toz ne demek? toz nedir? toz anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   töz

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) - kök, asıl, cevher. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  • Türkçe

   isim, halk ağzında
    
   1 .    Kök, asıl, cevher.  
   2 .   felsefe  Değişenlerin özünde değişmeden kaldığı var sayılan idealist kavram, cevher.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Yun. hypostasis, hypokeimenon = altta bulunan) : (Yunancada ousia = öz de aynı anlamda kullanılır.) Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan; bir başka şeyle ya da bir başka şeyde değil, kendi kendisiyle, kendikendisinde var olan. Öznede değil, kendinde var olan. Bağımsızca kendi içinde var olan. Spinozanın tanımı ile"Varoluşu için başka bir şeye gereksinme duymayan şey." Bağlılaşık kavramı -> ilinek. Modern doğa bilimleri için töz, görüngülerin taşıyıcısı anlamında biçimsel bir kavramdan başka bir şey değildir.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Kök, asıl, cevher. 2. fel. Değişenlerin özünde değişmeden kaldığı varsayılan idealist kavram, cevher.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Asıl, tabiat, künh, aslî cevher.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kulak arkasındaki çukur yer.

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   madencilik, metalbilim: 1. Öğelerin doğada katışık olarak bulunan kütlesi. 2. Ocaktan çıkarılan işlenmemiş ham maden.

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   hlk. Kel koyun, boynuzsuz koyun.

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Düşünbilimde evreni oluşturduğu ve altöğelere ayrılamayacağı varsayılan temel öğelerden her biri.

  • Türkçe

   Töz

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - Kök, asıl, cevher. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   Kök, asıl, cevher.

  • Türkçe

   toz

   Türkçe

   Asalakbilim Terimleri Sözlüğü


   Asalak öldürücü olarak kullanılan katı bitkisel ya da madensel maddelerin öğütülmüşü. (Ya etkilerine ya da yapılarına göre adlandırılırlar: Böcek tozu, kene tozu, solucan tozu, pelin tozu, eğrelti tozu gibi.)

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yaylara sarılan sırım

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   toz

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak: ?Köy yolları tozdan ve çamurdandır ama sevgi ve ızdırapla doludur.? -M. Kaplan. 2. Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde: ?Bak gene bir tutam saçak tütün kalmadı. Bana yalnız tozları kalıyor.? -M. Ş. Esendal. 3. sf. Bu durumda olan: Toz boya. Toz biber.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Katıların fiziksel etkilerle ufalanması sonucu oluşan, tane irilikleri yaklaşık bir mikron büyüklüğünde parçacıklar.

  • Türkçe

   Madencilik Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (sıfat) bk. tozlaşır.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Yayın kabzası üzerine kaplanan kayın ağacı kabuğu ve kirişi.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Diz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Karşı : Tavşan avcıya toz geldi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET toz: toz

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET tüz: töz (yalnız gulah tozi kulak tözü sözünde görülür.)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Toz// toz duman: karmakarışık, toz dumana karışmış Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   1. Hayvansal, bitkisel ve madensel kökenli maddelerden elde edilen, organik ve inorganik yapılı, kuru ve birbiriyle bağlantısı olmayan ilaç biçimi, powder, pudra, pulvis. 2. Genellikle tanelerin temizlenmeleri veya öğütülmeleri sırasında meydana gelen ince, pülverize durumdaki kuru parçacıklar.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   toz

   İngilizce

   1. dust. 2. powder. 3. slang heroin, skag, junk. 4. powdered, (something) which is in powdered form: toz altın gold dust. toz boya powder paint. toz biber ground pepper. –– almak to dust, clean the dust off something. ––unu almak /ın/ to dust, clean the dust off (something). –– bezi dustcloth, dustrag. –– duman içinde kalmak to be covered by a thick cloud of dust. ––dan dumandan ferman okunmamak for things to be in a state of utter chaos, for chaos to reign. ––u dumana/toprağa katmak/karıştırmak 1. to run, raising a cloud of dust. 2. to kick up a dust, cause a commotion, make an uproar, raise a ruckus. –– etmek 1. /ı/ to crush, annihilate, pulverize, make mincemeat out of (someone). 2. to raise dust. –– kondurmamak /a/ not to allow anything to be said against, not to have anything said against (someone, something). –– koparmak to raise dust. –– olmak slang to hurry away, beat it, get lost. ––unu silkmek /ın/ to rough (someone) up, dust (someone´s) jacket. –– toprak içinde kalmak to be covered with dust or grime. –– varak gold leaf.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   granulated

  • İngilizce

   (N.)
   dust, powder

  • İngilizce

   dust; powder; heroin, snow, angel powder; powdered, in powder form

  • Türkçe

   töz

   İngilizce

   1. root; base. 2. phil. substance.

  • İngilizce

   root; substance, essence

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   toz

   Almanca

   Staub m; Pulver n; Puder m; Mehl n

  • Almanca

   r Staub; s Pulver.

  • Almanca

   Staub [der], Pulver [das]

  • Almanca

   Staub; Pulver

  • Türkçe

   töz

   Almanca

   Substanz [die]

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   toz

   Fransızca

   poudre [la]

  • Fransızca

   poussière

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   toz

   Azerice

   toz

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   toz

   Lehçe

   kurz

  • Lehçe

   kurzyć

  • Lehçe

   pył

  • Lehçe

   zakurzyć

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   toz

   Japonca

   chiri

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   toz

   Kazakça

   şañ

  • Kazakça

   toz

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   toz

   Türkçe

   toz

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   toz

   Türkçe

   toz

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.