yakin ne demek? yakin nedir? yakin anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Yakin

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   İyi bilme; sağlam bilme.

  • Türkçe

   yakin

   Türkçe

   isim, eskimiş (yaki:n, k kalın okunur) Arapça yakin
    
   1 .    Sağlam, kesin bilgi.  
   2 .    Bir şeyi iyice, kesinlikle bilme.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (yaki:n) esk. 1. Sağlam, kesin bilgi. 2. Bir şeyi iyice, kesinlikle bilme.

  • Türkçe

   yakın

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    (zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı.  
   2 .    Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.  
   3 .    Aralarında sıkı ilgi bulunan.  
   4 .    Benzeyen, andıran, yaklaşan:
          "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin.  
   5 .    Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan:
          "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık.  
   6 .  isim  Uzak olmayan yer.  
   7 .  isim  Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba:
          "Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya zorlanamaz."- Anayasa.
          "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu.  
   8 .  zarf  Uzak olmayarak:
          "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu.

   Birleşik Sözler

   yakın akraba
   yakın anlamlı
   yakın benzeşme
   Yakın Çağ
   Yakın Doğu
   yakın dost
   yakın göçüşme
   yakın koruma
   yakın sesli
   yakın takip    

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yakın

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan: ?İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır.? -C. Meriç. 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan: ?Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır.? -E. Şafak. 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan: ?Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı.? -Ö. Seyfettin. 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: ?Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın...? -S. F. Abasıyanık. 6. a. Uzak olmayan yer: Yakınımızda otururlar. 7. a. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: ?Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yakın olanlar

  • Türkçe

   Yakîn

   Türkçe

   Osmanlıca


   "Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek.(Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakî

  • Türkçe

   yakîn

   Türkçe

   Osmanlıca


   kesin biliş.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek.(Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîn

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yakın

   İngilizce

   1. /a/ near (to), nearby, close (to), close-by. 2. close, /a/ (friend) who is close to (someone). 3. /a/ very similar (to). 4. nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us. 5. relative, relation; close friend. ––da/––larda 1. nearby, close by, close at hand. 2. in the near future, soon. 3. recently. ––dan at close range. –– akraba close relative, near relation. –– âmir mil. immediate superior. ––dan bilmek/tanımak to be closely acquainted with, know (someone) well. –– zamanda 1. not long ago, recently. 2. soon, in a short time.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   adjacent, akin, akin to, approximate, close, close range, connate, connected, contiguous, convenient, familiar, handy, immediate, imminent, inseparable, intimate, near, not far, pending, proximate, within reach

  • İngilizce

   (ADV.)
   by, close, close to, at hand, hard, hard by, near, near at hand, nigh, within walking distance

  • İngilizce

   (N.)
   connection, connexion, relative

  • İngilizce

   (Prep.)
   near, nigh

  • İngilizce

   near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yakın

   Almanca

   nahe,nah, naheliegend, nahestehend.

  • Almanca

   nah(e), nahestehend, eng

  • Almanca

   nahe,nah, naheliegend, nahestehend

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yakın

   Fransızca

   proche, approchant/e, avoisinant/e, prochain/e, rapproché/e, récent/e, voisin/e

  • Fransızca

   proche

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   yakın

   Yunanca

   πλησίον, κοντά

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   yakın

   Japonca

   chikai

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   yakın

   Arnavutça

   1. afër
   2. afërm (i)
   3. afërt (i)
   4. farefis
   5. fginjë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yakın

   Kazakça

   bawır

  • Kazakça

   jaqın

  • Kazakça

   jaqında

  • Kazakça

   taqaw

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.