icra ne demek? icra nedir? icra anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   icra

   Türkçe

   isim, eskimiş (icra:) Arapça icray
    
   1 .    Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme.  
   2 .   müzik  Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme.  
   3 .   hukuk  Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme ve adliyenin bu işle görevli dairesi.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   icra etmek
   icraya vermek  

   Birleşik Sözler

   icra kuvveti
   İcra ve İflâs Hukuku
   icra vekili
   tehiriicra

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (icra:) 1. müz. Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. 2. huk. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme: Kirayı icra ile alabildim. İcra memuru. 3. huk. Adliyenin bu işle görevli dairesi. 4. esk. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

  • Türkçe

   icrâ

   Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   1) yürütme. 2) yerine getirme. ~ takıybi: bk. cebrî icrâ takıybi. ~ Vekîlleri Hey’eti: Bakanlar Kurulu.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   uygulama, yapma.

  • Türkçe

   İcra

   Türkçe

   Osmanlıca


   Bir işi yürütmek. * Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme. * Vekil göndermek. * Mahkeme kararını yerine getirmek. * Suyu akıtmak. * Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir t

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   icra

   İngilizce

   1. carrying out, doing, performance. 2. law execution, carrying out, fulfillment (of a decision or decree). 3. law court dealing with debt or bankruptcy cases. 4. mus. performance. –– dairesi law court dealing with debt or bankruptcy cases. –– etmek /ı/ 1. to carry out, do, perform. 2. law to execute, carry out, fulfill (a decision or decree). 3. to perform (a piece of music). –– heyeti 1. executive board, executive committee. 2. group of musicians. –– kuvveti executive power. –– memuru official who supervises the collection of debts. ––yı sanat etmek 1. to give a performance, perform. 2. (for an artist) to produce a work of art, create. 3. (usually jocular) to be engaged in one´s work; to do one´s job, work at one´s job; to practice one´s trade or profession. ––ya vermek /ı / to take ( a debtor) to court.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   executive

  • İngilizce

   (N.)
   execution, levy, performing

  • İngilizce

   carrying out, execution; performance

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   icra

   Almanca

   e Ausführung, e Durchführung.

  • Almanca

   Ausführung [die], Ausübung [die], Durchführung [die], Vollzug [der]

  • Almanca

   Ausführung, Durchführung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   icra

   Fransızca

   interprétation [la]

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   icra

   Kazakça

   atqarw

  • Kazakça

   orındaw

  • Kazakça

   ötew

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.