vurğu ne demek? vurğu nedir? vurğu anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   vurgu

   Türkçe

   isim, gramer
        Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi.

   Birleşik Sözler

   vurgu uzunluğu      

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   Sözcüklerde hecelerden birinin daha baskılı söylenmesi: Ankara, Antakya, Kartal (yer adı) , kartal (kuş adı) , evler, evleri, evlerinden, ansızın vb.

  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   1. Hece vurgusu. bk. Hece vurgusu. 2. bk. Asıl vurgu. 3. İsabetsiz olarak, ton kargılığı diye de kullanılır. bk. Yükseklik vurgusu. 4. Söyleyiş şivesi. 5. bk. Yazı vurgusu. 6. bk. A-yırma ve Toplama vurgusu ( VURGULU, Accentué; VURGULAMAK, Accentuer ).

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   1. Oyun düzeninde tasarımın bir öğesi. Bir uygulamada çeşitli yöntemlerle kişiler, yığınlar, eşyalar ve simgeler vurgulanır. Yönetmenin önemli işlerinden biri seyircinin en çok gözüne çarpması gereken şeyi seçmesidir. Vurgu, gövde görünüşleri, değişik alanlar, ilişkiler, karşıtlıklar, yükseltiler vb. ile sağlanır. 2. Sahne konuşmasında bir tümceyi, belli bir durum içindeki anlamını doğru vererek söylemek için uygun sözcükleri yoğunlaştırmakta kullanılan ses vurgusu.

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   Konuşma sırasında kelimedeki bir heceyi diğerlerine göre daha yüksek bir ses tonuyla, daha baskılı bir şekilde söyleme. Vurgunun kelime vurgusu, cümle vurgusu, anlam vurgusu ve ünlem vurgusu gibi türleri vardır. Bunlara bk.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. db. Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   Oyuncuların konuşmalarında anlamı belirtmek için kimi sözcüklerin değerini arttıran ölçü.

  • Türkçe

   Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu


   Azerbaycan Türkçesi: vurğu; Türkmen Türkçesi: basım; Gagauz Türkçesi: urgu; Özbek Türkçesi: urğu; Uygur Türkçesi: urğu;Tatar Türkçesi: basım; Başkurt Türkçesi: başım; Kmk: urgu; Krç.-Malk.: basım; Nogay Türkçesi: urgı;Kazak Türkçesi: ekpin; Kırgız Türkçesi: basım; Alt:: sogulta; Hakas Türkçesi: udareniye ~ pazım; Tuva Türkçesi: udareniye; Rusça: udareniye

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yara, bere üstüne konulan kocakarı ilacı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ağaç delmede kullanılan gereç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kadınların feslerine taktıkları gümüş takı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dudak boyası.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Evde yapılan em.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Sözcüklerde, tümcelerde, dizelerde kimi hecelerin öbürlerine göre daha dik, daha baskılı söylenişi.

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Bir sorunun, dile getirilişine bağlı olarak belli bir konu, kavram ya da görüşün altını çizmesi ya da buna bağlı olarak belli tür yanıtlardan yana belirebilecek saptırıcı etki.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Kapıları iç kısmından kilitlemekte kullanılan çengel düzeni. (İsabey *Çal -Denizli)

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   vurgu

   İngilizce

   phonetics accent, stress.

  • İngilizce

   (N.)
   accent, emphasis, decompression sickness, ictus, point, stress, word accent

  • İngilizce

   stress; accent

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   vurgu

   Almanca

   Betonung f; Nachdruck m

  • Almanca

   e Betonung, r Akzent.

  • Almanca

   Akzent [der], Betonung [die], Nachdruck [der], Ton [der]

  • Almanca

   Betonung, Akzent

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   vurgu

   Fransızca

   accent [le]

  • Fransızca

   accent

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   vurgu

   Azerice

   vurğu

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   vurgu

   Lehçe

   akcent

  • Lehçe

   nacisk

  • Lehçe

   przycisk

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   vurgu

   Kazakça

   ekpin

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   vurğu

   Türkçe

   vurgu

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.