hava ne demek? hava nedir? hava anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   hava

   Türkçe

   isim Arapça heva
    
   1 .    Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.  
   2 .    Meteorolojik olayların bütünü:
          "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.  
   3 .    Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu:
          "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.  
   4 .    Gökyüzü.  
   5 .    Çevreyi kuşatan boşluk.  
   6 .    Gökyüzü doğrultusunda:
          "Kolu havada, kirpiksiz mavi gözlerini süzerek iki mısra okudu son şiirinden."- Y. Z. Ortaç.  
   7 .    Esinti.  
   8 .    Müzik parçalarında tür:
          "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çifte tellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.  
   9 .    Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.  
   10 .  mecaz  Keyif, âlem.  
   11 .    (görünüş, davranış, söz vb. için) Bir kimsenin durumunu belirten özellik:
          "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki, bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner.  
   12 .    Tarz, üslûp:
          "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç.  
   13 .    Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans:
          "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık.  
   14 .    Sonuçsuz, anlamsız, boş durum, davranış, söz vb.  
   15 .    Çekicilik, albeni, alım, cazibe.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   hava açmak (veya açılmak)
   (biri) hava almak
   (bir şey) hava almak
   hava basmak
   hava bozmak
   hava bulanmak
   (her biri, başka bir) hava çalmak
   hava çarpmak
   havada kalmak
   havadan sudan (konuşmak)
   hava değiştirmek
   (birine göre) hava hoş
   hava iyi (veya fena) esmek
   hava kaçırmak
   hava kapanmak
   hava kararmak
   havalara uçmak
   havanın gözü yaşlı
   hava patlamak
   havasına uymak
   (biri) havasını bulmak
   havası olmak
   (birinde, bir kimsenin) havası olmak
   hava vermek
   havaya gitmek
   havaya pala (veya kılıç) sallamak
   havaya savurmak
   havaya uçmak
   havayı bozmak  

   Birleşik Sözler

   hava akımı
   hava alanı
   hava atışı
   hava basıncı
   hava bilgisi
   hava birliği
   hava boşaltma makinesi
   hava boşluğu
   havadar
   havadar
   hava değişimi
   hava deliği
   hava durumu
   hava düzenleyicisi
   hava gazı
   hava haritası
   hava hukuku
   hava indirme
   hava kanalı
   hava kapağı
   hava kesesi
   hava köprüsü
   hava kuvvetleri
   hava küre
   hava limanı
   hava meydanı
   hava mili
   hava musluğu
   hava oyunu
   hava parası
   hava sahası
   hava süzgeci
   hava şartları
   hava tahmincisi
   hava tahmini
   hava taşı
   hava taşıtı
   hava tebdili
   hava ulaşımı
   hava üssü
   hava yastığı
   hava yastıklı
   hava yolu
   hava yuvarı
   havadan cıvadan
   abuhava
   açık hava
   ağır hava
   kapalı hava
   kesik hava
   kırık hava
   kuru hava
   limonî hava
   soğuk hava
   tebdilihava
   uzun hava

  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam.

  • Türkçe

   Gökbilim Terimleri Sözlüğü


   1 ) Yeri saran gaz kitlesi. 2) Gökyüzünün genel görünüşü (açık hava, iyi hava, durgun hava gibi.)

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Dramatik durumun tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. Bu, kişiler, konuşmalar, dekor, giysi, donatımlıklar, sahne eşyaları, ışıklama, müzik ve benzeri öğelerin yardımıyla elde edilir.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. 2. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: “Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu.” -M. Ş. Esendal. 3. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: “Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın.” -R. N. Güntekin. 4. Gökyüzü: Havada bir tek bulut yok. 5. Çevreyi kuşatan boşluk: Tozlar havada uçuşuyordu. 6. Esinti: Bugün hava olursa yelkenli kalkacak. 7. Müzik parçalarında tür: “Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık.” -S. F. Abasıyanık. 8. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. 9. sf. mec. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): Bu sözlerin sonu hava. 10. mec. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: “Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar.” -H. Taner. 11. mec. Tarz, üslup: “Namık Kemale, Tevfik Fikrete başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla...” -Y. Z. Ortaç. 12. mec. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: “İlk deneme dalış günü gelince, denizcilerde büyük bir coşkunluk, bir tören havası vardı.” -Halikarnas Balıkçısı. 13. mec. Çekicilik, albeni, alım, cazibe: Kadın güzel değil ama havası var. 14. mec. Keyif, âlem: Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Oylumca % 78 azot, % 21 oksijen, % 0.94 soy gazlarla karbon dioksit vb. gazlardan oluşmuş, yeryuvarı çevreleyen ve içinde canlıların yaşayabileceği gaz karışımı.

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   Koruyucu atmosfer kullanılmayan ve yüzeysel kabuklanmanın önemli olmadığı anlarda, doğal fırın atmosferi olarak kullanılan ortam.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya, kimya)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Belirli bir çevreye, başka çevrelerden ayrı, değişik bir özellik sağlayan öğelerin oluşturduğu bütün.

  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   Dramatik durumu, karakterler, konuşma, dekor, giyim-kuşam, ışık, müzik aracılığıyla bir oyunun özelliğini, tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. havâ) hava, türkü

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Havaya

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Müzik, melodi

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hava // hava almak: teneffüs etmek

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   1. Türkü ezgisi. 2. Bölgelerin özel ezgisi ile söylenen türkü (Eğin havası, Urfa havası., gibi).

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Hevâ) Hava. Dünyayı çeviren atmosfer. Cevv. Yer ile gök arası. * Hafif yel. * Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı. * Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu. * Müzikte ezgili ses, sad

  • Türkçe

   Hava

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   Gökyüzü.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Hevâ) Hava. Dünyayı çeviren atmosfer. Cevv. Yer ile gök arası. * Hafif yel. * Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı. * Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu. * Müzikte ezgili ses, sadâ.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   hava

   İngilizce

   1. air, atmosphere. 2. weather. 3. climate. 4. the sky. 5. law air rights. 6. wind, breeze. 7. melody, tune, air. 8. mus. pitch of a note. 9. one´s pleasure, whim; mood, humor, state of mind. 10. atmosphere, prevailing emotional state. 11. style, style of expression. 12. environment, social environment. 13. nothing, bosh. 14. airs, affectation. ––dan 1. free, for nothing, without any effort, as a windfall, out of the blue. 2. empty, worthless. ––ya 1. upward, up. 2. uselessly, to no avail, in vain. –– açmak/açılmak for the sky to clear. –– akımı draft, draught, current of air in an enclosed space. –– akını air raid, air attack. –– almak 1. to breathe fresh air. 2. to absorb air, take in air. 3. slang to end up getting nothing, go home empty-handed. –– atışı basketball jump ball. –– atmak slang 1. to put on airs. 2. to speak claptrap. –– basıncı atmospheric pressure. –– basmak 1. /a/ to blow up, inflate. 2. slang to give oneself airs, blow oneself up. 3. slang to speak claptrap. –– boşaltma makinesi vacuum pump. –– boşluğu 1. air pocket, air hole, downdraft (as felt in an airplane). 2. air shaft, air well (in a building). –– bozmak for the weather to turn stormy or rainy. ––yı bozmak to dampen the spirits of a group. –– bulanmak for the weather to turn rainy. ––sını bulmak to begin to feel happy, get into a good mood. –– cereyanı draft, draught, current of air in an enclosed space. –– çarpmak /ı/ for the wind or weather to affect (someone), cause (someone) discomfort. –– çekici pneumatic hammer, air hammer. –– değişimi 1. change of air, moving to another climate for medical reasons. 2. change in the weather; climatic change. –– değiştirmek to move to another climate for medical reasons. –– deliği 1. ventilation hole. 2. ventilation conduit (in a building). –– durumu weather conditions. –– düzenleyicisi air conditioner. –– filosu air fleet. –– freni air brake, pneumatic brake. –– geçirmez airtight, airproof, hermetically sealed. –– gemisi airship, dirigible. ––ya gitmek to be in vain, be wasted. ––nın gözü yaşlı olmak to threaten rain. –– haznesi mech. air chamber. (birine göre) –– hoş olmak (for something) not to matter (to someone). –– hukuku air law. –– iyi/fena esmek for things to be going well/badly. –– kabarcığı air bubble, bubble. –– kaçırmak to lose air. ––da kalmak 1. to be up too high. 2. to be up in the air, be left in suspense, not to come to a conclusion. 3. to be left unsupported or unproved. –– kanalı air conduit. –– kapağı air valve. –– kapanmak for the sky to be overcast. –– kararmak 1. for night to fall; to get dark. 2. for the sky to become heavily overcast, get dark. –– kesesi zool. 1. air bladder, gas bladder, swim bladder. 2. air sac (in birds and insects). –– keşfi mil. air reconnaissance. –– kırılmak for cold weather to break; for weather to begin to warm up. –– kirliliği/kirlenmesi air pollution. –– korsanı skyjacker, air pirate. –– köprüsü airlift. –– kuvvetleri air force. –– meydanı airfield, landing field; airport. ––sı olmak (for someone) to have a warm, attractive personality. (birinde bir kimsenin) ––sı olmak to have something about (her/him) which reminds one of (someone else), resemble (someone). –– oyunu futures, speculative trading in futures. ––ya pala/kılıç sallamak to waste one´s energy. –– parası 1. key money, cash payment demanded of a new renter before he takes possession. 2. money paid beyond what can be shown on a receipt. –– patlamak for a storm to break. –– payı margin of safety. –– raporu weather report. ––ya savurmak /ı/ 1. to throw (something) up into the air. 2. to spend (money) foolishly, throw (money) to the winds. –– sıkmak slang to be a bore; to be a pain. ––dan sudan 1. at random, randomly, of this and that. 2. random, of a random nature. –– tahmini weather forecast. –– tahmin raporu weather report. –– tebdili change of climate (necessitated by ill health). ––ya uçmak to be blown up, be blown sky-high. ––ya uçurmak /ı/ to blow (something) up. ––sına uymak /ın/ to adap

  • İngilizce

   (ADJ.)
   air, aerial, atmospheric

  • İngilizce

   (N.)
   air, airs, shades, sky, weather, climate, wind, ambiance, ambience, aroma, atmosphere, aura, flavor, flavour [Brit.], mood, ostentation, showing off, side, splash, splurge, strain, swank, vanity

  • İngilizce

   (Pref.)
   aero

  • İngilizce

   air; weather; atmosphere; climate; air, tune; wind; liking, pleasure; mood; style; attractiveness, charm; showing-off, airs, ostentation; naught, nothing, nil; aerial

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   hava

   Almanca

   e Luft; s Wetter; e Melodie; e Laune, e Lust, e Stimmung.

  • Almanca

   Luft [die], Wetter [das], Klima [das], Laune [die], Lied [das], Melodie [die], Stimmung [die], Verfassung [die], Witterung [die]

  • Almanca

   Luft; Wetter; Melodie; Laune, Lust, Stimmung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   hava

   Fransızca

   atmosphère [la], temps [le], air [le], azur [le], ciel [le], ambiance [la], aura [la], vent [le]

  • Fransızca

   air, temps

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   hava

   Azerice

   hava

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   hava

   Flemenkçe

   lucht; het weer

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   hava

   Lehçe

   melodia

  • Lehçe

   mina

  • Lehçe

   pogoda

  • Lehçe

   powietrze

  • Lehçe

   wygląd

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   hava

   Yunanca

   (ο) καιρός, (ο) αέρας

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   hava

   Japonca

   kuuki,tenki

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   hava

   Arnavutça

   ajër

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   hava

   Kazakça

   awa

  • Kazakça

   awa rayı

  • Kazakça

   awarayı

  • Kazakça

   awe

  • Kazakça

   köñil

  • Kazakça

   köñil küyi

  • Kazakça

   maqam

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   Hava

   İngilizce

   n. female first name (Hebrew)

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   hava

   Türkçe

   hava

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.