verhalten ne demek? verhalten nedir? verhalten anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Verhalten

   Türkçe

   {fer'haltın} s davranış, tutum.
  • Türkçe

   [das] tutma, zapt; davranış, hareket
  • Almanca

   verhalten

   Türkçe

   tutmak, zapt etmek; belli etmemek
  • Türkçe

   (I) (Inf.) l. (zurückhalten) tutmak. zaptetmek, alikoymak 2. (nicht zeigen) bclli etmemek; gizlemek 3. (den Schritt) adimlanni yavaslatmak veya durup hie kimildanmamak; sich ^ l. (S.) olmak 2. (P.) hareket etm.,.davranmak; b-ne muamele etm.; Wissen Sie, wie sich die Sache verhält? Meselenin ne oldugunu biliyor musunuz? Die Sache verhält sich anders. Bu isin esasi böyle degildir. sich ruhig ^ l. sükünetini muhafaza etm. 2. (Kinder) uslu (rahat, tek) durmak; Es verhält sich genau umgekehrt. Hakikat, bunun aksidir. Wenn es sich so verhält, .. . t§ böyle ise . . .; Vier verhält sich zu zwölf wie eins zu drei. Dördün onikiye nispeti ücte birdir; (II) (Adj.) l. (Stimme) alcaltilmis. yavaslatilmi? 2. (Zorn) zaptedilmis 3. (Atem) tutulmus 4. (Schritt) yavas-latilmis, durdurulmu§ 9 n tavnhareket, hattihareket, tutum, gidis, davranis, misvar; korrektes ~ dogruluk, dürüstlük, düzgünlük 2s.forschung / hayvanlann dav-ramsi hakkindaki arastirmalar; etoloji

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..