yağ ne demek? yağ nedir? yağ anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yağ

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde:
          "Yağ gelen yerden bal esirgenmez."- Atasözü.
          "Kötü yağlarla yaptıkları börekten şişmanlamış, iyi insanlar."- S. F. Abasıyanık.  
   2 .    Vazelin, mazot gibi fizik nitelikleriyle yağları andıran ve sanayide kullanılan mineral madde:
          "Yağı tükenmiş motor gibi duraklamış, kalmıştı."- E. E. Talu.  
   3 .    Vücudun, atılması gereken amonyak, üre gibi bazı maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde.  
   4 .    Itırlı bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   yağa bala batırmak
   yağ bağlamak
   yağ bal olsun
   yağ basmak
   yağ çekmek (veya yapmak)
   yağ gibi kaymak
   yağ yakmak
   yağ yedirmek  

   Birleşik Sözler

   yağ bezi
   yağ bezleri
   yağ doku
   yağ göstergesi
   yağhane
   yağ hücresi
   yağ kesesi
   yağ kutusu
   yağ küpü
   yağ lambası
   yağ marulu
   yağ mantısı
   yağölçer
   yağ şalgamı
   yağ taşı
   yağ tulumu
   yağ yakıt
   ağır yağ
   bitkisel yağ
   ince yağ
   kalın yağ
   katı yağ
   madenî yağ
   sadeyağ
   sağyağ
   sarı yağ
   sıvı yağ
   ayçiçeği yağı
   badem yağı
   balık yağı
   balina yağı
   ban yağı
   bezir yağı
   biryan yağı
   böbrek yağı
   cilâ yağı
   çiçek yağı
   çöz yağı
   domuz yağı
   don yağı
   fındık yağı
   gaz yağı
   gres yağı
   gül yağı
   güneş yağı
   hacı yağı
   haşhaş yağı
   Hint yağı
   içyağı
   iğ yağı
   ince gül yağı
   inek yağı
   kandil yağı
   karanfil yağı
   katran yağı
   kekik yağı
   kenevir yağı
   kuyruk yağı
   makine yağı
   mangal yağı
   mısır yağı
   motor yağı
   neft yağı
   pamuk yağı
   reçine yağı
   sığla yağı
   silindir yağı
   susam yağı
   taş yağı
   tereyağı
   Tonya yağı
   Trabzon yağı
   Vakfıkebir yağı
   yağlama yağı
   yapak yağı
   yer yağı
   zaç yağı
   Hint yağı ağacı
   zeytinyağı  

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. 2. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde: “Yağı tükenmiş motor gibi duraklamış, kalmıştı.” -E. E. Talu. 3. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. 4. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde: Gül yağı. 5. mec. Abartılı övgü.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   1. Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da katı ester. 2. Sürtünmeyi azaltma görevi yapan çeşitli özdeklere verilen ad.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Hayvansal, bitkisel ve petrol esaslı çok çeşitli tipleri mevcut olan genel olarak yanıcı, su ile karışmayan, eterde çözünen ve akışkan olan maddeler.

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   300° C sıcaklığın altındaki ısıl işlemlerde sıvı ortam olarak kullanılan, sıvı hidrokarbonlardan oluşan özdek.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (kimya)

  • Türkçe

   Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri


   Bağıl devinimli parçalar arasına konarak kaymayı kolaylaştıran, sürtünme ve aşınmayı azaltan kaygan sıvı.

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu bileşik.

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Yağ asitlerinin karışık yapılı alkollerle meydana getirdiği esterler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yağ; yele

  • Türkçe

   yag

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yağ, iç yağı

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   (Oğuz) yağ, iç yağı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yağ

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yağ

   İngilizce

   1. oil; fat; grease; tallow; suet. 2. (cooking) oil; shortening; grease; fat; lard; butter; margarine, oleo, oleomargarine. 3. auto. motor oil; lubricating grease. –– asitleri chem. fatty acids. –– bağlamak 1. to get fat. 2. (for oil, fat, or grease floating on a surface) to congeal. ––a bala batırmak /ı/ to wine and dine (someone) lavishly. –– bal olsun. I hope you enjoy(ed) it (said to someone eating or drinking). –– basınçölçeri/–– basınç manometresi oil gauge (pressure gauge for oil). –– basmak 1. /a/ to fill (a container) with fat, grease, or butter. 2. to get fat. –– çekmek /a/ to flatter, butter up; to lay it on. –– çubuğu auto. dipstick. –– gibi gitmek/kaymak (for a vehicle) to ride smoothly, have a smooth ride. ––dan kıl çeker gibi with the greatest of ease, as easy as taking candy from a baby, as easy as falling off a log, as easy as one-two-three. –– kutusu mech. crankcase. –– süzgeci auto. oil filter. –– tulumu very fat person, tub of lard. –– yedirmek /a/ to rub oil into (something), oil.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   adipose

  • İngilizce

   (N.)
   fat, grease, oil, slush, tallow

  • İngilizce

   oil; fat; grease; lubricant; ointment; mineral/vegetable oil; attar, essential oil; flattery, blarney

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yağ

   Almanca

   Fett n; Öl n

  • Almanca

   s Fett; s Öl; e Schmiere.

  • Almanca

   Öl [das]; Fett [das]; Schmiere [die]

  • Almanca

   Fett; Öl; Schmiere

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yağ

   Fransızca

   graisse [la]

  • Fransızca

   graisse, huile

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   yağ

   Azerice

   yağ

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   yağ

   Lehçe

   olej

  • Lehçe

   olejek

  • Lehçe

   olejny

  • Lehçe

   oliwa

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   yağ

   Yunanca

   (το) λάδι

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   yağ

   Arnavutça

   vaj

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yağ

   Kazakça

   jaw

  • Kazakça

   may

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   yağ

   Türkçe

   yağ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.