sinif ne demek? sinif nedir? sinif anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   sınıf

   Türkçe

   isim Arapça ¹inf
    
   1 .    Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri.  
   2 .    Ders okutulan yer, dershane, derslik.  
   3 .   sosyoloji  Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı menfaati sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas:
          "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.  
   4 .   biyoloji  Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.  
   5 .    Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri:
          "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
          "Kendimi neden gençler sınıfına soktuğumu da pek anlayamıyorum."- H. E. Adıvar.  
   6 .   mantık  Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   sınıfta bırakmak
   sınıfta çakmak
   sınıfta çaktırmak
   sınıfta kalmak

   Birleşik Sözler

   alt sınıf
   üst sınıf
   ana sınıfı
   hazırlık sınıfı
   istihkâm sınıfı
   levazım sınıfı
   muhabere sınıfı
   süvari sınıfı

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir taksonomik terim olup takımların bir araya gelmesiyle oluşur. Örnek: Pisces (Balıklar). 2. Bazı böcek sosyetelerinde görülen şekil farklılıkları olup belli bir görevi yapan birey toplulukları. İşçi, eş, kraliçe gibi. Klâsis.

  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   1. Belli bir yerde toplanarak bir ya da birkaç öğretmenin gözetim ve yönetimi altında ders gören öğrenci kümesi. 2. Bir eğitim kurumuna aynı zamanda yazılan ve bu eğitim kurumunu aynı zamanda bitirmeleri beklenen öğrenci kümesi. 3. bk. derslik. 4. Kimi yönlerden birbirine benzeyen birtakım olay ya da gözlemler.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. (Mantıkta) Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. 2. (Dirimbilimde) Dalların alt bölümü; her bir altbölüm kendi içinde öbeklere ayrılır. (Ör. Memeliler, kuşlar, balıklar vb.leri omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.) 3. (Toplumbilimde): a. Aralarında ortak bir kültür ve yaşama düzeyi olan bireyler topluluğu, b. Toplumun yapısında aynı ekonomik koşullar ve ilişkilerle birbirine bağlı olan tabaka.

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   bk. kelime sınıfı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: Birinci sınıf öğrencileri. 2. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. 3. Derslik. 4. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: “Üçüncü sınıf bir gazeteciydi.” -N. Cumalı. 5. biy. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar. 6. man. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. 7. top. b. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: “Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi.” -R. N. Güntekin.

  • Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir topluluk içinde, birbirlerinden ekonomik ve toplumsal yönlerden ayrılan ve aralarında karşıtlıklar bulunan bölüklerden her biri. krş. altkültür, kültür alanı, altkültür alanı, yatay bölük.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   1. (social class, economic class) Aynı sosyal ve iktisadi koşullara sahip bireylerden oluşan topluluk. 2. Marksist kuramda, üretim ilişkileri tarafından belirlenen üretici güçler. 3. bk. zümre

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   1-Sezgisel anlamda, nesnelerden oluşan bir topluluk. 2-Neumann-Bernays-Gödel türünden aksiomatik sistemlerde temel tanımsız kavram.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (astronomi, botanik)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve takımların bir araya gelmesiyle oluşan bir taksonomik grup, klas, klasis.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sıra : Sınıf yok mu?

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Canlıların sınıflandırmasında takımların bir araya gelmesiyle oluşturulan taksonomik grup.

  • Türkçe

   Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü


   Bir yumrukoyuncusunun o güne dek yaptığı karşılaşmalardaki başarısına göre girdiği derece.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (Lat. classis = bölüm),1. karşılık: klasis: Canlıların sınıflandırılmalarında kullanılan bir terim olup takımların bir araya gelmesiyle meydana gelir, 2. karşılık: kast: Bazı böcek sosyetelerinde görülen ve belirli biçimlerde, ve belirli görevlere sahip birey toplulukları; işçi, er, kraliçe gibi.

  • Türkçe

   Sınıf

   Türkçe

   Osmanlıca


   Kısım, bölüm, tabaka.

  • Türkçe

   sinif

   Türkçe

   Osmanlıca


   Kısım, bölüm, tabaka

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   sınıf

   İngilizce

   1. class; category. 2. zool., bot. class. 3. classroom. 4. mil. corps: ıstihkâm Sınıfı Corps of Engineers. ––ta kalmak/çakmak slang (for a student) to fail a class, fail a grade.

  • İngilizce

   (N.)
   class, classroom, schoolroom, sort, category, grade, branch, circle, denomination, estate, form, genus, order, race, rank, rate, sphere, States

  • İngilizce

   class; classroom; grade; form

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   sınıf

   Almanca

   e Klasse; s Klassenzimmer.

  • Almanca

   Klasse [die], Jahrgang [der], Klassenzimmer [das], Qualität [die], Rang [der], Schicht [die], Stand [der]

  • Almanca

   Klasse; Klassenzimmer

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   sınıf

   Fransızca

   classe [la]; ordre [le]; (toplumda) rang [le]; arme [la]; salle de classe

  • Fransızca

   classe

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   sınıf

   Azerice

   sinif

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   sınıf

   Lehçe

   kategoria

  • Lehçe

   klasa

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   sınıf

   Japonca

   kyooshitsu

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   sınıf

   Arnavutça

   1. kategori
   2. klasë, kategori

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   sınıf

   Kazakça

   klass

  • Kazakça

   kwrs

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   sinif

   Türkçe

   sınıf

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.