tip ne demek? tip nedir? tip anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Tip

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Cins,çeşit;bir sınıfın özelliklerini kebdisinde toplayan;örnek olarak alınan birim.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   t. Benzerlerinin ana vasıfları kendinde görülen ideal örnek, misal.

  • Türkçe

   tip

   Türkçe

   isim Fransızca type
    
   1 .    Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek:
          "Aynı yaşta, aynı tipte, aynı kuvvette iki güreşçi."- B. Felek.  
   2 .  isim, sıfat, mecaz  İlgi çekici, değişik (kimse).  
   3 .  isim  Tür, çeşit.  
   4 .   tiyatro  Kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.  
   5 .   edebiyat  Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde şahıs kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin topluluğun, zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Kişileştirme işleminde genel olarak ele alınan oyun kişisi. Seyirci tarafından özellikleri bilinen ve kavramları getiren derinliği olmayan oyun kişisi. Hiçbir ruhsal gelişimi yoktur. Davranışlarıyla anlaşılır ve her oyunda aynı yolda hareket eder. Örnek : Kavuklu, Pişekâr, Pantalone, Arlekino, vb.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek: “Aynı yaşta, aynı tipte, aynı kuvvette iki güreşçi.” -B. Felek. 2. Tür, çeşit. 3. sf. mec. İlgi çekici, değişik (kimse): Ne tip adam. 4. ed. Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi: Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını sergileyen tip: Bihruz Bey. 5. tiy. Kendine özgü kişiliği olmayan, genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (zooloji)

  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Benzerlerinin ana özelliklerini kendinde topladığı için örnek olarak ele alınan birey.

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Bir topluluktaki belirli özellikleri taşıyan bir kimseyi, bilinen kalıplar içinde yansıtan oyun kişisi.

  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   İnsanları genellemesine yansıtan, kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.

  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek: § “Fakat Mefharet gibi galeyanlı tiplerde bu daha açıktır.” -Peyami Safa, Yalnızız, 173. § “… ruhlarının dışlarına aksi hâlinde iki tip..” -Necip Fazıl Kısakürek, Aynadaki Yalan, 108. 2. İlgi çekici, değişik (kimse): § “Ben de kız olsaydım böyle bir tip karşısında başım dönerdi.” -Peyami Safa, Yalnızız, 124. 3. Tür, çeşit: § “Eski Türkler göçebeydiler; fakat aynı zamanda toplumsal yaşam bakımından yüksek bir tipe bağlıdırlar.” -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 10. § “E, sende bir başka tipsin vallahi… Kırk yıl düşünsem aklıma böyle bir tedbir gelmez.” -Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar (Evcilik Oyunu, Tombala, Çatıdaki Çatlak), 113. 4. Kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi: § “Piyesin kahramanı, babası intihar etmiş bir tip.” -Necip Fazıl Kısakürek, Bir Adam Yaratmak, 6. § “Onun hiçbir hikâyesinde muayyen vaka tip ...” -Peyami Safa, Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, 38. § “Taklitlerinde ve tiplerinde biraz meddahın aldığı itibarî conventionel sesler vardı.” -Ruşen Eşref Ünaydın, Bütün Eserleri, 31. 5. Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde şahıs kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin topluluğun, zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi. 6. Görüntü, sima: § “Fakat tipini sevmedim...” -Reşat Nuri Güntekin, Sönmüş Yıldızlar, 34.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Pancar. 2.Turp.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (Lat. typus = desen) Sınıflandırmada bir temel olarak kullanılan ve geniş sayıda bireyleri kapsayan karakterler topluluğu; yeni bir cins ya da tür olarak tanımlanan esas birey.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   örnek, nümune.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Tıbb

  • Türkçe

   Osmanlıca


   t. Benzerlerinin ana vasıfları kendinde görülen ideal örnek, misal

  • Türkçe

   tıp

   Türkçe

   isim Arapça tibb
        Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet:
          "İlk önceleri tıp literatürüne dair bazı Fransızca kitaplar da getiriyordum."- R. N. Güntekin.

   Birleşik Sözler

   Tıp Bayramı      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, tababet: “Tıp öğrencileri morglarda katı kalpli olurlar.” -C. Meriç.

  • Türkçe

   Tıp

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Tıbb)

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   tip

   İngilizce

   -pi 1. type, sort. 2. colloq. unusual; odd, strange.

  • İngilizce

   (N.)
   type, sort, style, cut, specimen, guy, person, bugger, Johnny, customer, tip, bakhshish, baksheesh, cast, codger, cuss, ilk, Job, norm, number, perk, perquisite, pourboire, vintage

  • İngilizce

   type, sort, kind; style; character, bird, specimen, sort; interesting, unusual, eccentric

  • Türkçe

   tıp

   İngilizce

   -bbı medicine, medical science.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   Aesculapian [Brit.], Esculapian

  • İngilizce

   (N.)
   medicine, physic

  • İngilizce

   (Pref.)
   medico

  • İngilizce

   medicine

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   tip

   Almanca

   Typ m

  • Almanca

   r Schneesturm.

  • Almanca

   exzentrisch; Typ [der], Kauz [der], Schlag [der], Sohle [die]

  • Almanca

   Schneesturm

  • Türkçe

   tıp

   Almanca

   Medizin f

  • Almanca

   e Medizin.

  • Almanca

   Medizin [die]

  • Almanca

   Medizin

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   tıp

   Fransızca

   médecine [la]

  • Fransızca

   médecine

  • Türkçe

   tip

   Fransızca

   type [le], original/e [le][la]

  • Fransızca

   genre, sorte, type

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   tip

   Azerice

   tip

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   tip

   Lehçe

   czcionka

  • Lehçe

   typ

  • Lehçe

   wzór

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   tıp

   Kazakça

   medïcïna

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   tip

   İngilizce

   n. gratuity; nib, edge, point; advice; slope, slant

  • İngilizce

   v. give a gratuity; spill; cause to slant

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   tip

   Türkçe

   (N.)
   [tɪp]
   uç, burun, taktik, tepe, tip, filtre, hafif vuruş, hafifçe dokunma, bahşiş, öneri, püf noktası, tavsiye, tiyo, eğme, yatırma, eğilme, eğim

  • Türkçe

   (V.)
   [tɪp]
   uç takmak, ucuna bir şey takmak, bahşiş vermek, uyarmak, tiyo vermek, devirmek, dökmek (çöp), boşaltmak (eğip), eğilmek, yana yatmak, devrilmek, hafifçe vurmak, dokunmak

  • Türkçe

   bahsis

  • Türkçe

   (burun, parmak, vb.) uç; çöplük; bahsis; tavsiye, ögüt; egmek, yana yatirmak; egilmek, yana yatmak; devirmek; devrilmek; bosaltmak, dökmek; (çöp, vb.) atmak, birakmak; bahsis vermek, görmek

  • Türkçe

   bahşiş,v.o_h.bahşiş ver+e.eğ:n.bahşiş

  • Türkçe

   v.o_h.bahşiş ver+e.eğ:n.bahşiş

  • Türkçe

   Bilgisayar/Elektronik Terimleri


   ipucu,  fis ucu

  • Türkçe

   bahşiş vermek

  • Türkçe

   boşaltmak (eğip)

  • Türkçe

   burun

  • Türkçe

   devrilmek

  • Türkçe

   devirmek

  • Türkçe

   dökmek (çöp)

  • Türkçe

   dokunmak

  • Türkçe

   eğme

  • Türkçe

   eğilme

  • Türkçe

   eğilmek

  • Türkçe

   filtre

  • Türkçe

   hafif vuruş

  • Türkçe

   hafifçe dokunma

  • Türkçe

   hafifçe vurmak

  • Türkçe

   öneri

  • Türkçe

   püf noktası

  • Türkçe

   taktik

  • Türkçe

   tavsiye

  • Türkçe

   tepe

  • Türkçe

   tip

  • Türkçe

   tiyo vermek

  • Türkçe

   tiyo

  • Türkçe

   uç takmak

  • Türkçe

  • Türkçe

   ucuna birşey takmak

  • Türkçe

   uyarmak

  • Türkçe

   yana yatmak

  • Türkçe

   yatırma

  • İngilizce

   Tip

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Tip

   Türkçe

   s {tip} r öğüt, tavsiye.

  • Türkçe

   m l. (bei Rennen usw.) tip 2. (Fingerzeig) isaret, delä-let; j-m e-n ^ geben b-ne imada bulunmak; b-ni tenvir etm.

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   tip

   Türkçe

   tip

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   tip

   Türkçe

   ipucu

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.