yığın ne demek? yığın nedir? yığın anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yığın

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe:
          "Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kâğıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu."- R. N. Güntekin.  
   2 .    Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle:
          "Mağazasının kapısı, sayısız çuval yığınlarıyla tabiî bir istihkâm ağzı gibi görünürdü."- Ö. Seyfettin.
          "Bir yığın fare gemiyi bırakıp gitmişti."- T. Buğra.

   Birleşik Sözler

   yığın bulut
   yığın kültürü    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   Toplumsal ruhbilim kavramı olarak: 1. Kendi içinde ayrımlaşmamış, ya gelip geçici duygulanımlarla (aynı türden itki, duygu ve heyecanlar yoluyla), ya da bir dış gücün etkisiyle bir bütün oluşturan insan kalabalığı. 2. Yalnızca dıştan bir örgütlenme ile bir araya gelmiş, kişiliklerinden sıyrılmış insanlar topluluğu.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe: “Ben de bu hudutsuz yığında bir kum tanesiyim.” -N. F. Kısakürek. 2. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Genellikle evrelerin sınır yüzeylerinden uzakta olan bölgelerini nitelemek için kullanılan, görece geniş oyluma dağılmış özdek kümesi.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Genellikle madde hallerinin sınır yüzeylerinden uzakta olan bölgelerini nitelemek için kullanılan, nispeten geniş hacme dağılmış madde kümesi.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (tarım)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)

  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Toplumsal örgüt ya da amaç söz konusu olmadan bir araya gelen topluluk.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   1. Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla kendiliğinden oluşan; örgütlenme ölçüsü ile "biz kümesi" düşünce, duygu ve davranışı en düşük olan kişilerden kurulu toplumsal küme. (Çoğu kez "kalabalık" "toplantı", dahası "sürü davranışlı küme" den ayrılık gösterir). 2. Kimi kez sayılama işlemi çerçevesi içinde, sayılaması yapılan olay yığınına (okur yazarlar, evliler, suçlular, örgütlü işçiler vb.) verilen ad.

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Örgütlenmemiş, yaygın topluluk.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   [yığda]: Harman yerindeki ekin yığını (Arok *Şarkikaraağaç -Isparta; -Amasya; Beyağıl *Ulukışla, yenikent *Aksaray -Niğde)

  • Türkçe

   yıgın

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yığın, küme, yığılmış

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yığılmış

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yığın

  • Türkçe

   yiğin

   Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. yeğin.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hafif.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çok fazla, bol.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çabuk, hızlı.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yığın

   İngilizce

   1. heap, pile, or stack. 2. crowd, throng, mass, passel (of people). ––la/bir –– a great many; a great deal of; a lot of, a heap of. –– ruhbilimi mass psychology.

  • İngilizce

   (N.)
   accumulation, congeries, agglomerate, tons, agglomeration, aggregation, bank, batch, budget, bulk, bundle, cartload, chunk, clamp, clump, collection, conglomerate, conglomeration, crowd, drove, flock, force, heap, hill

  • İngilizce

   heap, pile; crowd; mass, masses; stack; (ağaç, bitki, çalılık) clump; bank; batch, set

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yığın

   Almanca

   r Haufen.

  • Almanca

   Knäuel [der], Masse [die], Schwung [der], Anhäufung [die], Ansammlung [die], Block [der], Haufen [der], Klumpen [der], Stapel [der], Stoß [der]

  • Almanca

   Haufen

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yığın

   Fransızca

   masse [la], amas [le], monceau [le], tas [le], entassement [le], fatras [le], foule [la], pile [la]

  • Fransızca

   accumulation, tas

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   yığın

   Azerice

   yığın

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   yığın

   Flemenkçe

   hoop; massa

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   yığın

   Lehçe

   kupa

  • Lehçe

   mnóstwo

  • Lehçe

   pryzma

  • Lehçe

   sterta

  • Lehçe

   stos

  • Lehçe

   stóg

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   yığın

   Arnavutça

   grumbull

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yığın

   Kazakça

   üyindi

  • Kazakça

   üyme

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   yığın

   Türkçe

   yığın

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.