meydan ne demek? meydan nedir? meydan anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   meydan

   Türkçe

   isim Arapça meydan
    
   1 .    Alan, saha:
          "Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu."- Ö. Seyfettin.  
   2 .    Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri:
          "Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu."- A. H. Tanpınar.  
   3 .    Bulunulan yer ve çevresi, ortalık:
          "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.  
   4 .    Fırsat, imkân veya vakit.  
   5 .    (Mevlevî tekkelerinde) Ayin yapılan yer.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   meydana atılmak
   meydana atmak
   meydana çıkarmak
   meydana çıkmak
   meydan açmak
   meydana dökmek
   meydana düşmek
   meydana gelmek
   meydana getirmek
   meydana koymak
   meydan almak
   meydana vurmak
   meydan bırakmamak
   meydan (bir şeye veya kimseye) kalmamak
   meydan bulamamak
   meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak
   meydanı boş bulmak
   meydan okumak
   meydan vermemek

   Birleşik Sözler

   meydan dayağı
   meydan korkusu
   meydan muharebesi
   meydan saati
   meydan savaşı
   meydan sazı
   at meydanı
   er meydanı
   hava meydanı
   köy meydanı
   ok meydanı
   siyaset meydanı
   söz meydanı      

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Ortaoyununun oynandığı alan. bk. orta, palanga.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Alan, saha: “Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu.” -Ö. Seyfettin. 2. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri: “Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu.” -A. H. Tanpınar. 3. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık: “Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu.” -Ö. Seyfettin. 4. Fırsat, imkân veya vakit. 5. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sıva yapmakta kullanılan iyi toprak.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Düello

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Arsa. * Geniş yer. * Etrafı çevrilmiş, üstü açık geniş yer

  • Türkçe

   Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü


   alan, saha

  • Türkçe

   Meydan

   Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Bartın ili, Kurucaşile ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Bitlis ili, Meydan bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Bitlis ili, Sağınlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Hatay ili, Samandağ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Sinop ili, Erfelek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Arsa. * Geniş yer. * Etrafı çevrilmiş, üstü açık geniş yer.

  • Türkçe

   meydân

   Türkçe

   Osmanlıca


   saha, alan.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   meydan

   İngilizce

   1. (a) wide, flat, open, outside area; open space; (public) square. 2. arena; ring. 3. (landing) field. 4. Sufism the universe. 5. section of a Bektashi or Mevlevi lodge in which the dervishes perform the religious ceremonies. 6. opportunity, occasion; possibility. ––da 1. obvious, evident, clear. 2. in sight, within view, around. –– almak to spread, increase, advance. –– aramak to look for an opportunity. ––a atılmak 1. to be brought up, be suggested, be broached. 2. to leap into action. ––a atmak /ı/ to suggest, bring up, broach. –– bırakmak /a/ 1. to give (someone) a chance (to do something): Konuşmama meydan bırakmadı. He didn´t give me a chance to speak. 2. to allow (something to happen): O toplantının yapılmasına meydan bırakmayacağız. We won´t let that meeting take place. ––da bırakmak /ı/ 1. to leave (someone) homeless or without shelter. 2. to leave (something) out in the open, leave (something) out where anybody can see it. ––ı boş bulmak to find an opportunity to do something (when there is no one or nothing to prevent one´s doing it). –– bulamamak /a/ not to find a chance (to do something). –– bulmak to find an opportunity. ––a çıkarmak /ı/ 1. to bring (something) to light; to expose (something) to view. 2. to present (something) to the public; to make (something) public, reveal. 3. to bring (a child) to the point where he can look after his simplest needs. ––a çıkmak 1. to be revealed, come to light; to become evident. 2. (for someone) to be seen (in public); to get around and about. 3. (for a child) to reach an age at which he can look after his simplest needs. –– dayağı a public beating (given as an official punishment). –– dayağı çekmek /a/ to give (an offender) a beating. ––a dökmek /ı/ to make (something) public, reveal. ––a düşmek 1. to mix with the crowd, go out in public. 2. to volunteer one´s services. 3. to become a prostitute. ––a gelmek to come into existence, become a reality; to happen, occur. ––a getirmek /ı/ 1. to bring forth, produce, do. 2. to be the cause of (something). ––da kalmak to be left jobless or homeless, be in a bad way, Brit. be in Queer Street. –– korkusu psych. agoraphobia. ––a koymak /ı/ 1. to produce, create. 2. to set forth, present. 3. to reveal. –– okumak /a/ to challenge, defy. –– savaşı/muharebesi mil. major battle, decisive battle. –– vermek /a/ 1. to give (someone) a chance (to do something): Onların kaçmasına meydan verme! Don´t give them a chance to run away! 2. to allow (something to happen): O binanın yıktırılmasına meydan vermemeliyiz. We ought not to allow that building to be torn down. ––a vurmak /ı/ to reveal (something) clearly.

  • İngilizce

   (N.)
   open space, square, arena, agora, common, esplanade, maidan, piazza

  • İngilizce

   square, circus; arena, ring, ground; field; opportunity, occasion, possibility

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   meydan

   Almanca

   r Platz; s Feld.

  • Almanca

   Feld [das], Platz [der]

  • Almanca

   Platz; Feld

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   meydan

   Fransızca

   esplanade [la], place [la]

  • Fransızca

   place

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   meydan

   Azerice

   meydan

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   meydan

   Lehçe

   miejsce

  • Lehçe

   miejscowość

  • Lehçe

   plac

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   meydan

   Japonca

   hiroba

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   meydan

   Kazakça

   alañ

  • Kazakça

   saxna

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   meydan

   Türkçe

   meydan

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.