ruh ne demek? ruh nedir? ruh anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   ruh

   Türkçe

   isim (ru:hu) Arapça ruh
    
   1 .    Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.  
   2 .  mecaz  Canlılık, duygu:
          "Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telâkki etmiş ve kutsî bir vazife gibi ifa ediyor."- Y. K. Beyatlı.  
   3 .    En önemli nokta, öz:
          "Lâkin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil."- M. Ş. Esendal.  
   4 .    Esans:
          "Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur."- H. R. Gürpınar.  
   5 .   felsefe  Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.  
   6 .    Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf:
          "Doktor Hikmet, zayıflaya zayıflaya, âdeta bir ruh hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ruh kazandırmak (veya vermek)
   ruhu (bile) duymamak
   ruhum!
   ruhunda güneş açmak
   ruhunu şad etmek
   ruhunu teslim etmek
   ruhu şad olsun!

   Birleşik Sözler

   ruh bilgini
   ruh bilimi
   ruh çöküntüsü
   ruh doktoru
   ruh göçü
   ruh hastası
   ruh hekimi
   ruh karmaşası
   ruh ölçümü
   ruh ötesi
   ruh sağlığı  

  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Yun. Psykhe = soluk alma, soluma, üfleme) 1. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin yaşama gücü, yaşama soluğu. 2. Doğal-canlı yaşam ilkesi; Aristoteleste bedeni canlandıran ilke, bedenin -> entelekhiası. 3. Töz olarak: a. Ölümsüz ruh. (Beden yalnızca onun tutsak yeri sayılır.) b. Usun, düşüncenin, tinin yeri. c. Yalın, özdeksel olmayan tinsel töz. 4. Öznel ilke olarak: a. Usa karşı gönül ve isteme ilkesi, b. Bireysel kişilik çekirdeği. 5. Bilinç olaylarının toplamı; benin birliği. 6. Dolaysız, bilinçaltından gelen yaşam itkilerinin, yaşama durumlarının taşıyıcısı. (Özellikle modern yaşama felsefesinde tin ve bilince karşı duran bir şey olarak ortaya çıkar (Klages). 7. (Bilimsel anlamda) organizmaya sıkı sıkıya bağlı yaşantıların -özellikle duygu ve itkilerin- toplamı (tinin karşıtı olarak).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (ru:hu) 1. Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu. 2. En önemli nokta, öz: “Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil.” -M. Ş. Esendal. 3. Esans: “Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur.” -H. R. Gürpınar. 4. mec. Duygu: “Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor.” -Y. K. Beyatlı. 5. fel. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Ar. rûh: ruh; canlı

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Yanak, yüz, çehre. * Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Bak: Ruhsâr)RUH : Can, nefes, canlılık. * Öz, hülâsa, en mühim nokta. * His. * Kur'an. * İsa (A.S.). * Cebrail (A.S.). * Korkmak. (Bak: Vicdan)(Ruh, bir ka

  • Türkçe

   rüh

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ruh

  • Türkçe

   Ruh

   Türkçe

   Osmanlıca


   "f. Yanak, yüz, çehre. * Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Bak: Ruhsâr)RUH : Can, nefes, canlılık. * Öz, hülâsa, en mühim nokta. * His. * Kur'an. * İsa (A.S.). * Cebrail (A.S.). * Korkmak. (Bak: Vicdan)(Ruh, bir k

  • Türkçe

   rûh

   Türkçe

   Osmanlıca


   can, his, öz.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ruh

   İngilizce

   1. soul, spirit (of a living person or thing). 2. psych. psyche. 3. liveliness, spirit, animation, life. 4. heart (of a matter), essence (of a matter). 5. (a person´s) character or nature. 6. spirit of a dead person. 7. essence, spirit (of a volatile substance); extract, concentrated solution. R––um! colloq. My dear!/My dear fellow! –– bulmak (for something) to acquire a meaning, become meaningful, make sense. –– doktoru psychiatrist. –– doktorluğu psychiatry, being a psychiatrist. ––u (bile) duymamak /ı/ to be completely unaware of, not to notice in any way whatsoever. –– çağırma calling someone´s spirit (during a séance); necromancy. –– gibi wraith-like (person). –– göçü/sıçraması metempsychosis, transmigration. –– haleti state of mind, mood. –– hastası mentally ill person; mental patient. –– hekimi psychiatrist. –– hekimliği psychiatry, being a psychiatrist. ––una işlemek /ın/ (for something) to become rooted in (someone´s) character, become a part of (someone´s) makeup. ––unu okşamak /ın/ (for something) to please (someone) greatly. ––unu okumak /ın/ to understand (someone) completely; to be able to read (someone´s) innermost thoughts; to be able to read (someone) like a book. –– sağlığı mental health. –– sayrılığı mental illness. ––unu şad etmek /ın/ to please the soul of (someone who is dead). ––unu teslim etmek to die, give up the ghost.

  • İngilizce

   (N.)
   spirit, soul, astral body, esprit, aura, psyche, shade, ghost, essence, essential oil, genius, heartbeat, inner man, manes, pith, pith and marrow

  • İngilizce

   soul, spirit; essence, extract; animation, liveliness, spirit; zombie

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ruh

   Almanca

   Geist m, Seele m

  • Almanca

   e Seele, r Geist.

  • Almanca

   Geist [der], Gespenst [das], Kern [der], Seele [die]

  • Almanca

   Seele, Geist

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ruh

   Fransızca

   âme [la], essence [la], esprit [le], vie [la]

  • Fransızca

   âme, esprit

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   ruh

   Azerice

   ruh

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   ruh

   Lehçe

   duch

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   ruh

   Arnavutça

   1. esencë
   2. animim, shpirtërim, frymë
   3. frymë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ruh

   Kazakça

   jan

  • Kazakça

   jın

  • Kazakça

   rux

  • Kazakça

   rwx

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   ruh

   Türkçe

   ruh

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.