akil ne demek? akil nedir? akil anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   akil

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (ara.) er.- akıllı, akıl sahibi. uslu, kavrayışlı. ali b. ebi talib’in kardeşi. akil b. ebi talib.

  • Türkçe

   sıfat, eskimiş (a:kil) Arapça akil
        Akıllı:
          "Ne akilem ne divane / Gel gör beni aşk neyledi."- Yunus Emre.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. (a:kil) esk. Akıllı: “Ne akilem ne divane / Gel gör beni aşk neyledi” -Yunus Emre.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Akl

  • Türkçe

   Akil

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Arapça) - Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı. Ali b. Ebi Talib'in kardeşi. Akil b. Ebi Talib.

  • Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Yiyen, yiyici.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Söyleyiş: (a:kil) Cinsiyet: Erkek
   Akıllı, zeki kimse.

  • Türkçe

   akıl

   Türkçe

   isim Arapça akl
    
   1 .    Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us:
          "Akıl yaşta değil baştadır."- Atasözü.  
   2 .    Hafıza, bellek:
          "Hâlâ aklımda o tufan yağmuru."- C. S. Tarancı.  
   3 .    Öğüt, salık verilen yol.  
   4 .    Düşünce, kanı:
          "Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!"- A. K. Tecer.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   akıl akıldan üstündür
   akıl akıl, gel çengele takıl
   akıl almak
   akıl almamak
   akıl almaz
   (bir şey) akılda kalmak
   akıldan çıkarmak
   akıldan çıkmak
   (bir şey) akıldan çıkmak
   akıldan çıkmamak
   akıldan geçirmek
   akıl danışmak
   akılda tutmak
   akıl durdurmak
   akıl erdirememek (veya ermemek)
   akıl erdirmek
   akıl etmek
   akıl havsala almamak
   akıl için yol (veya tarik) birdir
   akıl işi değil
   akıllara seza
   akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
   akıl öğretmek
   (bir şeye) akıl sır ermemek
   (bir kimsede) akıl terelelli
   akıl var, yakın var (veya akıl var, izan var)
   akıl vermek
   akıl yaşta değil, baştadır
   akıl yormak
   akıl yürütmek
   akla fenalık vermek
   akla gelmeyen başa gelir
   akla hayale gelmez
   akla sığar gibi
   akla sığmak
   akla sığmamak
   akla (veya akıllara) durgunluk vermek
   (birinin bir şeyi) aklı almamak
   aklı başa yaş getirir
   aklı başına gelmek
   aklı başından bir karış yukarı (veya yukarıda)
   aklı başından gitmek
   aklı başka yerde olmak
   aklı bir yerde olmak
   aklı bokuna karışmak
   aklı çıkmak
   aklı dağılmak
   aklı durmak
   aklı ermek
   aklı fikri bir şeyde olmak
   aklı gitmek
   aklı kalmak
   aklı karışmak
   aklı kesmek
   aklı kesmemek
   aklıma gelen başıma geldi
   aklımda!
   aklına bir şey gelmek
   aklına düşmek
   aklına esmek
   aklına geleni söylemek
   aklına geleni yapmak
   aklına gelmek
   aklına getirmek
   (bir şeyi) aklına koymak
   (biri başkasının) aklına koymak
   aklına sığdırmak
   aklına sığmamak
   aklına şaşayım (veya şaşarım)
   aklına takmak (veya aklını takmak)
   aklına turp sıkayım
   aklına tükürmek
   aklına uymak
   aklına yatmak
   aklına yelken etmek
   aklında kalmak
   aklından çıkarmamak
   aklından çıkmak
   aklından geçirmek
   aklından geçmek
   aklından zoru olmak
   aklında olsun!
   (bir şeyi) aklında tutmak
   aklını başına almak (veya toplamak, devşirmek)
   (bir şeyi birinin) aklını başından almak
   aklını başka yere vermek
   aklını (bir şeyle) bozmak
   (bir şey birinin) aklını çalmak
   (birinin) aklını çelmek
   aklını kaçırmak
   (birinin) aklını karıştırmak
   aklının bir köşesine yazmak
   aklının köşesinden geçmemek
   aklının terazisi bozulmak
   aklını oynatmak
   aklını peynir ekmekle yemek
   aklını şaşırmak
   aklını takmak
   aklınla bin yaşa
   (birinin) aklı sıra
   aklı sonradan gelmek
   aklı takılmak
   aklı yatmak
   aklı zıvanadan çıkmak  

   Birleşik Sözler

   akıl defteri
   akıl dışı
   akıl dişi
   akıl doktoru
   akıl hastanesi
   akıl hastası
   akıl hocası
   akıl kârı
   akıl kethüdası
   akıl kumkuması
   akıl kutusu
   akıl zayıflığı
   akıllara zarar
   akıllara ziyan
   akla gelmedik
   akla gelmez
   akla yakın
   akla yatkın
   akla zarar
   akla ziyan
   aklı başında
   aklıevvel
   aklıselim
   aklı sıra
   aklı tam ayar      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. 2. Öğüt, salık verilen yol: Bu aklı size kim verdi. 3. Düşünce, kanı: “Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!” -A. K. Tecer. 4. ruh b. Bellek: “Hâlâ aklımda o tufan yağmuru.” -C. S. Tarancı.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   us.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   bk. ahıl, akıl

  • Türkçe

   Osmanlıca


   zihnin anlama ve düşünme sıfatı.

  • Türkçe

   Akıl

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   İnsanın düşünme, anlama, kavrama yeteneği.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Akl)

  • Türkçe

   âkıl

   Türkçe

   Osmanlıca


   akıllı.

  • Türkçe

   âkil

   Türkçe

   Osmanlıca


   yiyen, yiyici.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   akıl

   İngilizce

   -klı 1. reason, intelligence; wisdom, discernment, discretion. 2. mind, comprehension. 3. memory. 4. idea, opinion, thought. 5. advice. ––dan 1. from memory. 2. by the use of one´s imagination. ––ımda I haven´t forgotten it./I have it in mind. –– akıl, gel çengele takıl. colloq. I don´t see how we can solve this problem. –– akıldan üstündür. proverb It pays to consult others. –– almak /dan/ to ask (someone´s) advice, consult (a person). ––ını almak /ın/ to charm, bewitch, fascinate. –– almamak to be incredible. ––ı almamak /ı/ 1. not to understand. 2. not to believe that (it) is possible. 3. to find (it) unacceptable. –– almaz unbelievable, inconceivable. ––ı başında sensible, (someone) who has his/her head screwed on right. ––ını başına almak/toplamak/devşirmek to come to one´s senses. ––ını başından almak /ın/ 1. to deprive (someone) of his/her senses, leave (someone) unable to think straight. 2. to scare (someone) silly, scare the wits out of. ––ı başından bir karış yukarı/yukarıda impulsive, rash, impetuous, (someone) who does the first thing that comes into his head. ––ı başına gelmek 1. to come to one´s senses, sober down. 2. to come to. ––ı başından gitmek 1. to be overwhelmed, be beside oneself. 2. to faint. ––ı başında olmamak 1. to be confused, be unable to think straight. 2. to be unconscious. ––ını başka yere vermek to let one´s mind wander. ––ınla bin yaşa! You´re really thinking today! (said sarcastically to the author of an idea one finds absurd). ––ı bokuna karışmak vulg. 1. to be frightened to death. 2. to be overcome with joy. ––ını bozmak /la/ to be obsessed (with). –– bu ya! colloq. We/He thought it was a good idea! ––ını çalmak /ın/ 1. to enchant, fascinate, charm, captivate. 2. to influence, sway. ––ını çelmek /ın/ 1. to dissuade from a good intention, cause (one) to give up a decision. 2. to corrupt, lead astray. ––dan çıkarmak /ı/ to forget all about (it), give up the idea (of). ––ı çıkmak to worry oneself sick, be near panic. ––ından çıkmak to slip one´s mind. ––ından çıkmamak 1. to stick in one´s mind. 2. to go around and around in one´s head. ––ının çivisi eksik not very bright; screwy, cracked. ––ı dağılmak to be unable to concentrate. –– danışmak /a/ to consult, ask (someone) for advice. –– defteri colloq. notebook. –– doktoru colloq. psychiatrist. ––ını durdurmak /ın/ (for something) to make (someone) unable to think straight. ––lara durgunluk vermek (for something) to blow one´s mind. ––ı durmak to be openmouthed with astonishment. ––ına düşmek 1. to come back to one´s mind. 2. to come into one´s mind, strike one. –– eksikliği mental deficiency. –– erdirememek /a/ to be unable to fathom. ––ı ermek 1. /a/ to understand, grasp. 2. to be mentally mature. –– ermemek /a/ 1. not to be able to conceive of; to find inconceivable. 2. to find unacceptable. ––ına eseni yapmak to act on impulse, do whatever comes into his/her head. ––ına esmek to come into one´s head. –– etmek /ı/ to think of (doing something) (at the right time). ––ı evvel pretentious about one´s wisdom. –– fikir mind: Allah akıl fikir versin! May God cause you to think straight! Aklın fikrin neredeydi? Why didn´t you think? Cafer´in aklı fikri tiyatroda. All Cafer thinks about is the theater. ––ından geçirmek /ı/ to happen to think (of). ––ından geçmek to occur to one, pass through one´s mind. ––a gelmedik unanticipated. ––ına gelmek 1. to occur to one. 2. to come back to one´s memory. ––ıma gelen başıma geldi. colloq. What l was afraid of has happened. ––ına geleni söylemek to speak without thinking. ––ına geleni yapmak to act on impulse, do whatever comes into his/her head. ––a gelmeyen başa gelir. proverb You can´t always anticipate everything. ––a gelmez inconceivable; not anticipated. ––ına getirmek 1. /ı, ın/ to remind (someone) of. 2. /ı/ to consider, think (of). ––ı gitmek 1. to be confused, be perplexed. 2. /a/ to be taken (by). ––ı gözünde (one) who believes only what he sees. –– harcı olmamak /ın/ (for something) to be

  • İngilizce

   (ADJ.)
   mental

  • İngilizce

   (N.)
   reason, intelligence, wit, brain, mind, head, wisdom, bean, advice, comprehension, memory, chump, consciousness, gray matter, grey matter, headpiece, intellect, loaf, nous, prudence, psyche, sapience, strength of mind, s

  • İngilizce

   intelligence, brain, reason us; memory bellek; advice öğüt; opinion, idea

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   akıl

   Almanca

   r Verstand, e Vernunft, r Sinn, r Geist; e Erinnerung.

  • Almanca

   Vernunft [die], Verstand [der], Geist [der], Hirn [das], Intelligenz [die], Klugheit [die], Sinn [der]

  • Almanca

   Verstand, aVernunft, Sinn, Geist; Erinnerung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   akıl

   Fransızca

   raison [la], esprit [le], intellect [le], pensée [la]

  • Fransızca

   intellect, intelligence

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   akıl

   Azerice

   ağıl

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   akıl

   Flemenkçe

   verstand

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   akıl

   Lehçe

   inteligencja

  • Lehçe

   rozum

  • Lehçe

   umysł

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   akıl

   Arnavutça

   mendje, kuptim, aftësi për të kuptuar

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   akıl

   Kazakça

   aqıl

  • Kazakça

   es

  • Kazakça

   qaper

  • Kazakça

   sana

  • Kazakça

   zerde

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.