yanğın ne demek? yanğın nedir? yanğın anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yangın

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Zarara yol açan büyük ateş:
          "Yangın bacayı sardıktan sonra testi kâr etmez."- Atasözü.
          "Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telâşta idi."- F. R. Atay.  
   2 .  halk ağzında  (hastalıkta) Ateş.  
   3 .  mecaz  Coşkunluk.  
   4 .  sıfat, halk ağzında, mecaz  Tutkun, düşkün, âşık:
          "Haydi ben kumar yangınıyım, fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim."- M. Yesarî.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   yangına körükle gitmek
   yangına vermek
   yangın bacayı sarmak
   yangından (veya gümrükten) mal kaçırır gibi
   yangını körüklemek
   yangın yeri
   yangın yerine dönmek

   Birleşik Sözler

   yangın bombası
   yangın çıkışı
   yangın hortumu
   yangın kulesi
   yangın merdiveni
   yangın musluğu
   yangın sigortası
   yangın söndürücü
   yangın tulumbası
   yangın yeri    

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Zarara yol açan büyük ateş: “Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi.” -F. R. Atay. 2. Hastalıkta ateş. 3. mec. Coşkunluk. 4. sf. mec. Tutkun, düşkün, âşık: “Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim.” -M. Yesari.

  • Türkçe

   Madencilik Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hastalık ateşi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Sevdalı. 2. Bağlı, düşkün, candan seven. 3. Acılı, dertli, yaslı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. yangı (I). 2. Sıcak.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Çok tatlı. 2. Tatlı yemeği.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Susuzluktan yanmış, kurumuş.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yangın

   İngilizce

   1. (a destructive) fire, conflagration. 2. colloq. fever. 3. colloq. passionate love. 4. colloq. madly in love. –– bombası fire bomb, incendiary bomb. –– çengeli fire hook, fireman´s hook. ––dan çıkmış gibi completely destitute, (someone) who has nothing but the shirt on his back. –– çıkarmak to start a (destructive, uncontrollable) fire. ––a körükle gitmek to add fuel to the flames, try deliberately to make a bad situation worse. –– kulesi fire tower. ––dan mal kaçırır gibi with unnecessary excitement and haste; very hastily and agitatedly. –– merdiveni fire escape. –– sigortası fire insurance. –– var! Fire! ––a vermek /ı/ (for an incendiary) to set (something) on fire. –– yerine dönmek 1. (for a place) to become a madhouse; to turn into a bedlam. 2. (for a place) to be a complete mess, look like a cyclone had hit it.

  • İngilizce

   (N.)
   blaze, fire

  • İngilizce

   fire, blaze; fever

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yangın

   Almanca

   Brand m; Feuer n

  • Almanca

   r Brand.

  • Almanca

   Feuer [das], Brand [der]

  • Almanca

   Brand

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yangın

   Fransızca

   incendie [le], feu [le], embrasement [le]

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   yangın

   Azerice

   yanğın

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   yangın

   Lehçe

   ogień

  • Lehçe

   pożar

  • Lehçe

   przeciwpożarowy

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yangın

   Kazakça

   ört

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   yanğın

   Türkçe

   yangın

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.