yük ne demek? yük nedir? yük anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   yük

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi:
          "Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir."- F. R. Atay.  
   2 .    Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar.  
   3 .    Eşya.  
   4 .  mecaz  Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev.  
   5 .   fizik  Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı, şarj.  
   6 .  eskimiş  Yüklük:
          "Haydi şu yüke giriver!..."- S. F. Abasıyanık.  
   7 .  halk ağzında  Doğacak bebek, cenin.  
   8 .  mecaz  Tedirginlik veren şey, engel.  
   9 .   tarih  Yüz bin kuruşluk mal veya tutar:
          "Madem ki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin."- T. Buğra.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   yük altına girmek
   (birine) yük olmak
   yükte hafif pahada ağır
   yükünü almak
   yükünü çekmek
   yükünü tutmak
   yük vurmak

   Birleşik Sözler

   yük arabası
   yük asansörü
   yük gemisi
   yük hayvanı
   yük katarı
   yük odası
   yük treni
   yük vagonu

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yük, bohça

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kuş tüyü, kuş yeleği, ok yeleği

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kuş yeleği

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   ok yeleği

  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   1. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bozulması ile oluşan elektriklik hali. 2? Bir elektrik çevriminin ya da bir işlergenin güç çıktısı.

  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   Çevresinde kıvıl alan yaratan, artı ya da eksi alabilen temel tanecik özelliği, niceliği.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi: ?Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir.? -F. R. Atay. 2. Bir şeyin ağırlığı. 3. Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar: Bir araba yükü odun. 4. Eşya: Bütün yükü bu bavul. 5. mec. Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev: Ben bu yükün altına giremem. Bu yüke herkes katlanamaz. 6. mec. Tedirginlik veren şey, engel. 7. fiz. Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı. 8. tar. Yüz bin kuruşluk mal veya tutar: ?Mademki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin.? -T. Buğra. 9. hlk. Doğacak bebek. 10. esk. Yüklük: ?Haydi şu yüke giriver!..? -S. F. Abasıyanık.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   Herhangi bir taşıma aracıyla taşınacak, taşınmakta olan veya taşınması bitmiş mal.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   külfet.

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   1. İşlem için fırın ya da yunağa bir kerede konan metalin ağırlığı. 2. Bir nesnenin üzerine binen ağırlık.

  • Türkçe

   Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü


   Reaktör kalbine konulan yeni yakıt unsurlarının tamamı.

  • Türkçe

   Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri


   Bir yoğunlaç ya da akımsaklar üzerinde toplanmış erke.

  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Ruhsal sağaltımla ya da toplumsal yardımla uğraşan uzmanların belirli bir zamanda üzerinde çalıştıkları kişilerin sayısı.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Rahimdeki çocuk, cenin.

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   1. Osmanlılarda 100.000 akçe tutarında para. 2. İpek için kullanılan bir ağırlık ölçeği.

  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   1. Gemiye taşınmak üzere yüklenilen her çeşit mal. 2. Deniz mal taşımalarında sözleşmesi gereğince ödenen taşıma ücreti.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Beş kilelik ya da aşağı yukarı yüz kiloluk ürün. 2. Hayvan üstündeki iki küfe ağırlık.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Para ölçüsü olarak bin lira.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yatak.

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   1. elektrik: Bir nesnenin yüzeyinde biriken elektrik niceliği. 2. fizik: Çevresinde elektrik alanı yaratan, artı ya da eksi alabilen temel tanecik özelliği, niceliği.

  • Türkçe

   yuk

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   çanak ve kap bulaşığı

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kaptaki bulaşık

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   çanak bulaşığı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yük

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < ET yük) 1. Yük, eşya, mal 2. Ağırlık

  • Türkçe

   Yük

   Türkçe

   Teknik Terimler - Elektroteknik


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   yük

   İngilizce

   -kü 1. load; burden. 2. cargo; freight; lading. 3. burdensome or difficult task, obligation, or responsibility; burden; encumbrance; incubus. 4. electric charge, charge. 5. large cupboard (where bedding is stored during the day). ––ünü almak 1. (for something) to take all it can bear, contain, or hold. 2. to be drunk, be loaded, be tanked. –– altına girmek to take on a burdensome or difficult task, obligation, or responsibility. ––ün altından kalkmak 1. to succeed in doing a difficult task, carry out a hard job successfully. 2. to repay a kindness or favor. –– arabası 1. vehicle used for moving or transporting things. 2. (horse-drawn) wagon (for transporting things). –– belgesi bill of lading. –– gemisi freighter. ––te hafif pahada ağır (something) which is small, light, and valuable (e.g. a piece of jewelry). –– hayvanı beast of burden. –– olmak /a/ to be a burden to. –– tarifesi schedule of freight rates. ––ünü tutmak to get rich, make money. –– vagonu rail. freight car, Brit. goods wagon. –– vurmak /a/ to load (an animal).

  • İngilizce

   (ADJ.)
   sumpter

  • İngilizce

   (N.)
   bulk, burden, cargo, charge, encumbrance, fardel, freight, goods, haul, impedimenta, imposition, impost, incident, lading, load, loading, onus, plummet, shipment, stowage, strain, tax, weight, shipload, pile

  • İngilizce

   load; burden; cargo, freight, goods; the onus, responsibility; charge

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   yük

   Almanca

   Belastung f, Last f

  • Almanca

   e Last; e Fracht; e Ladung.

  • Almanca

   Ladung [die], Ballast [der], Belastung [die], Druck [der], Fracht [die], Frachtgut [das], Last [die]

  • Almanca

   Last; Fracht; Ladung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   yük

   Fransızca

   charge [la], fardeau [le], chargement [le], sujetion [la]

  • Fransızca

   charge, fardeau

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   yük

   Azerice

   yük

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   yük

   Flemenkçe

   last-vracht-lading

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   yük

   Lehçe

   brzemię

  • Lehçe

   ciężar

  • Lehçe

   ładunek

  • Lehçe

   obciążenie

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   yük

   Yunanca

   (το) φορτίο

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   yük

   Arnavutça

   1. barrë
   2. ngarkesë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   yük

   Kazakça

   jük

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   yuk

   Türkçe

   ünlem, f. (--ked, --king) k. dili, bak. yuck.

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   yük

   Türkçe

   yük

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.