ekonomi ne demek? ekonomi nedir? ekonomi anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   ekonomi

   Türkçe

   isim Fransızca économie
    
   1 .    İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.  
   2 .    Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.  
   3 .    Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ekonomi yapmak

   Birleşik Sözler

   ekonomi coğrafyası
   ekonomi politik    
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: “Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı.” -T. Buğra. 2. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. 3. Tutum.
  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştirildiği sistem. krş. bölgesel ekonomi, dünya ekonomisi, ulusal ekonomi
  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)
  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   Kişilerdeki gereksemeleri karşılamak amacıyla yapılan davranış ve uygulamaları düzenleyen ve yöneten yasaları inceleyen bilim dalı.
  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   Toplumların üretim, değişim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalı.
  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: § “Siyaset, din, ekonomi meclislerine yüzleri açık olarak katılırdı.” -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 200. § “Buhranın ekonomideki işaretleri Birinci Dünya Harbinin sonundan beri çeşitli memleketlerin ekonomi sistemleri arasındaki uçurumlardan...” -Peyami Safa, Doğu-Batı Sentezi, 27. § “ekonomi. Tedbir, hüsn-i idare, tasarruf.” -Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani. § “Hürriyet davasının bütün lirik ve idealist tarafını bir ekonomi ve finans düsturları içine hapsedip ezmek lazım geliyordu.” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 167. § “Bir yığın poturlu uncular, makarnacılar, ülkenin ekonomisini kalkındırma yerine...” -Adalet Ağaoğlu, Üç Beş Kişi, 228. § “Türk ekonomisi iflas etmiştir.” -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp’ten Kosova’ya, 133. § “Her ne kadar Yeni Zelanda ekonomisi son yıllarda özellikle şarap,sığır eti ve yüncülük alanlarında büyük hamleler yaptıysa da…” -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 277. § “… sosyoloji, ekonomi, politika, matematik, sanayi sana boyun eğmiştir.” -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 1. § “Anatominin ve Ekonomi Politiğin temel bilgileri gibi.” -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 382. § “Dört haftadır getirdiği iktisat kitaplarını okuyor, Türk ekonomisi, devletçilik, inkılâplar üzerine dönüşüyor.” -Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, 280. § “Kırsaldan çözülüp şehirlere yığılan nüfus, ticaret ve sanayi kapitalizmin iş kapasitesi içinde emilir; burjuva/proleter diyalektiği içinde şehirleşir; ekonomik altyapıyı bu bölüşüm sürecini yaşarken öteyandan karşıtların birliği yasasına göre, kırsal/feodal ümmet kültüründen, kentsel/burjuva millet kültürüne geçiş başlar…” -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 9. 2. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat: § “Buna Tanzimat biraz ekonomi, politika bilseydi, diye ilave edebiliriz.” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 249. § “Kuvâ-yı beden tıp nazarında başkaca bir ekonomi fenni teşkil ederek...” -Ahmet Midhat Efendi, Yeryüzünde Bir Melek, 73. § “İstanbul ekonomi bankası idare heyeti salonunda ki masalara;” -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 349. 3. Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat.
  • Türkçe

   Osmanlıca


   yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve va
  • Türkçe

   Ekonomi

   Türkçe

   Osmanlıca


   "yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve v
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ekonomi

   İngilizce

   1. economy, economic structure or system. 2. economy, thrift. 3. economics. –– ilmi economics. –– politik political economy. –– yapmak to economize, practice economy.
  • İngilizce

   (N.)
   economy
  • İngilizce

   economy; economics
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ekonomi

   Almanca

   e Wirtschaft,; e Ökonomie; e Sparsamkeit.
  • Almanca

   Wirtschaft [die]
  • Almanca

   Wirtschaft,; Ökonomie; Sparsamkeit
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ekonomi

   Fransızca

   économie [la]
  • Fransızca

   économie
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   ekonomi

   Azerice

   iqtisadiyyat
Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   ekonomi

   Flemenkçe

   economie; economische wetenschap; spaarzaamheid;
   het huishouden
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   ekonomi

   Lehçe

   gospodarność
  • Lehçe

   oszczędność
Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   ekonomi

   Yunanca

   (η) οικονομία
Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   ekonomi

   Japonca

   keizai
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   ekonomi

   Arnavutça

   ekonomi
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ekonomi

   Kazakça

   ekonomïka

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..