uc ne demek? uc nedir? uc anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası:
          "Bu resmin iki gözü bir makasın ucu ile oyulmuştu."- A. Gündüz.
          "Çakınızın ucuyla şu maddeden bir parça koyarsınız."- S. F. Abasıyanık.  
   2 .    Uzun bir şeyin baş veya son noktası.  
   3 .    Bir şeyin kenarı:
          "Kırk kişilik bir masanın bir ucunda, üç kişiyiz."- R. H. Karay.  
   4 .    Bir uzaklığın son noktası:
          "İstikbal bu yolun ucundan bir güneş gibi doğuyor."- F. R. Atay.  
   5 .    Bir şeyin başı, tepesi:
          "Ayaklarının ucuna basarak beşiğin yanına geldi."- H. E. Adıvar.  
   6 .  eskimiş  Sebep.  
   7 .   tarih  Türk devletlerinde genel olarak sınır boylarındaki eyalet ve sancaklara verilen ad.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)
   ucu (herhangi birine) dokunmak
   ucunda bir şey olmak
   ucunda (cezalandırıcı bir şey) bulunmak
   (bir işin, şeyin) ucundan tutmak
   ucunu bulmak
   (bir işin) ucunu kaçırmak
   ucu ortası belli olmamak
   uç uca gelmek
   uç vermek

   Birleşik Sözler

   uç beyi
   uç beyliği
   uç uca
   uçuç böceği
   uçtan uca
   ucu ucuna
   artı uç
   aşırı uç
   eksi uç
   ileri uç
   orta uç
   tokmak ucunda

  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir veri iletişim ortamında veri giriş-çıkışını sağlayan donanım birimi ya da donanım birimleri topluluğu.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   Türklerin kalem yaptıkları bir ağaç

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; uç, kenar

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   (Oğuz) bir nesnenin tükenmesi, bitmesi

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası: ?Bu resmin iki gözü bir makasın ucu ile oyulmuştu.? -A. Gündüz. 2. Bir şeyin baş veya son noktası. 3. Bir şeyin kenarı: ?Kırk kişilik bir masanın bir ucunda, üç kişiyiz.? -R. H. Karay. 4. Dış kenar, periferi. 5. Bir uzaklığın son noktası: ?İstikbal bu yolun ucundan bir güneş gibi doğuyor.? -F. R. Atay. 6. Bir şeyin başı, tepesi. 7. Kurşun kalemlerde yazmayı sağlayan kömürden yapılan madde. 8. sf. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem. 9. tar. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   son (matematik)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. 1. Bir elektrik bağlantısının yapıldığı nokta. 2. Akımın bir aygıta giriş ve çıkış noktası.

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. 1. Önde bir cismin ya da bir kişinin yalnız bir parçasının göründüğü çekim. 2. Açı - karşı açı yapılırken kişilerden birinin ya da her birinin omzundan sırayla öbürünün görünmesi.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Son, nihayet, netice. 2. Kenar. 3. Hudut, serhat, sınır. 4. Sebep, vesile.

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Türk devletlerinde genel olarak sınır ya da sınır boylarındaki eyalet ve sancaklara verilen ad.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Amaç

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Issız, uzak yer. 2. Kıyı. 3. Sınır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sonuç: Ucunda ölüm yok ya!

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Avuç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üç

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Budaklarından temizlenmiş kesik ağaç (Yenikent *Aksaray -Isparta)

  • Türkçe

   uc

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Amaç: Herkes kâr ucunda.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sicim, ip, tel parçası.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dal: Meşeden biraz uç yığdım.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üç, bk.ûç

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < ET ûç) uç// uç beş: bir miktar

  • Türkçe

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.

  • Türkçe

   Teknik Terimler - Elektroteknik


  • Türkçe

   üc

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üç (bk. üç, üj, üş)

  • Türkçe

   üç

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   sayıda üç

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. İkiden sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı gösteren 3 ve III rakamlarının adı. 3. sf. İkiden bir artık.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   İngilizce

   1. end, extremity; tip. 2. point (of a sharply pointed instrument). 3. hist. march, borderland. ––unda bir şey var. colloq. /ın/ There´s something behind (a matter)./There´s something secret at the bottom of (a matter). ––u bucağı olmamak (for a place) to be vastly wide, be boundless. ––unu bulmak /ın/ 1. to bring (something) to a conclusion. 2. to find a way to solve (a problem). ––u dokunmak /a/ (for something) to affect (someone) adversely, bring (someone) harm, cause (someone) damage. ––unu kaçırmak /ın/ to allow (a situation) to get out of control. ––unda (bir şey) olmak (for something) to be at the bottom of (a matter). ––u ortası belli olmamak (for something) to be so complicated or chaotic that one doesn´t know how to start setting it to rights. –– uca end to end. ––u ucuna just barely; with only a very little bit to spare; with hardly a minute to spare. –– vermek 1. (for a boil, pimple, etc.) to come to a head, head. 2. to sprout. 3. to appear, become apparent.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   peak, terminal

  • İngilizce

   (N.)
   tip, point, extremity, end, the extreme, apex, bit, cusp, pole, tab, tail, terminal, toe, top

  • İngilizce

   tip; point; extremity, end; pen-nib; reason

  • Türkçe

   üç

   İngilizce

   -çü three. –– adım (atlama) sports hop, step, and jump. –– aşağı beş yukarı roughly, approximately. –– aşağı beş yukarı anlaşmak (for a buyer and a seller) to agree on a price (after bargaining). –– aşağı beş yukarı dolaşmak to pace or wander back and forth, pace or wander up and down. Ü–– Aylar Islam the months of Rajab, Sha´ban, and Ramazan. –– beş three or four, a few. ––e beşe bakmamak not to haggle over trifling sums (while bargaining). –– buçuk atmak slang to be afraid that something will go wrong, have kittens. –– direkli yelkenli three-masted sailing vessel, three-master. –– günlük seyisliği var, kırk yıllık at boku eşeler. colloq. He´s only been here a short while, yet he´s already poking his nose into matters that are over his head. –– otuzluk/otuzunda very old, aged, ancient (person). –– şeritli yol three-lane highway or road.

  • İngilizce

   (N.)
   three

  • İngilizce

   three

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   Almanca

   Ende n; Spitze f

  • Almanca

   e Spitze, s Ende.

  • Almanca

   Spitze [die]; Ende [das]; Rand [der]; Krone [die]

  • Almanca

   Spitze, Ende

  • Türkçe

   üç

   Almanca

   drei

  • Almanca

   drei; e Drei.

  • Almanca

   drei; Drei

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   Fransızca

   avancé/e, terminal/e

  • Fransızca

   bout, point, pointe

  • Türkçe

   üç

   Fransızca

   trois

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   Azerice

   uc

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   Lehçe

   koniec

  • Lehçe

   końcówka

  • Lehçe

   kres

  • Türkçe

   üç

   Lehçe

   troje

  • Lehçe

   trójka

  • Lehçe

   trzej

  • Lehçe

   trzy

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   üç

   Yunanca

   τρία

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   Arnavutça

   1. ekstrem
   2. majë

  • Türkçe

   üç

   Arnavutça

   tre

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   Kazakça

   şet

  • Kazakça

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   uc

   Türkçe

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.