pây ne demek? pây nedir? pây anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   pay

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse:
          "Bu lâflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.  
   2 .    Eşit bölüm.  
   3 .   matematik  Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   pay bırakmak
   (birinden veya bir şeyden) pay biçmek
   pay çıkarmak
   pay etmek
   payına düşmek
   payını almak
   pay vermek

   Birleşik Sözler

   pay senedi      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   (Ortaoyunu): 1. Ortaoyununda, oyuncuların geliri belli oranda bölüşmeleri. 2. Ortaoyununda, paylaşma, sonucu oyunculara düşen para.

  • Türkçe

   Gümrük Terimleri Sözlüğü


   1. Yurda sokulabilecek mallar 2. Bu mallara ilişkin çizelge.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse. 2. Eşit bölüm: Bunu beş pay yapın. 3. ekon. Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj. 4. mat. Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı: 1/2 kesrinin payı 1 sayısıdır.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   bk. hisse senedi

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Bir üleşkede çizginin üstündeki sayı. Karşılaştırınız. payda.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Bir kesirde, kesir çizgisinin üstündeki sayı.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   hisse, şâyi hisse.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (matematik)

  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   1. Anamalın belirli bir bölümü. 2. Pay belgiti.

  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   (Ort. O.): 1. Oyuncuların kazancı, belli oranda aralarında paylaşmaları. 2. Oyunculara, paylaşma sonunda, kazançtan düşen para.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Armağan.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Pay; hisse. || pay bişmek: karşılaştırmak; mukayese etmek

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hisse// pay etmek: hisselere ayırmak

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Paylı örneklemede, belli ayrıtların, anaevren içindeki oransal ağırlıklarına göre örnek evrende bu ayrıtlar için ayrılan saptanılar dan her biri.

  • Türkçe

   Pay

   Türkçe

   Türe Terimleri


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   pay

   İngilizce

   1. share, lot, portion. 2. equal part: Onu sekiz pay yap. Divide it into eight equal parts. 3. tailor. margin, seam allowance (left so that a garment may be let out). 4. margin (margin of safety, profit margin). 5. math. numerator. ––ını almak 1. /dan/ to get (one´s) share (of). 2. to get a scolding, get told off. –– bırakmak to leave a margin, leave a little extra (for seams or trimming). –– biçmek /dan/ 1. to put (someone) in someone else´s place: Kendinden pay biç! Put yourself in his place! 2. to measure (one thing) against (another), consider (one thing) in the light of (another). –– etmek /ı/ to share, divide (something) up; to go shares in (something). –– vermek /a/ (for a younger person) to talk back to, sass (an older person).

  • İngilizce

   (N.)
   share, portion, part, quota, cut, take, numerator, allocation, allotment, apportionment, concern, hand, interest, kickback, margin, moiety, proportion, quantum, shareout, slice, snack, toll, whack, quanta

  • İngilizce

   share; numerator

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   pay

   Almanca

   Anteil m; Quote f; Ration f; Teil m

  • Almanca

   r Anteil; mat. r Zähler.

  • Almanca

   Anteil [der], Teil [der]/[das]; Zähler [der]

  • Almanca

   Anteil; (mat.) Zähler

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   pay

   Fransızca

   part [la], partage [le], lot [le], apport [le], contingent [le], contribution [la], ration [la], numérateur [le]

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   pay

   Arnavutça

   1. numerator
   2. pjesë, hise, copë, kuotë, aksion, numër i thyesës,

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   pay

   Kazakça

   ese

  • Kazakça

   jarna

  • Kazakça

   pay

  • Kazakça

   üles

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   pay

   İngilizce

   n. salary, payment; wages

  • İngilizce

   v. give money for goods or to cancel debts; settle, repay; be worthwhile, be profitable

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   pay

   Türkçe

   (N.)
   [peɪ]
   ödeme, ücret, maaş, bedel

  • Türkçe

   (V.)
   [peɪ]
   ödemek, karşılığını vermek, para vermek, değmek, etmek

  • Türkçe

   i. ücret, maaş. f. (paid) 1. (birine) (para, borç v.b.´ni) ödemek: Haven´t you paid him yet? Parasını daha ödemedin mi? You have to pay your taxes next month. Gelecek ay vergilerini ödemen lazım. 2. (hatanın/suçun) bedelini ödemek, cezasını çekmek: You´l

  • Türkçe

   ödemek; yarari olmak, yarar saglamak; kâr getirmek; karsiligini vermek, cezasini çekmek, ödemek, ödeme, tediye; ücret, maas, aylik

  • Türkçe

   v.öde:n.ödenek

  • Türkçe

   bedel

  • Türkçe

   değmek

  • Türkçe

   etmek

  • Türkçe

   karşılığını vermek

  • Türkçe

   maaş

  • Türkçe

   ödeme

  • Türkçe

   ödemek

  • Türkçe

   para vermek

  • Türkçe

   ücret

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   pay

   Türkçe

   hisse

  • Türkçe

   pay

  • Türkçe

   üleş

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.