tatar ne demek? tatar nedir? tatar anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   tatar

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) 1. bir türk kavmi. 2. posta sürücüsü. 3. gül zambak gibi çiçeklerin açılmamış goncaları. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  • Türkçe

   isim, eskimiş
        Posta sürücüsü.

   Birleşik Sözler

   tatar arabası      
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. tar. esk. Postayı süren kimse.
  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   (Kar.):Ancak bir lehçe taklidi yapmak için perdeye seyrek çıkan bir tip.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gül, nergis, zambak vb. çiçeklerin açılmamış goncaları.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Postacı.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çocukların cirit oynadıkları bir çeşit çubuk.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kalın açılan yufka. 2. Haşlanmış hamurla yoğurt karıştırılarak yapılan yemek.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Jandarma, kolluk kuvveti, postacı
  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Tetar) (Arapçada: Teter) Bu isim, asıl itibariyle Moğol milletlerinden bir kavmin adıdır. Bu kavmin efrâdı, Cengiz Han askerlerinin pişdarları hükmünde olduğundan eski zamanlarda Moğollar mânasında kullanılm
  • Türkçe

   Tatar

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. Bir Türk kavmi. 2. Posta sürücüsü. 3. Gül zambak gibi çiçeklerin açılmamış goncaları. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  • Türkçe

   isim
        Tataristan'da, Batı Sibirya'da ve Rusya federasyonu'nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse.

   Birleşik Sözler

   tatar ağası
   tatar böreği
   Tatar çorbası  
  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Amasya ili, Ezinepazarı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   öz. a. Tataristanda, Batı Sibiryada ve Rusya Federasyonunun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse.
  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Bir Türk kavmi. 2. Posta sürücüsü. 3. Gül, zambak vb. çiçeklerin açılmamış goncaları.
  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Çorum ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Uşak ili, Sivaslı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Gölge ve ortaoyunları tipi. Ne iş yaptığı belli olmayan ve seyrek görülen bir tiptir. Ancak lehçe taklidi için çıkar
  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   1. Vezir kapılarında ivedilikle haberleşmeyi sağlamakta kullanılan kimse. 2. Dobruca bölgesinde yerleştirilmiş olup otuzar kişilik ocak timara sahip olan kimselere verilen ad. 3. Kimi Türk topluluklarına verilen ad.
  • Türkçe

   Osmanlıca


   bir Müslüman Türk kabilesi.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   tatar

   İngilizce

   hist. mounted courier, mounted messenger; postrider.
  • İngilizce

   (ADJ.)
   Tatar, Tataric, tatarian
  • İngilizce

   (N.)
   Tatar, tartar, post boy
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   tatar

   Arnavutça

   tatar
İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   Tatar

   İngilizce

   n. language of the Tartar tribes
İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   Tatar

   Türkçe

   (N.)
   [Ta·tar || 'tɑːtə]
   Tatar
  • İngilizce

   tatar

   Türkçe

   (ADJ.)
   tatar
  • Türkçe

   tatar
Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Tatar

   Türkçe

   (in /) m Tatar -beefsteak n icine tuz, biber, sirke, zcytinyaßi ve sogan katilan ci^ klyma si^ir eti -en.nach-richt /l. an? karahaber 2. sözde mezalim hakkmdaki haber -en.zelt n alacik -ien n.pr. (UdSSR) Tataristan -isch(-e) n (Sprache) Tatarca 2isch Tatar; -es Wildpferd zo. tarpan; Avrupa yaban atl

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..