orta ne demek? orta nedir? orta anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   orta

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer:
          "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
          "Mavi Marmara'nın ortasında, güneşten uzanan tellerle pırıl pırıl yanan Adalar'a baktı."- H. E. Adıvar.  
   2 .    (zaman için) Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.  
   3 .    Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm:
          "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.  
   4 .    İyi ile kötü arasındaki durum, hâl.  
   5 .    Görünür, algılanır durum:
          "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner.  
   6 .    (topluluk) İçinde, arasında.  
   7 .    Eğitimde zayıf ile iyi arasındaki derece.  
   8 .  sıfat  Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.  
   9 .  sıfat  Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan:
          "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay.  
   10 .  sıfat  İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat.  
   11 .   fizik  Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer.  
   12 .   matematik  bakınız orantı.  
   13 .   spor  Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş:
          "Aut çizgisinden nefîs bir orta..."- H. Taner.  
   14 .   tarih  Yeniçeri ocağında tabur.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ortada
   ortada bırakmak
   ortada fol yok yumurta yok
   ortada kalmak
   ortadan kaldırmak
   (bir şey) ortadan kaybolmak
   (biri) ortadan kaybolmak
   ortadan sır olmak
   ortadan söylemek
   (iş) ortada olmak
   ortasını bulmak
   ortaya almak
   ortaya atılmak
   ortaya atmak
   ortaya bir balgam atmak
   ortaya çıkarmak
   ortaya çıkmak
   ortaya dökmek
   ortaya düşmek
   ortaya koymak
   ortaya sürülmek
   ortaya yayılmak

   Birleşik Sözler

   orta ağırlık
   orta boy
   Orta Çağ
   orta dalga
   orta damar
   orta deri
   orta dikme
   orta direk
   Orta Doğu
   orta elçi
   orta hakem
   orta hâlli
   orta hece düşmesi
   orta hizmetçisi
   orta hizmeti
   orta işi
   orta karar
   orta karın
   orta kaldırım
   orta kulak
   orta kulak boşluğu
   orta kulak iltihabı
   orta kuşak
   orta malı
   orta mektep
   orta nokta
   ortaokul
   orta oyunculuğu
   orta oyuncusu
   orta oyunu
   orta öğrenim
   orta öğretim
   orta parmak
   orta saha
   orta sıklet
   Orta Şark
   orta şekerli
   orta tedrisat
   orta terim
   orta uç
   orta yaşlı
   orta yol
   orta yolcu
   orta yolculuk
   orta yuvar
   orta yuvarlak
   ortanın sağı
   ortanın solu
   aritmetik orta
   ulu orta    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Bazı dillerde, özel bir yapısı olup çatı bakımından etken ile edilgen arasında sayılan fiil şekli, ki ETKİN (Dynamique), KARŞILIKLI (Réciproque DÖNÜŞLÜ (Réfléchi ou Médiopassif) çeşitleri vardır.

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   (Ortaoyunu): Ortaoyununun oynandığı alan. Uzunluğu otuz arşın (yirmi metre), genişliği yiitmi arşındır (on dört metre). Çevresine kazıklar çakılara kip dolaştırılır ve seyirciler ile oyun yerinin sınırı çizilmiş olur. bak meydan, palanga.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: “Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası. 3. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: “Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler.” -Ö. Seyfettin. 4. Ne uzun ne kısa, midi. 5. Ne büyük ne küçük, midi. 6. İyi ile kötü arasındaki durum. 7. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: Orta ile geçti. 8. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. 9. sf. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. 10. sf. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: “Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu.” -R. H. Karay. 11. sf. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 12. fiz. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 13. mat. Orantı. 14. sp. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: “Aut çizgisinden nefis bir orta...” -H. Taner. 15. tar. Yeniçeri Ocağında tabur.

  • Türkçe

   Güreş Terimleri Sözlüğü


   Yağlı güreşlerde ve karakucakta deste ile başaltı boyları arasındaki boy. (Küçük orta ve büyük orta diye iki bölüme ayrılmıştır.)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Ara, beyn.

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Yeniçeri örgütünde bugünkü bölük dengi birliklere verilen ad.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   (Ort. O.):Orta oyununun oynandığı alan. Çevresine kazıklar çakılır; bu kazıklar arasına ip dolaştırılarak, seyirciler oyun yerinden ayrılırdı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Orta büyüklükte moloz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Davar etinin butla bel arasındaki parçası, boşböğür.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Perşembe.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yapılarda dama uzatılan uzun ağaç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Ara. 2. Meydan, görünür yer. 3. İki eşit paya ayrılan nokta

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Dokuma tezgahlarında çalışan kadınlara gönderilen kuru yemiş ve tatlılar. (Yenikent *Aksaray - Niğde.)

  • Türkçe

   Orta

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   öz. a. (orta) Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   orta

   İngilizce

   1. middle, middle part, central part. 2. middle, central (thing). 3. moderate; average, middling. 4. phys. place, locus, field. ––da 1. in the middle. 2. in public, publicly. 3. evident, obvious. –– akıncı soccer center forward. ––ya almak /ı/ to put (someone, something) in the middle; to surround. ––ya atılmak 1. to be suggested, be proposed, be thrown out for consideration. 2. to sally forth, go forth. ––ya atmak /ı/ to suggest, throw (something) out for consideration. –– baklası colloq. loose woman. ––ya bir balgam atmak vulg. to throw a monkey wrench into the works, say something that upsets things (just at a point when all´s going well). ––da bırakmak /ı/ to leave (someone) in the lurch, leave (someone) in a difficult situation. –– boy 1. middle-sized. 2. middle-sized thing. –– boylu (person) of medium height. ––sını bulmak 1. to do something in moderation, take the middle course. 2. /ın/ to reconcile. 3. /ın/ to divide (something) into two equal parts. ––ya çıkarmak 1. /ı/ to expose, reveal, bring to light. 2. to create, introduce (a new thing). ––ya çıkmak 1. to appear, come on the scene. 2. (for something) to come to light. –– derece/derecede of middling quality. –– dikme math. perpendicular bisector. –– direk 1. naut. mainmast. 2. colloq. middle class, middle-class people. ––ya dökmek /ı/ to disclose, make public. ––ya/ortalığa düşmek to become a prostitute. ––da fol yok yumurta yokken colloq. for no apparent reason whatsoever. –– halli middle-class. –– hece yutumu ling. haplology. –– hizmetçisi housemaid. –– işi housework. ––dan kaldırmak /ı/ 1. to hide, put (something) out of sight. 2. to eliminate, eradicate, do away with, remove, abolish. 3. slang to kill, rub out, do away with, make away with, put away, remove. ––dan kalkmak 1. to be done away with; to cease to be. 2. slang to be done away with, be bumped off, be killed. 3. not to be found on the market. ––da kalmak 1. to be left without house or home, be left homeless. 2. to be caught in the middle (when two of one´s friends are quarreling with each other). –– karar of middling quality. ––dan kaybolmak to disappear. ––ya koymak /ı/ 1. to bring up (a matter), put forth (something) for consideration. 2. to create, produce. –– kuşak the Temperate Zone. –– malı 1. something everyone uses in common. 2. commonplace, stale, stereotyped. 3. loose woman, woman who sleeps around. ––nın sağı 1. pol. group that´s to the right of the center. 2. slang very sweet (coffee). –– sahın arch. central nave. ––nın solu 1. pol. group that´s to the left of the center. 2. slang (coffee) with little sugar. ––dan söylemek to make some barbed remarks (about someone within earshot without mentioning that person´s name). –– şekerli (coffee) with a middling amount of sugar in it. –– terim log. middle term. ––ya vurmak /ı/ to expose; to disclose; to make public. –– yaşlı middle-aged.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   middle, mid, central, medium, middling, intermediate, fair, in between, intermediary, mean, medial, median, mediate, mediocre, mesial, mesne, moderate, passable, secondary

  • İngilizce

   (N.)
   c, middle, center, centre [Brit.], mean, midst, bosom, median, medium

  • İngilizce

   (Pref.)
   mid, meso, mezzo

  • İngilizce

   (Prep.)
   midst

  • İngilizce

   middle, centre; central; average, medium, middle, middling; intermediate; moderate, tolerable; mediocre, indifferent

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   orta

   Almanca

   durchschnittlich-mittelmäßig-Mitte f-Durchschnitt m

  • Almanca

   e Mitte. r Mittelpunkt, e Zentrum; mittelmässig.

  • Almanca

   mäßig, mittelmäßig, mittlere(r, s); Mittelpunkt [der], Herz [das], Mitte [die]

  • Almanca

   Mitte. Mittelpunkt, Zentrum; mittelmässig

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   orta

   Fransızca

   moyen/ne, médiocre, médian/e, modéré/e

  • Fransızca

   milieu, moyen

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   orta

   Azerice

   orta

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   orta

   Lehçe

   połowa

  • Lehçe

   średni

  • Lehçe

   środek

  • Lehçe

   środkowy

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   orta

   Japonca

   mannaka

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   orta

   Arnavutça

   1. mes
   2. mesetar

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   orta

   Kazakça

   orta

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   orta

   Türkçe

   orta

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   orta

   Türkçe

   cemiyet

  • Türkçe

   çevre

  • Türkçe

   göbek

  • Türkçe

   merkez

  • Türkçe

   muhit

  • Türkçe

   orta

  • Türkçe

   ortam

  • Türkçe

   vasat

  • Türkçe

   vasati

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.