sıra ne demek? sıra nedir? sıra anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Şira

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Satın alma.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Satın alma, satın alınma.

  • Türkçe

   sıra

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi:
          "Şehir esnafı şekercisinden tutun da, berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar."- S. F. Abasıyanık.  
   2 .  isim  Bu biçimdeki topluluğun durumu.  
   3 .  isim  Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu.  
   4 .  isim  Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman:
          "Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı."- M. Ş. Esendal.  
   5 .  isim  Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer:
          "Oturacak yerler tahta sıralardan olur."- S. Birsel.  
   6 .  isim  Dershane, meclis gibi yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya.  
   7 .  isim  Düzen.  
   8 .  sıfat  Sıra durumunda olan, sıra oluşturan.  
   9 .  isim  Sıra kelimesi ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kurar ve ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde, anlamlarında kullanılır.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   sıra olmak
   sıra savmak (veya sırasını savmak)
   sırası düşmek
   sırası gelmek
   sırası gelmişken
   (adam, insan...) sırasına geçmek
   sırasına getirmek (veya sırasını getirmek)
   sırasına göre
   sırasında
   (çocuk, bebek) sırasını kaybetmek
   sıraya koymak  

   Birleşik Sözler

   sıradağ
   sıra dayağı
   sıra dışı
   sıra gecesi
   sıra malı
   sıra saygı
   sıra sayı sıfatı
   sıra sıra
   o sırada
   aklı sıra
   ara sıra
   ardı sıra
   arkası sıra
   bir sıra
   keyfi sıra
   önü sıra
   peşi sıra
   sırtı sıra
   yanı sıra
   yuvarlak sıra

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Sıralanmış bir öğeler dizisi.

  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   Dersliklerde öğrencilerin ders dinlemek ve çalışmak üzere oturdukları yer.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi: “Şehir esnafı şekercisinden tutun da berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar.” -S. F. Abasıyanık. 2. Bu biçimdeki topluluğun durumu: Sırayı bozmayın. 3. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu: Boy sırası. Yaş sırası. 4. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman: “Bu sırada yan odadan sesler gelmeye başlamıştı.” -İ. O. Anar. 5. Nöbet: “Dalış sırası gene gelin-ceye dek o koca süngerden başka bir konudan söz etmedi.” -Halikarnas Balıkçısı. 6. Tahtadan oturak: “Oturacak yerler tahta sıralardan olur.” -S. Birsel. 7. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılan mobilya. 8. Düzen: Sıraya girmek. Sıraya dizilmek. 9. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve “ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde” anlamlarında kullanılan bir söz: Ardı sıra gelmek. Arkası sıra koşmak. Önü sıra gitmek. Yanı sıra yürümek.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (matematik)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema Bir salonda yan yana dizilen koltuklardan oluşan dizi.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Topluluktaki kişilerin belli zamanlarda sıra ile verdikleri yemek, şölen.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kimi sözcüklerin sonuna eklenerek ablatif anlamı verir : Yanısıra, ardısıra, aklısıra.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kimyon ve buna benzer kokulu bir ot.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kimyona benzer kokulu bir çeşit ot.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dizi hâlindeki takı. “Onun sıraları vardı.”

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sıra, an, zaman

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Rum. Seira: sıra; vakit; vaktitler; zaman. || sera || sıraların: sıralarda; vakitlerde || sırama (< sıra yme): sıra; vakit || sırase: vakit || sora: vakit; sıra || bir sıra: bir defasında || bu sıra: Bu defa || o sıra: o vakitler , o vakit

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   sinema: Bir senaryoyu oluşturan olgu, düşünce, görünümün çekim düzenini belirleyen sayı. 2. elektrik: Bir elektro-motor kuvveti oluşturan çevrimden geçen çok evreli yedek dalgalı akımların düzeni.

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Bir çizelgede gözlemlerin yataylığına dizilmesinden oluşmuş dizilerden her biri.

  • Türkçe

   Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü


   Adçekme yoluyla karşılaşma sırasının belirlenmesi üzerine hazırlanan ve bu sırayı gösteren liste.

  • Türkçe

   şıra

   Türkçe

   isim (şı'ra) Farsça şire
    
   1 .    Henüz mayalanmamış üzüm suyu.  
   2 .    Bazı meyve ve sebzelerin özlerine verilen ad.  
   3 .  argo söz  Süzülmüş afyon.

   Birleşik Sözler

   şıraölçer      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Henüz mayalanmamış üzüm suyu. 2. Bazı meyve ve sebzelerin özü: Elma şırası. 3. argo Süzülmüş afyon.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Üzüm suyu. 2.İncir suyu. 3.Üzüm, erik, dut vb. meyvelerin suyu. 4.Tatlı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir yaşındaki katır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Büyük dalyan 2.Dalyana balık girdiğinde, reisin ağ toplama emri.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üzüm suyu.

  • Türkçe

   sira

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Karayemiş ağacının fırında kurutulmuş meyvesi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Sıra. 2. Vaktin belli bir münasebet anı, an

  • Türkçe

   sirâ

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sıra

  • Türkçe

   şira

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şıra, üzüm ve öteki meyvelerin suyu, şekerli su.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Satın alma, satın alınma

  • Türkçe

   şirâ

   Türkçe

   Osmanlıca


   alım satım.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   sıra

   İngilizce

   1. row; line; queue; file. 2. order, sequence. 3. turn: Sıra sende. It´s your turn. 4. the right time to ...: şimdi denize girmenin tam sırası. Now´s just the right time for a dip in the sea. şimdi sırası değil. This isn´t the right time. 5. point, moment, time: O sırada öğretmen geldi. At that point the teacher came in. Çiçekleri suladığım sırada telefon çaldı. The telephone rang while I was watering the flowers. 6. bench. 7. desk (in a school classroom). 8. (things) placed in a row: sıra ağaçlar trees planted in a row. 9. of all shapes and sizes: sıra portakalı oranges of all shapes and sizes. ––dan ordinary; middling, mediocre, run-of-the-mill. ––sında 1. at the right time, when the time is ripe. 2. in the course of, during: ders sırasında during the lesson. ––sıyla 1. (doing something) at the right time. 2. sequentially, in sequence, in order, respectively: Bahriye ile Fahriye, sırasıyla altmış ve yetmiş yaşlarındadır. Bahriye and Fahriye are respectively sixty and seventy years old. ––yla each in turn; one by one. ––sını beklemek to wait one´s turn. –– dayağı beating given to each person in a group in turn. –– evler row houses, terrace. (adam/insan) ––sına geçmek to be regarded as a decent person (when he is actually a complete scoundrel). ––sı gelmişken Now that the time seems ripe ...: Sırası gelmişken bunu yapalım. Let´s do this, now that the time seems ripe. ––sına/––sını getirmek to find a suitable opportunity. ––sına göre when it´s right or appropriate to do so: ınsan sırasına göre susmasını da bilmeli. A person should also know when he ought to keep quiet. –– gözetmek/kollamak to wait for a suitable moment. ––sını kaybetmek (for a baby) to get out of its normal routine of feeding and sleeping. ––ya koymak /ı/ to get (something) properly organized or arranged. ––sına koymak /ı/ to regard (someone) as being in (a certain) category. –– malı 1. run-of-the-mill, middling, mediocre (things). 2. run-of-the-mill things. –– sayı sıfatı gram. ordinal number. –– sıra row upon row of: sıra sıra çamlar row upon row of pines. –– sütunlar arch. colonnade.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   ordinal

  • İngilizce

   (N.)
   line, queue, linage, order, row, series, file, rank, sequence, turn, bench, alignment, arrangement, array, form, occasion, place, progression, range, settle, slot, spell, succession, tier, train

  • İngilizce

   queue, line, file; order, sequence; turn; (oyunda) go; regularity; right time, occasion; desk, bench

  • Türkçe

   şıra

   İngilizce

   1. grape must, very slightly fermented grape juice. 2. slang filtered opium.

  • İngilizce

   (N.)
   must, grape juice

  • İngilizce

   must, unfermented grape-juice

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   sıra

   Almanca

   Bank f; Linie f; Ordnung f; Reihe f; Reihenfolge f;
   Schlange f

  • Almanca

   e Reihe; e Reihenfolge.

  • Almanca

   Anordnung [die], Bank [die], Flucht [die], Folge [die], Gelegenheit [die], Linie [die], Ordnung [die], Pult [das], Reihe [die], Schlange [die], Zeile [die]; Glied [das]

  • Almanca

   Reihe; Reihenfolge

  • Türkçe

   şıra

   Almanca

   e Dirne, e Hure.

  • Almanca

   Most [der]

  • Almanca

   Traubenmost

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   sıra

   Fransızca

   rangée [la], file [la], ordre [le], rang [le], suite [la], banc [le], cordon [le], queue [la], gradin [le], ligne [la], (masa\koltuk) travée [la]

  • Fransızca

   banc, rang, tour

  • Türkçe

   şıra

   Fransızca

   moût [le]

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   sıra

   Azerice

   sıra

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   sıra

   Lehçe

   ława

  • Lehçe

   ławka

  • Lehçe

   ranga

  • Lehçe

   rząd

  • Lehçe

   stopień

  • Lehçe

   szereg

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   sıra

   Yunanca

   (το) θρανίο


   (η) σειρά

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   sıra

   Japonca

   tsukue

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   sıra

   Arnavutça

   fron

  • Türkçe

   şıra

   Arnavutça

   shirë rrushi (musht, rahani)

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   sıra

   Kazakça

   kezek

  • Kazakça

   parta

  • Kazakça

   qatar

  • Kazakça

   ret

  • Kazakça

   sap

  • Kazakça

   tizbek

  • Türkçe

   şıra

   Kazakça

   şırın

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   sıra

   Türkçe

   sıra

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   sıra

   Türkçe

   bira

  • Kazakça

   sirä

   Türkçe

   belki

  • Türkçe

   galiba

  • Türkçe

   herhâlde

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.