canak ne demek? canak nedir? canak anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   çanak

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Toprak, metal vb.nden yapılmış yayvan, çukurca kap:
          "Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı."- B. Felek.  
   2 .   botanik  Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü.  
   3 .    Göz çukuru:
          "Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu."- Ö. Seyfettin.  
   4 .   coğrafya  Çevresine göre alçakta bulunan derinliği genişliğinden az olan yer biçimi.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   çanak tutmak (veya açmak)
   çanak yalamak  

   Birleşik Sözler

   çanak ağızlı
   çanak anten
   çanak çömlek
   çanak üzengi
   çanak yaprağı
   baş çanağı
   bülbül çanağı
   çadır çanağı
   çirişçi çanağı
   dilenci çanağı
   ışık çanağı
   şarap çanağı
  • Türkçe

   Aydınlatma Terimleri Sözlüğü


   Lambanın altına yerleştirilen, kupa biçimindeki yayıcı, kırıcı ya da yansıtıcı.
  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   Çevresine göre alçakta kalmış, genellikle tekne biçiminde yer.
  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kekez kimse, korkak, gevşek
  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   (Oğuz) kap kaçak
  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kap kacak, çanak, tuzluk ve tuzluğa benzer ağaçtan oyulmuş kap
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap: ?Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı.? -B. Felek. 2. Göz çukuru: ?Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu.? -Ö. Seyfettin. 3. bit. b. Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü. 4. coğ. Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi. 5. sf. mec. Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik: ?O sayfaları hazırlayanlar karşımızdaki cephenin dolduruşuyla bir çanak anket düzenlediler.? -R. Erduran.
  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Sıvıları buharlaştırmak için kullanılan, genellikle porselenden yapılmış kap.
  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)
  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (botanik)
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Dağ tepeleri üzerindeki oyuklar, çukurlar. 2. Güneşte sertleşmiş ıslak toprak.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Minare şerefesi.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Üç okkalık bir çeşit tahıl ölçeği. 2. Fincan. 3. Ağaçtan ve madenden yapılmış kap.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tabak.
  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Kıl çadır direklerinin uç kısımlarına geçirilen içi oyulmuş tahtalar. (Garip *Senirkent -Isparta)
  • Türkçe

   canak

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Toprak veya bakır kap. 2. bk. çinik (III).
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sekiz kiloluk bir hububat ölçüsü, şinik.
  • Türkçe

   Çanak

   Türkçe

   Teknik Terimler - Elektroteknik


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   çanak

   İngilizce

   1. bowl (especially an earthen one); mixing bowl. 2. bowl (of a tobacco pipe). 3. biol., anat. calyx. –– ağızlı 1. (someone, an animal) who/which has a large mouth, bigmouthed. 2. widemouthed (container). 3. (someone) who has a big mouth, who is a blabbermouth, who can´t keep a secret. –– anten satellite dish (for receiving television stations). –– çömlek crockery; pottery. –– gibi big (mouth, bowl, cup). –– tutmak/açmak /a/ to invite, ask for (trouble). –– yalamak to lick someone´s boots, kowtow, toady. –– yalayıcı 1. bootlicker, toady. 2. (someone) who is a bootlicker, toadying, fawning.
  • İngilizce

   (N.)
   bowl, pot, calix
  • İngilizce

   pot, bowl; calyx
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   çanak

   Almanca

   r Tropf, r Napf, e Schale, e Schüssel.
  • Almanca

   Geschirr [das], Napf [der], Schale [die], Schüssel [die], Topf [der]; Kelch [der]
  • Almanca

   Tropf, Napf, Schale, Schüssel
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   çanak

   Fransızca

   écuelle [la], godet [le], jatte [la], pot [le], calice [le]
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   çanak

   Arnavutça

   çanak, enë prej balte
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   çanak

   Kazakça

   qış şanaq
  • Kazakça

   qış şanaq tabaq
  • Kazakça

   şanaq
  • Kazakça

   şanaş tabaq

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..