tam ne demek? tam nedir? tam anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   tam

   Türkçe

   sıfat Arapça tamm
    
   1 .    Eksiksiz, kesintisiz:
          "Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım."- A. Gündüz.  
   2 .    Bütün, tüm.  
   3 .  mecaz  Gerçek, ehliyetli, yetkin, kusursuz:
          "Reşit Galip tam bir idealist gibi öldü."- O. S. Orhon.  
   4 .  zarf  (zaman ve yer için) Anlamı kesinleştirir:
          "Bohçasını aldı, tam çıkacaktı..."- Ö. Seyfettin.  
   5 .  zarf  Uygun olarak, tıpkı, aynı.  
   6 .  zarf  Sırasında, anında:
          "Tam mağazaya gireceğim zaman arkamdan bir ses geldi."- Ö. Seyfettin.
          "Tam bu sırada bir helikopter geçti üzerimizden."- H. Taner.  
   7 .  argo söz  Amerikan doları.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   tam adamına çatmak
   tam adamını bulmak (veya tam adamına düşmek)
   tam gelmek
   tam maaşla tekaüt (veya emekli)
   tam üstüne basmak  

   Birleşik Sözler

   tam açı
   tam algı
   tam asalak
   tam bakım
   tam bilet
   tam bölen
   tam gaz
   tam gün
   tam kafiye
   tam mesai
   tam otomatik
   tam pansiyon
   tam sayı
   tam siper
   tam tamına
   tam tarife
   tam yol
   tamı tamına    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. tamamlanmış

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   duvar, dam, kale

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Eksiksiz, kesintisiz: ?Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım.? -A. Gündüz. 2. Bütün, tüm. 3. En elverişli, en uygun. 4. zf. Tıpkı: Tam istediğim gibi davrandın. 5. zf. O sırada, o anda: Tam mağazaya girecekken arkadaşım çağırdı. 6. mec. Gerçek, kusursuz: ?Reşit Galip tam bir idealist gibi öldü.? -O. S. Orhon. 7. mec. Ehliyetli, yetkin. 8. argo Amerikan doları.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. dam.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Ahır. 2.Yapıların üst bölümü, dam. 3.Toprak tabanlı, tek katlı ev, köy evi: Bu köyün tamları seyrektir. 4.Büyük, boş, ışıksız oda. 5.Baca.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kalaylanmış dövme bakır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Hayvanların barındıkları ve yemlerinin konulduğu yer: Koyun tamda doğurmuş. 2. Toprak dam.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Ağır. 2. Yük.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. tâmm) tam

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. tamâm) tamam

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Oda, küçük yapı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ahır

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Aynıyla, ne ileri ne geri, tam// tam tekmil: eksiksiz olarak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < ET tam) Dam, kümes

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   tam

   İngilizce

   1. whole, full; complete, perfect: tam ekmek a whole loaf of bread. tam maaş full salary. tam iki kilo a full two kilos. tam yetki full authority/full power. tam istihdam full employment. tam üye full member. tam pansiyon full pension/full room and board. tam bir Fransız a Frenchman through and through. tam bir ziyafet a real banquet. tam bir rezalet an out-and-out disgrace. 2. exactly; right; immediately; precisely; just: Orada tam yedi yıl çalıştı. He worked there for exactly seven years. Tam zamanında geldin. You´ve come right on time. Tam karşımda oturuyordu. She was sitting immediately opposite me. şimdi tam sırası! Now´s just the right time! Tam istediğiniz gibi yaptım. I did it just as you wanted me to. 3. fully, completely: tam teşekküllü bir hastane a fully equipped hospital. Görevini tam yapmanı istiyorum. I want you to carry out your duty to the full. –– açı geom. perigon. –– adamını bulmak to choose just the right person for the job. –– adamına düşmek for either the best or the worst person possible to fall to one´s lot. –– bölen math. factor. –– çiçek bot. perfect flower, monoclinous flower. –– gelmek (for something) to be a perfect fit. –– gölge astr. umbra. –– maaşla tekaüt jocular (someone) who´s got it easy (because he has a well-paid sinecure). ––/––ı tamına completely; in full. –– teçhizat 1. mil. all the gear ordinarily issued to a soldier. 2. all the equipment needed to do a job. –– teçhizat gelmek to come bringing all the necessary gear; to come fully equipped. –– tertip thoroughly. –– tutulma astr. total eclipse. –– üstüne basmak 1. to hit the nail right on the head. 2. to find just what one has been looking for. –– vaktinde/zamanında 1. right on time, right on the dot. 2. at just the right moment. –– yol/yolla at full speed, at top speed, as fast as it/he/she can go.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   complete, full, whole, entire, just, exact, precise, perfect, integral, absolute, accurate, true, trueborn, very, accomplished, all out, blank, clear, consummate, correct, dead, downright, engrained, even, factual

  • İngilizce

   (ADV.)
   exactly, fully, right, precisely, very, the very, at the time, just, bang, bang on, according to Cocker, desperately, due, even, out and out, plunk, prompt, rightdown, sharp, slap bang, slick, stark, straight, to a T

  • İngilizce

   (Pref.)
   holo

  • İngilizce

   complete, entire, whole; exact, precise, perfect; prompt, sharp; just, very; completely, exactly, precisely, bang

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   tam

   Almanca

   ganz; genau; komplett; präsize; voll; völlig; vollständig

  • Almanca

   ganz, voll; genau, gerade.

  • Almanca

   voll, ganz, genau, durchschlagend, eben, exakt, gerade, komplett, lückenlos, präzis, pur, restlos, vollständig, völlig

  • Almanca

   ganz, voll; genau, gerade

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   tam

   Fransızca

   complet/ète, entier/ière, total/e, sonné/e, (saat) sonnant/e, accompli/e, adéquat/te, exact/e, parfait/e

  • Fransızca

   complet, juste

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   tam

   Azerice

   tam

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   tam

   Lehçe

   akurat

  • Lehçe

   całkowity

  • Lehçe

   celny

  • Lehçe

   dokładny

  • Lehçe

   doskonały

  • Lehçe

   kompletny

  • Lehçe

   pełnia

  • Lehçe

   pełny

  • Lehçe

   słuszny

  • Lehçe

   sprawiedliwy

  • Lehçe

   ścisły

  • Lehçe

   trafny

  • Lehçe

   właśnie

  • Lehçe

   zupełny

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   tam

   Japonca

   choodo

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   tam

   Kazakça

   bütin

  • Kazakça

   däl

  • Kazakça

   nağız

  • Kazakça

   naq

  • Kazakça

   naqtı

  • Kazakça

   şaq

  • Kazakça

   tap

  • Kazakça

   tolıq

  • Kazakça

   tügel

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   tam

   Türkçe

   iskoç beresi

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   tam

   Türkçe

   tam

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   tam

   Türkçe

   çatı

  • Türkçe

   dam

  • Türkçe

   ev

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.