takmak ne demek? takmak nedir? takmak anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   takmak

   Türkçe

   (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
    
   1 .    Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek:
          "Gözlüğünü takıp masaya eğildi."- R. H. Karay.  
   2 .    (takı için) Vermek, armağan etmek.  
   3 .    (ad, lâkap) Koymak:
          "Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takmıştır, bilemiyor."- H. Taner.  
   4 .    Kuşanmak.  
   5 .  argo söz  (olumsuz biçimde) Önemsememek, önemli saymamak, değer vermemek.  
   6 .  argo söz  Borç bırakmak:
          "Bu eve asilzadelerin biri girip öteki giderdi. Giden kirayı takar, gelen ortalığı kasıp kavururdu."- P. Safa.  
   7 .  mecaz, teklifsiz konuşmada  Biriyle olumsuz olarak uğraşmak.  
   8 .    (arka, art ve peş gibi kelimeleri tümleç alarak) Kendisiyle birlikte götürmek, yanına almak veya arkasından izletmek:
          "Arabaya hafiye kıyafetinde polis memurları da takıyorlar."- Y. Z. Ortaç.  
   9 .  (-den durum kiyle kullanılan fiil, -de durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz  Sınavını başaramamak.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   takıp takıştırmak

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   takmak

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (-i) 1. Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek: ?Gözlüğünü takıp masaya eğildi.? -R. H. Karay. 2. (-e, nsz) Düğün vb. törenlerde takı armağan etmek: Geline pırlanta yüzük takmışlar. 3. (-i, -e) Ad, lakap koymak: ?Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takmıştır, bilemiyor.? -H. Taner. 4. (nsz) Kuşanmak: Kılıç takmak. 5. Kendisiyle birlikte götürmek, yanına almak veya arkasından izletmek: ?Arabaya hafiye kıyafetinde polis memurları da takıyorlar.? -Y. Z. Ortaç. 6. (-e) mec. Biriyle olumsuz olarak uğraşmak: Matematik öğretmeni ona taktığı için dersten kaldı. 7. argo Borç bırakmak: ?Bu eve asilzadelerin biri girip öteki giderdi. Giden kirayı takar, gelen ortalığı kasıp kavururdu.? -P. Safa. 8. argo Önemsemek, önem vermek, tınmak: ?Dün koskoca bir mebus kızıyken, bir zamanların şalvarlı Nuriyesini takar mıyım?? -A. Ağaoğlu. 9. (-den, -de) argo Sınavını başaramamak: Bütün derslerden takarak sınıfta kaldı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Makara.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gagalamak.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Gaga. (Gücüllü *Yalvaç -Isparta)

  • Türkçe

   Takmak

   Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Eskişehir ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Uşak ili, Eşme ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   takmak

   İngilizce

   1. /ı/ to attach, fasten, affix, put (something) on; to pin (something) to; to hang (something) on. 2. /a/ to pick on, single (someone) out for harassment. 3. /a, ı/ to give (a name) to. 4. /a, ı/ to do or diddle (someone) out of (a certain amount of money). 5. /dan/ school slang to fail, flunk. takıp takıştırmak to deck oneself out in jewelry.

  • İngilizce

   (V.)
   affix, fixate, attach, fix, stick, hook, set, wear, bother, hang, hang on, hitch, infix, snag

  • İngilizce

   to attach; to affix; to fasten, to hitch; to set; to put on; to wear, to put sth on; to give (a name, nickname, etc.); to incur, not to pay (debts); to have it in for sb, to have a down on (sb), to make a dead set at (sb); to care, to give a damn/shit; to

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   takmak

   Almanca

   anbringen; anhängen; anmachen; anstecken; einlegen;
   einsetzen; hängen; montieren

  • Almanca

   montieren.

  • Almanca

   tragen, anbringen, anhängen, aufstellen, einbauen, einsetzen, montieren, setzen, umbinden, umlegen

  • Almanca

   aufhängen, anhängen, befestigen; einsetzen; aufsetzen; anlegen, anstecken; montieren

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   takmak

   Fransızca

   accrocher, ceindre, garnir, mettre, monter, porter

  • Fransızca

   attacher, brancher, poser

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   takmak

   Yunanca

   (sapka takmak) φορώ / βάζω καπέλο, (kravat takmak) φορώ / βάζω γραβάτα

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   takmak

   Kazakça

   buraw

  • Kazakça

   ilw

  • Kazakça

   tağw

  • Kazakça

   tirkew

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.