koken ne demek? koken nedir? koken anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   köken

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) er. 1. bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim neden ya da yer. 2. kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstüne yayılan dalları. 3. soy, asıl, ata.
  • Türkçe

   isim, halk ağzında
    
   1 .    Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.  
   2 .  mecaz  Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, sebep veya yer, menşe.  
   3 .    Soy, asıl.  
   4 .   ticaret  Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.  
   5 .    Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

   Birleşik Sözler

   köken belgesi
   köken bilimci
   köken bilimi
   köken bilimsel
  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Kök görevinde olduğu halde daha yalın bir şekle, yani gerçek köke doğru sadeleştirilebilen kelime veya kelime parçası. Köken bir veya iki kuruluş eki almış bulunduğuna göre BİRİNCİL ve İKİNCİ (Primaire, secondaire) diye vasıflanır.
  • Türkçe

   Gökbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir cismin ya da varlığın doğduğu ya da çıktığı yer. Güneş dizgesinin kökeni büyük bir gaz bulutuydu.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: Yazının kökeni resimdir. 2. Soy, asıl. 3. tic. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. 4. hlk. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. 5. esk. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.
  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   Herhangi bir malın üretildiği ya da dışsatımının yapıldığı yer.
  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Kavun, karpuz, kabak gibi yere yatan bitkilerin kökünden çıkan dal
  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   Bir malın üretildiği ya da yapıldığı, alındığı, getirildiği yer.
  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. 2. Ağaç ya da ot kökü. 3. Fide. 4. Sebze. 5. Çalı.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Soy, asıl, ata.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hayvan bağlanan küçük kazık.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir ucu koyun ya da keçinin ayağına diğer ucu kazığa bağlanan kısa ip.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kalın kıldan ağaç üstüne yapılmış bir çeşit tuzak.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dip koçan.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kök: Birkaç köken zerdali fidanım var. 2. Hayvan bağlanan kazık.
  • Türkçe

   Köken

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim neden ya da yer. 2. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstüne yayılan dalları. 3. Soy, asıl, ata.
  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Bir şeyin çıktığı dayandığı temel, biçim, neden veya yer. 2. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. 3. Soy, asıl, ata.
  • Türkçe

   koken

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kadınların dantel ördükleri iplik yumağı.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   köken

   İngilizce

   1. origin, source. 2. ling. root, root form, etymon, radical. 3. place of origin, homeland. 4. plant or stem (usually refers to cucumber, melon, or squash plants). –– belgesi com. certificate of origin.
  • İngilizce

   (N.)
   radical, root, origin, basis, authorship, bedrock, beginning, birth, derivation, descent, etymon, extraction, lineage, origination, paternity, pedigree, principle, provenance, spore, spring, wellhead, wellspring, womb, s
  • İngilizce

   origin, source; root
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   köken

   Almanca

   Herkunft f
  • Almanca

   r Ursprung, e Herkunft.
  • Almanca

   Abkunft [die], Entstehung [die], Geburt [die], Herkunft [die], Ursprung [die]
  • Almanca

   Ursprung, Herkunft
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   köken

   Fransızca

   origine [la], provenance [la], souche [la]
  • Fransızca

   origine
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   köken

   Azerice

   mənşə
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   köken

   Lehçe

   geneza
  • Lehçe

   pochodzenie
  • Lehçe

   początek
  • Lehçe

   rodowód
  • Lehçe

   źródło
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   köken

   Arnavutça

   prejardhje
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   köken

   Kazakça

   şığw tegi
  • Kazakça

   törkin

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..