mineral ne demek? mineral nedir? mineral anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   mineral

   Türkçe

   isim, jeoloji Fransızca minéral
    
   1 .    Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.  
   2 .  sıfat  İçinde inorganik maddeler bulunan.

   Birleşik Sözler

   mineral bilimci
   mineral bilimi    

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. jeol. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. 2. sf. İçinde inorganik maddeler bulunan: Mineral maddeler.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (Bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için de kullanılır.)

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Belirli bir bileşimi olan bazı kendine has kristal şekle ve fiziksel özelliklere sahip doğal inorganik veya fosil organik madde.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (jeoloji, kimya)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Organik olmayan homojen katı madde.

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   1. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındaki elementler. 2. Yaşam için gerekli olan inorganik yem elementleri.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   mineral

   İngilizce

   -li 1. (a) mineral; inorganic substance. 2. mineral; inorganic.

  • İngilizce

   (N.)
   mineral

  • İngilizce

   mineral

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   mineral

   Almanca

   Mineral [das]; mineralisch

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   mineral

   Fransızca

   minéral/e, minéral [le]

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   mineral

   Azerice

   mineral

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   mineral

   Lehçe

   mineralny

  • Lehçe

   minerał

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   mineral

   Arnavutça

   mineral

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   mineral

   İngilizce

   n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth, that which is not animal or vegetable

  • İngilizce

   adj. of or pertaining to minerals, consisting of minerals

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   mineral

   Türkçe

   (ADJ.)
   [min·er·al || 'mɪnərəl]
   madensel, madeni

  • Türkçe

   (N.)
   [min·er·al || 'mɪnərəl]
   mineral, maden, madensel tuz

  • Türkçe

   s. 1. madensel, madeni. 2. mineral. i. 1. maden, mineral. 2. maden filizi. 3. çoğ., İng., k. dili madensuyu.

  • Türkçe

   mineral, maden, madeni, madensel

  • Türkçe

   mineral

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri


   mineral

  • Türkçe

   maden

  • Türkçe

   madensel

  • İngilizce

   Mineral

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Mineral

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Mineral

   Türkçe

   ien {mine'ra:l} s maden.

  • Türkçe

   [das] mineral, maden

  • Türkçe

   n mineral, maden 91sch mineral, madent -oge m mineralog, madenci -ogie / mineraloji, madencilik, ma-deniyat, mineralbilim 2oglsch mineralojiye (madencilige, madeniyata) müteallik; Qes Forschungs- und Schürfinstitut n. pr. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (Ankara) -öl n mineral (od. madeni) yag -quelle/ l. maden-suyu kaynagi 2. (warme) kaplica, kaynarca, ilica -wasser n madensuyu

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   mineral

   Türkçe

   mineral

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   minéral

   Türkçe

   [le] mineral

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.