yurt ne demek? yurt nedir? yurt anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yurt

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) er. 1. at, kısrak. at sürüsü. 2. orman.

  • Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan.  
   2 .    İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı yer, memleket:
          "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.  
   3 .  mecaz  Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, diyar.  
   4 .  mecaz  Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.  
   5 .    Bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum.  
   6 .    Kalacak, barınacak yer.  
   7 .    Toplu olarak bir iş öğretilen yer.  
   8 .    Hastaların tedavi edildiği yer.  
   9 .  eskimiş  Sahip olunan arazi, emlâk.  
   10 .  halk ağzında  Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.  
   11 .    Göçebe Türklerin oturduğu çadır.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   yurt tutmak

   Birleşik Sözler

   yurt bilgisi
   yurt dışı
   yurt içi
   yurtsever

  • Türkçe

   Budunbilim Terimleri Sözlüğü


   Orta Asyada göçebe yaşamı süren toplumların keçeden yapılma çadırları.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   delik

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yurt; eski izerler, ören

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: Türk yurduna Türkiye denir. 2. Memleket: ?Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez.? -F. R. Atay. 3. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: Güçsüzler yurdu. 4. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. 5. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. 6. mec. Diyar: Bu köy pehlivanlar yurdudur. 7. mec. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. 8. hlk. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. 9. esk. Sahip olunan arazi, emlak.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Oturulan yer, mesken, memleket.

  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   Bir halkın yüzyıllar boyunca içinde yaşayıp ekinini oluşturduğu vé bu yolla bayındır kıldığı toprak parçası.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İğne deliği.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Yörüklerin yazın ya da kışın oturdukları yer: Yaz yurduna göçtük. 2. Ev, bark. 3. Toplu yerleşme yeri. 4. Yayla evinin çevresi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yoğurt.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çadır, ev, göçebelerin konduğu yer

  • Türkçe

   Yerbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir bitki ya da hayvanın çöl, deniz kıyısı vb. gibi doğal olarak yaşadığı ve geliştiği yer.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   bk. yurd

  • Türkçe

   Yurt

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. At, kısrak. At sürüsü. 2. Orman.

  • Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Vatan; barınılan yer.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Oturulan yer, ev. 2. Ülke, vatan memleket.
   Cinsiyet: Kız
   1. Oturulan yer, ev. 2. Ülke, vatan memleket.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yurt

   İngilizce

   1. homeland of a people or nation; territory comprising a nation-state. 2. place or area in which one grew up. 3. place which one can call home, home. 4. home, cradle, place which breeds excellent ...: askerler yurdu a place which produces top-notch soldiers. 5. hostel, dormitory (for university students). 6. home (for homeless or distressed people): yetiştirme yurdu orphanage. 7. place where a particular service is rendered or a particular subject is taught: sağlık yurdu clinic. biçki ve dikiş yurdu sewing school. –– bilgisi civics (a subject taught in schools). –– tutmak /ı/ to settle in, make (a place) one´s home.

  • İngilizce

   (N.)
   dig, diggings, digs, dorm, dormitory, hall, hall of residence, home, hostel, youth hostel, house

  • İngilizce

   native country; fatherland; home; habitation; habitat; hostel, dormitory

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yurt

   Almanca

   Heim n, Heimat f

  • Almanca

   s Land, s Vaterland, e Heimat; s Heim.

  • Almanca

   Heim [das], Heimat [die], Daheim [das], Inland [das], Nest [das], Stift [das], Asyl [das]

  • Almanca

   Land, Vaterland, Heimat; Heim

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yurt

   Fransızca

   pays [le], patrie [la], foyer [le], habitat [le]

  • Fransızca

   patrie, pays

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   yurt

   Arnavutça

   konvikt

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yurt

   Kazakça

   el

  • Kazakça

   el-jurt

  • Kazakça

   jataqxana

  • Kazakça

   otan

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   yurt

   İngilizce

   n. rounded building characteristic of the Mongols and the Turks of central Asia

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.