ayin ne demek? ayin nedir? ayin anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Ayin

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Şey; nesne.

  • Türkçe

   ayin

   Türkçe

   isim (a:yin) Farsça ayin
    
   1 .    Dinî tören:
          "... ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir."- Anayasa.  
   2 .  eskimiş, müzik  Mevlevî tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.

   Birleşik Sözler

   ayinicem      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (a:yin) din b. 1. Dinî tören, ritüel. 2. müz. esk. Mevlevi tekkelerinde okunan bestelerin tamamı.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder

  • Türkçe

   ayın

   Türkçe

   isim, eskimiş Arapça ayn
        Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ayınları çatlatmak

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   Ciğerlerden gelen havanın gırtlağa çarpması ile oluşan ve Arapçada (ع) işareti ile karşılanan hançere ünsüzü. Bu ses dilimize Arapçadan geçmiş adet, âdet, ayar, ayıp, dava (<Ar. da’vâ), davacı (<Ar. da’vâ+cı), ibadet, ibret, malûm (<Ar. ma’lûm), Osman, ömür gibi sözlerde yer alır. Ancak, bu sözlerdeki ayınlar ünsüzlük niteliğini yitirerek birer ünlüye dönüşmüştür.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. esk. Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   nesne.

  • Türkçe

   âyin

   Türkçe

   Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü


   (Tekke edebiyatı terimi) bk. İlâhi.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Mevlevilerin ilâhiye verdikleri ad. bk. ilâhi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   dinî tören.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Gözü değen kişi. Nazarı değen kimse

  • Türkçe

   Ayın

   Türkçe

   Osmanlıca


   Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

  • Türkçe

   Âyin

   Türkçe

   Osmanlıca


   "Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun. * Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacaklar

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ayin

   İngilizce

   1. religious service; rite; religious musical service. 2. ceremony. 3. the music used in the Mevlevi ceremony of whirling. ––i Cem a ceremony of worship performed by various dervish orders.

  • İngilizce

   (N.)
   ceremony, rite, service; litany, observance, ordinance, ritual, sacrament

  • İngilizce

   rite; ceremony

  • Türkçe

   ayın

   İngilizce

   ayn,´ain, ain (the eighteenth letter of the Arabic alphabet). ––ları çatlatmak to pronounce one´s ´ayns as an Arab would.

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ayin

   Almanca

   r Gottesdienst, r Ritus.

  • Almanca

   Gottesdienst [der], Ritus [der], Zeremonie [die]

  • Almanca

   Gottesdienst, Ritus

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ayin

   Fransızca

   cérémonie [la], messe [la], office [le], rite [le], sacrement [le], service [le]

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   ayin

   Flemenkçe

   kerkelijke ceremonie

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   ayin

   Arnavutça

   1. liturgji, shërbesë paradreke në kishë, shërbesë fe
   2. meshë
   ayin yönetmek - këndoj meshë

  • Türkçe

   ayın

   Arnavutça

   meshë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   âyin

   Kazakça

   qulşılıq etw

  • Kazakça

   sïınw

  • Kazakça

   tabınw

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.