sinir ne demek? sinir nedir? sinir anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   sinir

   Türkçe

   isim, anatomi
    
   1 .    Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet:
          "Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu."- R. N. Güntekin.  
   2 .  halk ağzında  Kas kirişi ve zarı.  
   3 .    Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.  
   4 .    Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhî niteliği:
          "Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer."- R. N. Güntekin.  
   5 .  sıfat  Hoşa gitmeyen, can sıkan.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   (bir durum, birinin) sinirine dokunmak)
   siniri oynamak
   siniri tutmak
   sinir kesilmek
   (birinin) sinirleri altüst olmak
   sinirleri ayakta olmak
   sinirleri boşanmak
   sinirleri bozulmak
   sinirleri gergin olmak
   (birinin) sinirleri gerilmek
   sinirleri gevşemek (veya yatışmak)
   (bir kimse) sinirlerine hâkim olmak
   (birinin) sinirlerini bozmak

   Birleşik Sözler

   sinir argınlığı
   sinir bilimi
   sinir buhranı
   sinir doku
   sinir harbi
   sinir hastalığı
   sinir hastası
   sinir ilâcı
   sinir kanatlılar
   sinir küpü
   sinir otları
   sinir otu
   sinir otugiller
   sinir savaşı
   sinir sistemi
   sinir törpüsü

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. anat. Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet: “Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu.” -R. N. Güntekin. 2. Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik: Bu kadının bir siniri var, kan görünce bayılır. 3. Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği: Sende hiç sinir yok mu, bu kadar aldırmazlık olur mu? “Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer.” -R. N. Güntekin. 4. sf. Hoşa gitmeyen, can sıkan: Ne sinir şey! 5. hlk. Kas kirişi ve zarı: Etin sinirlerini ayırmak.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Duyu ve hareket uyartılarını beyinden organlara, organlardan beyine ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Lastik.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Diz kapakla ayak bileği arası.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sınır, bk. sinor// sinir sepet: hudut, bk. sinor sepet

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Beyni ve omuriliği vücudun öteki bölgelerine bağlayan ve herbiri birkaç sinir teli demetlerinden yapılmış olan beyaz iplikler.

  • Türkçe

   sınır

   Türkçe

   isim Yunanca sinoron
    
   1 .    İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut.  
   2 .    Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.  
   3 .    Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç.  
   4 .  mecaz  Uç, son.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   sınır çekmek (veya çizmek)
   sınır dışı etmek  

   Birleşik Sözler

   sınır açı
   sınır boyu
   sınır dışı
   sınır karakolu
   sınır ötesi
   sınır taşı    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   İki komşu devleti birbirinden ayıran, uluslararası bir antlaşma ile saptanmış çizgi ya da dar, uzun yerey parçası, bk. doğal sınır, yapma sınır.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. Bitim, bitme, sona erme; bir şeyin sona erdiği nokta. 2. Varlık ya da etki alanının dış çevresi. 3. Uzayda iki bölgeyi ayıracak biçimde belirtilen nokta, çizgi ya da yüzey. 4. İki zaman dönemini ayırmaya yarayan nokta. 5. Eyleme olanağının kalmadığı nokta (gücün sınırı, bilimin sınırı, usun sınırı).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. 2. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. 3. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç: Bataklığın sınırı. Ormanın sınırı. 4. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst sınır, limit: “Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık mutluluğunun sınırı olmayacaktı.” -Halikarnas Balıkçısı. 5. mat. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. 6. mec. Uç, son.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   1. Olaylar ve süreçlerde kimi niteliklerin ulaşacağı düşünülen son nicellik değeri. 2. (İng. boundary) Evreleri birbirinden ayıran yüzey.

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   İki ayrı taneyi birbirinden ayıran yapısal çizgi.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)

  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut: § “Şarkî Türkistan’ın illeri Çin çitinde (serhat, sınır) yaşadıkları için, fizyonomi, lisan ve töre itibariyle az çok Çinlileşmiş idiler.” -Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 103. 2. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi: § “… beldelerden şimdi hangileri sınırlarımızın dışında kalmış ise onlarla mukayese edin.” -Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri, 107. 3. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç: § “Beş hassemin sınırını tırmalayıcı ve ilerisini derin bir (melankoli) duygusundan ibaret…” -Necip Fazıl Kısakürek, O ve Ben, 35. § “Her ikisi de III. sınır’ın belirlenen noktasına kadar birbirlerini göremezler. “ -Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar: II. Sınır, 241. 4. mec. Uç, son.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Duvar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kaydırak oyunu.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Diz arkası.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   sinir

   İngilizce

   1. anat. nerve. 2. colloq. sinew, tendon; muscle fiber. 3. quirk, peculiar trait, peculiarity of behavior. 4. thing about which one is fastidious. 5. anger; irritation. 6. equanimity, emotional balance: Bende sinir kalmadı. My nerves are shot./I´m very upset. 7. irritating, exasperating (person, thing). –– ağrısı neuralgia. ––leri altüst/ayakta olmak to be very upset, angry, or irritated. –– argınlığı neurasthenia. –– boğumları anat. neural ganglions. ––leri boşanmak to have a fit of nerves, be unable to control oneself, get hysterical or slightly hysterical. ––ine dokunmak /ın/ to get on (one´s) nerves, irritate, Brit. give (someone) the pip. ––leri gergin olmak to be tense, be under nervous pressure. ––leri gerilmek (for someone) to be ready to explode with anger. –– harbi war of nerves. –– hastalığı/sayrılığı neuropathy. –– kesilmek to become enraged. –– kökenli neurogenic. ––leri kuvvetli cool, self-possessed, imperturbable. ––i oynamak/–– olmak to get angry, get one´s dander up. ––i tutmak to get angry suddenly, get in a temper. ––leri zayıf excitable, easily excited; easily irritated.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   nervous, neural

  • İngilizce

   (N.)
   nerve, sinew, temper, fury, tantrum, pet

  • İngilizce

   nerve; sinew, fibre; anger, irritation; emotional balance, equanimity; crabby, irritating, irksome, annoying

  • Türkçe

   sınır

   İngilizce

   1. frontier, border. 2. boundary, limit. –– açı math. limit angle. –– çekmek/koymak /a/ to limit, set a limit to.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   frontier

  • İngilizce

   (N.)
   border, frontier, borderline, boundary, limit, borderland, bound, bourn, bourne, butting, circumscription, compass, confine, deadline, line of demarcation, extreme, extremity, limitation, March, pale, purlieu, skirting

  • İngilizce

   border; frontier; boundary, limit; division

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   sınır

   Almanca

   e Grenze.

  • Almanca

   Grenze [die], Scheide [die]

  • Almanca

   Grenze

  • Türkçe

   sinir

   Almanca

   r Neurotiker.

  • Almanca

   Faser [die], Jähzorn [der], Nerv [der]

  • Almanca

   Nerv

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   sınır

   Fransızca

   frontière [la], démarcation [la], barrière [la], circonscription [la], clôture [la], confins, limitation [la], limite [la], lisière [la]

  • Fransızca

   frontière, limite

  • Türkçe

   sinir

   Fransızca

   nerf [le]

  • Fransızca

   nerf

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   sinir

   Azerice

   sinir

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   sinir

   Lehçe

   nerw

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   sınır

   Japonca

   genkai

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   sinir

   Arnavutça

   nerv

  • Türkçe

   sınır

   Arnavutça

   kufi

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   sinir

   Kazakça

   aşw

  • Kazakça

   jüyke

  • Kazakça

   siñir

  • Türkçe

   sınır

   Kazakça

   şek

  • Kazakça

   şekara

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   sinir

   Türkçe

   sinir

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   siñir

   Türkçe

   kıkırdak

  • Türkçe

   sinir

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.