovered; naked, bare; clear, plain, distinct; frank, outspoken; vacant boþ, münhal; (çek) blank; (resim/kitap vb.) smutty, bawdy, pornographic, salacious; open air;
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   açık

   Almanca

   offen-klar-eindeutig-Ausfall m-Defizit n-Öffnung f
  • Almanca

   offen, auf; klar, anschaulich, einleuchten, präzis, deutlich; öffentlich; weit; demonstariv; nackt, unverhüllt; unbesetzt; hell; heiter; s Defizit.
  • Almanca

   offen; bloß, bar; (renk) hell, licht; klar, augenscheinlich, ausdrücklich, deutlich, eindeutig, unmißverständlich, selbstverständlich; offensichtlich; handgreiflich; frei; (hava) heiter; lose; ostentativ; öffentlich; präzis; unumwunden; anschaulich; übers
  • Türkçe

   açIk

   Almanca

   offen, auf; klar, anschaulich, einleuchten, präzis, deutlich; öffentlich; weit; demonstariv; nackt, unverhüllt; unbesetzt; hell; heiter; Defizit
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   açık

   Fransızca

   ouvert/e, découvert/e, décolleté/e, précis/e, net/te, béant/e, (çay\kahve) léger/ère, (görev) vacant/e, (renk) clair/e, catégorique, flagrant/e, formel/le, (hava) serein/e
  • Fransızca

   clair (couleur), ouvert
  • Türkçe

   acık

   Fransızca

   chagrin, deuil
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   açık

   Azerice

   açıq
Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   açık

   Flemenkçe

   open
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   açık

   Lehçe

   czysty
  • Lehçe

   jasno
  • Lehçe

   jasny
  • Lehçe

   jawny
  • Lehçe

   klarowny
  • Lehçe

   otwarty
  • Lehçe

   prostolinijny
  • Lehçe

   przejrzysty
  • Lehçe

   przezroczysty
  • Lehçe

   wyraźny
  • Lehçe

   zrozumiały
Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   açık

   Yunanca

   επίθ. ανοιχτός
Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   açık

   Japonca

   akarui
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   açık

   Arnavutça

   1. hapur (i)
   açik büfe - bufe e hapur
   açik deniz - det i hapur
   açik destek vermek - Jap mbështetje të hapur (mbështes hapur)
   açik hava müzesi - Muze i Hapur në Natyrë
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   açık

   Kazakça

   anıq
  • Kazakça

   aşıq
  • Kazakça

   ayqın
  • Kazakça

   naqtı

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..