son ne demek? son nedir? son anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   son

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı:
          "Böylece son söz ve hak kuvvete, kuvvetliye, kurnaza ve kurnazlığa kalıyordu."- T. Buğra.
          "Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu."- P. Safa.  
   2 .    En arkada bulunan.  
   3 .    Artık ondan ötesi veya başkası olmayan:
          "Son bir umutla üç kupayı tutup iki kart istemişti."- T. Buğra.
          "Son altı karıncayı Kadırga meydanında birkaç yıl evvel görmüştüm."- H. A. Yücel.  
   4 .  isim  Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet.  
   5 .  isim, anatomi  Etene, eş, döl eşi, meşime, plasenta.  
   6 .  isim, mecaz  Olum.  
   7 .  zarf  Olanca:
          "Son kuvvetiyle: Ya Ali!diye bağırdı."- M. Ş. Esendal.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   sona kalan dona kalır
   son bulmak (veya sona ermek)
   son gelmek
   son kozunu oynamak
   son nefes
   son nefesini vermek
   son noktayı koymak
   son pişmanlık fayda vermez (veya etmez)
   sonu gelmek
   sonunu almak
   sonunu getirememek
   (bir işin) sonunu getirmek
   son vermek

   Birleşik Sözler

   son adam
   sonbahar
   son birim
   son derece
   son dört
   son ek
   son görev
   son gürlüğü
   son kânun
   son nefes
   son ses
   son teşrin
   son turfanda
   son vazife
   baştan sona  

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   som, içi dolu madenden olan şey

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı: ?Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu.? -P. Safa. 2. En arkada bulunan: Son vagon. 3. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan: ?Son atlıkarıncayı Kadırga meydanında birkaç yıl evvel görmüştüm.? -H. A. Yücel. 4. a. Uç, sınır. 5. Olanca: ?Son kuvvetiyle: Ya Ali! diye bağırdı.? -M. Ş. Esendal. 6. a. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet: Kışın sonu. Bu yolun sonu. 7. a. mec. Ölüm. 8. a. anat. Döl eşi.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   bk. uç.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Dövülmüş, samanı buğdayından ayrılmamış yığın. 2.Dövülmüş, içinin çıtırı açılmamış kendir lifi yığını.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Halıdan artmış yün ve bu yünden dokunan kilim.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET soñ: son. || soğn || soğunda || sounda || sun

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Encam, son, bk. sonğ// baştan sona : bk. başdan ayaği

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Etene.

  • Türkçe

   Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü


   Karşılaşmanın sonucunu belirtecek son yarışma.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   son

   İngilizce

   1. end, conclusion, termination. 2. last; final; the most recent. 3. afterbirth; placenta. 4. lastly, last, at the end, after all the others. ––unda finally, in the end. ––dan bir evvelki penultimate. –– bulmak to end, come to an end. –– defa 1. last time. 2. for the last time. –– derece exceedingly, extremely. ––unu düşünmek /ın/ to consider how (something) may end. ––a erdirmek /ı/ to conclude, complete. ––unu getirmek /ın/ to bring (something) to a successful conclusion. –– gürlüğü ease and comfort attained in one´s old age. ––a kalan dona kalır. proverb A slowpoke gets left out in the cold./Slothful people lose out. –– kozunu oynamak to play one´s last card, make use of one´s last advantage. –– pişmanlık fayda vermez/etmez. proverb Regret is futile. –– posta colloq. 1. the last time. 2. for the last time. –– söz the last word, the final decision. –– tahlilde in the final analysis. –– turfanda the last of the season (refers to a particular vegetable or fruit). –– uyarı ultimatum. –– vermek /a/ to bring (something) to an end; to put an end to (something).

  • İngilizce

   (ADJ.)
   last, final, ultimate, late, latest, latter, bedrock, close, conclusive, definitive, farewell, finishing, full, nth, recent, supreme, terminal

  • İngilizce

   (ADV.)
   last

  • İngilizce

   (N.)
   end, ending, finish, last, extremity, close, result, issue, outcome, conclusion, afterbirth, curtains, denouement, expiration, expiry, fate, finis, full stop, kiss off, omega, quietus, ruination, secundine, sunset, tail

  • İngilizce

   last; recent; latest; final; definitive; last; end, conclusion, close; ending; final; expiration; end, death; result; breakup; placenta, afterbirth

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   son

   Almanca

   äusserst, überaus.

  • Almanca

   letzte(r, s); äußerste(r, s); jüngste(r, s); entscheidend; Schluß [der], Abschluß [der], Ausgang [der], Ausklang [der], Beschluß [der], Ende [das]

  • Almanca

   Schluss, Abschluss; letz, neuest

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   son

   Fransızca

   dernier/ière, définitif/ive, final/e, terminal/e

  • Fransızca

   dernier, fin

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   son

   Azerice

   son

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   son

   Lehçe

   cel

  • Lehçe

   koniec

  • Lehçe

   końcówka

  • Lehçe

   kres

  • Lehçe

   ostatni

  • Lehçe

   zakończenie

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   son

   Yunanca

   (το) τέλος


   επίθ. τελευταίος

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   son

   Japonca

   saigo no, owari

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   son

   Arnavutça

   1. fund
   2. fundit (i)

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   son

   Kazakça

   aqırğı

  • Kazakça

   ayaq

  • Kazakça

   soñ

  • Kazakça

   soñğı

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   son

   İngilizce

   n. male child, male offspring

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   son

   Türkçe

   (int.)
   evladım, oğlum

  • Türkçe

   (N.)
   [sʌn]
   oğlum, oğul, erkek evlât, çocuk

  • Türkçe

   (Pref.)
   oğlu

  • Türkçe

   i. oğul, erkek evlat.

  • Türkçe

   ogul

  • Türkçe

   çocuk

  • Türkçe

   erkek evlât

  • Türkçe

   oğlum

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   son

   Türkçe

   son

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   son

   Türkçe

   seda, ses

  • Türkçe

   onun

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   soñ

   Türkçe

   akıbet

  • Türkçe

   bilâhare

  • Türkçe

   encam

  • Türkçe

   son

  • Türkçe

   sonra

  • Türkçe

   sonradan

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.