top ne demek? top nedir? top anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   top

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak:
          "Havası boşalmış bir futbol topu..."- A. Gündüz.  
   2 .    Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça.  
   3 .   askerlik  Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silâh:
          "Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor / Barbaros belki donanmayla seferden geliyor."- Y. K. Beyatlı.  
   4 .    Kumaş, kâğıt gibi şeylerin belli miktardaki bağı, ferde.  
   5 .    Birçok şeyin hepsi:
          "Sarfedilen gayretlerin topu, halkımıza turizmin önemini yararlarını belletmeğe yönelmiş görünüyor."- N. Cumalı.  
   6 .    Kumaş, kâğıt vb. şeylerin düzenli bir yığın durumuna getirilmiş bağı.  
   7 .  sıfat  Yuvarlak biçimde olan, toparlak:
          "Bunlardan sonra top sakallı, çocuk yüzlü Şaban'ın dizi en çok sevdiği yerdi."- H. E. Adıvar.
          "Müminlerin üstünde top kandiller damla damla titreşiyordu."- R. E. Ünaydın.  
   8 .    Tamamen, bütünüyle.  
   9 .  argo söz  Homoseksüel erkek.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   top atmak (veya topu atmak)
   topa tutmak
   top etmek
   top gibi gürlemek
   top gibi patlamak
   top sürmek
   top top
   (bir şeyin) topu
   topu atmak
   top yapmak
   top yekûn  

   Birleşik Sözler

   top ağaç
   top altı
   top arabası
   top atımı
   top çam
   topçeker
   tophane
   top kandil
   top mermisi
   top patlıcan
   top sağır
   top sakal
   top sakallı
   top sürme
   top tekniği
   top tüfek
   topu topu
   topyekûn
   top zambak  

  • Türkçe

   Ayaktopu Terimleri Sözlüğü


   Ayaktopu oyununda kullanılan, dışı deri ya da plastikten, içi hava ile şişirilmiş, lastikten yapılma, yuvarlak biçimde ve çevresi 68-71 cm. olan, en çok 396-453 gr. ağırlığındaki top.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   buğday su ile kaynatılır, arpa hamuru ile yoğrularak bir keçe sarılır, sıcak bir yere bırakılır, eridikten sonra yenir

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   top

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   topuk; top, çevgenle vurulan top, topaç

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Birçok spor oyununda kullanılan, türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış yuvarlak nesne: ?Havası boşalmış bir futbol topu...? -A. Gündüz. 2. Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça: Kantarın topu. Duvar saatinin topu. 3. Kumaş, kâğıt gibi şeylerin belli miktardaki bağı, ferde: Bir top basma. İki top ipekli. 4. Kumaş, kâğıt vb. şeylerin düzenli bir yığın durumuna getirilmiş bağı: Kâğıt topları. 5. sf. Yuvarlak biçimde olan, toparlak: ?Bunlardan sonra top sakallı, çocuk yüzlü Şabanın dizi en çok sevdiği yerdi.? -H. E. Adıvar. 6. zf. Tamamen, bütünüyle. 7. argo Homoseksüel erkek. 8. ask. Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silah: ?Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor / Barbaros belki donanmayla seferden geliyor? -Y. K. Beyatlı.

  • Türkçe

   Masatopu Terimleri Sözlüğü


   Masatopuna özgü, sellüloitten yapılmış, donuk ak renkte, çevresi 11,43 -12,06 cm. arasında, ağırlığı 2,40-2,53 gr. arasında olan yuvarlak.

  • Türkçe

   Sepettopu Terimleri Sözlüğü


   Sepettopu oyununda, oyuncuların sayı yapmak için kullandıkları küre biçimindeki oyun aracı. Deri, sentetik bir nesne ya da lastik bir kılıf ile kaplı ve içi hava dolu bir lastik balon olup, çevresi en az 75 santim, ağırlığı ise en az 600, en çok 650 gramdır. 1.80 metre yükseklikten tahta bir alana bırakıldığı zaman en az 1.20, en çok 1.40 metre yüksekliğe zıplayacak biçimde basınçlı hava ile şişirilmiştir.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Urgan bükerken dolaşmaması için kullanılan, çekiç biçiminde üstü yivli ağaç araç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Araba tekerleği başlığı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yığın, demet.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Pencere. 2.Pencereye konulan tahta korkuluk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Minder.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kepek ya da undan yapılan yuvarlak deve hamuru.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kol bileziği, burma.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hep.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İlek de denilen erkek incir.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kilim ortalarına yapılan süslü desenler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Beş arşın uzunluğunda bez.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Deveye yedirilen hamurlu yem. 2. Kepek ve yumurtadan yapılıp yuvarlak biçim verilen hayvan yemi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET top: top; altın veya gümüş topların ipe dizilmesiyle yapılmış takı. || (seni) top hışmına gelesen: kargış sözü

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Yuvarlak. 2. Toplanmış. 3. Top

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) Halıların ortasındaki beş motiften oluşan süs. (Yeşilova *Aksaray -Niğde)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) Topun deliğine sokulan küçük silindir demir. (*Mudurnu -Bolu)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (III) 1. Araba tekerlerinin tam ortasında bulunan ve içinden dingil geçen ağaç. (*Mudurnu -Bolu; Gölbaşı *Çankaya -Ankara) 2. Törpüleme sırasında atların ayakları altına konan ağaç. (İnköy -Kütahya)

  • Türkçe

   töp

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İyi çekilmemiş, iri un.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   top

   İngilizce

   -pu 1. ball. 2. ball-shaped object. 3. cannon; artillery piece. 4. bolt, roll (of cloth). 5. ream (of paper). 6. round; rounded. ––u /ın/ all of; the whole lot of: Topunu aldım. I bought the whole lot of them. –– ağaç tree which has a rounded or umbrellalike shape. ––un ağzında in the most dangerous spot, at the lion´s mouth, on the edge of the volcano. –– arabası 1. gun carriage. 2. slang testicles, balls, nuts. –– ateşi cannon fire; artillery fire, gunfire. –– atımı 1. cannon-shot, range of a cannon; range of an artillery piece. 2. round, salvo, volley, shot. –– atmak 1. to fire a gun. 2. slang to go bankrupt, go bust. 3. slang (for a student) to fail a year, flunk a grade. ––u atmak 1. slang to go bankrupt, go bust. 2. slang to fail a year, flunk a grade. 3. slang to die, kick the bucket. –– etmek /ı/ 1. to amass (things) in a heap, heap (things) up, pile (things) up. 2. to roll (something) up in a ball, make (something) into a ball. –– gibi gürlemek to boom, thunder, proclaim in a loud, booming voice. –– gibi patlamak (for a piece of news) to explode like a bomb. –– olmak to amass. –– otu powder charge (put in a cannon). –– sakal full, round beard. –– top 1. very round. 2. many bolts of (cloth). 3. many reams of (paper). ––u topu all in all, all told, altogether. ––a tutmak /ı/ 1. to blast (people, a place) with cannon fire or artillery fire. 2. to berate, blast, light into (someone). –– tüfek arms, weapons.

  • İngilizce

   (N.)
   ball, globe, knob, roll, cannon, gun, pellet, scoop, bun, poof [sl.], pouf [sl.], pouffe [sl.], queen [sl.], fagot [sl.], faggot [sl.], fairy [sl.], pill

  • İngilizce

   ball; cannon; (kâğıt) roll; (kumaþ) bolt; knob, ball; gay

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   top

   Almanca

   Ball m; Kanone f; Geschütz n; Kugel f

  • Almanca

   r Ball; e Kanone; r Ballen; e Gesamtheit.

  • Almanca

   Ball [der]; Kugel [die]; Ballen [der]; Kanone [die], Geschütz [das]

  • Almanca

   Ball; Kanone; Ballen; Gesamtheit

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   top

   Fransızca

   balle [la], pelote [la], ballon [le], boule [la]; canon [le], pièce [la]

  • Fransızca

   balle, ballon, ballot, canon

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   top

   Azerice

   top

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   top

   Lehçe

   armata

  • Lehçe

   balowy

  • Lehçe

   działko

  • Lehçe

   działo

  • Lehçe

   gałka

  • Lehçe

   kula

  • Lehçe

   kulka

  • Lehçe

   piłka

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   top

   Yunanca

   μπάλα

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   top

   Japonca

   booru

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   top

   Kazakça

   artïllerïya

  • Kazakça

   dop

  • Kazakça

   oramalı mata

  • Kazakça

   rwlon

  • Kazakça

   top

  • Kazakça

   zeñbirek

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   top

   İngilizce

   n. summit, peak, apex, head; cover, lid, cap; toy with a shape that narrows to a point on which it can spin

  • İngilizce

   v. surpass, excel; rise or reach the top, rise above; surmount; furnish with a top

  • İngilizce

   adj. highest, prime, leading

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   top

   Türkçe

   (ADJ.)
   [tɒp]
   üst, en yüksek, en iyi, tepe

  • Türkçe

   (N.)
   [tɒp]
   üst, tepe, uç, doruk, tepe nokta, zirve, baş, üst parça, kapak, topaç

  • Türkçe

   (V.)
   [tɒp]
   kapamak, üstünü kapamak, geçmek, aşmak, alt etmek, birinci olmak

  • Türkçe

   üst

  • Türkçe

   tepe, doruk, üst; bas; örtü, kapak; en üstün yer, zirve, doruk; üste giyilen sey, üstlük; topaç; en üstün, en iyi, bas; en üst, en üstteki;

  • Türkçe

   en üstte,üst

  • Türkçe

   en üstte

  • Türkçe

   alt etmek

  • Türkçe

   aşmak

  • Türkçe

   baş

  • Türkçe

   doruk

  • Türkçe

   en yüksek

  • Türkçe

   en iyi

  • Türkçe

   geçmek

  • Türkçe

   kapak

  • Türkçe

   kapamak

  • Türkçe

   tepe nokta

  • Türkçe

   tepe

  • Türkçe

  • Türkçe

   üst parça

  • Türkçe

   üstünü kapamak

  • Türkçe

   zirve

  • İngilizce

   Top

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   En Üstte

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   top

   Türkçe

   top

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   top

   Türkçe

   [le] Üst

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   top

   Türkçe

   grup

  • Türkçe

   türküm

  • Türkçe

   kafile

  • Türkçe

   küme

  • Türkçe

   öbek

  • Türkçe

   takım

  • Türkçe

   top

  • Türkçe

   zümre

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.