okuz ne demek? okuz nedir? okuz anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   öküz

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır:
          "Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi."- Ö. Seyfettin.  
   2 .  mecaz  Bön, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kimse.  
   3 .  argo söz  Cıvalı zar.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   öküze boynuzu yük olmaz (veya ağır gelmez)
   öküz gibi
   öküz gibi bakmak
   öküz öldü, ortaklık bozuldu (veya bitti)
   öküzün altında buzağı aramak
   öküzün trene baktığı gibi bakmak

   Birleşik Sözler

   öküz arabası
   öküz balığı
   öküzburnu
   öküz damı
   öküzdili
   öküzgözü
   öküz soğuğu  

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Kuvvetinden yararlanılıp çalıştırılan kısırlaştırılmış boğa.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   ırmak, dere

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   öküz

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır: ?Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi.? -Ö. Seyfettin. 2. mec. Bön, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kimse. 3. argo Cıvalı zar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET öküz: öküz. || okuz || oküz || ögüz || ököz

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   İki yaşın üstünde kastre edilmiş erkek sığır.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Kısırlaştırılmış boğa olup kuvvetinden yararlanılıp çalıştırılır.

  • Türkçe

   okuz

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Öküz.

  • Türkçe

   oküz

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   bk. öküz

  • Türkçe

   Öküz

   Türkçe

   Gökbilim Terimleri Sözlüğü


   bk. Boğa.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   öküz

   İngilizce

   1. ox. 2. dim-witted and clumsy person, oaf, dumb ox. 3. gambler´s slang loaded die. ––ün altında buzağı aramak 1. to try to account for what one is doing with ridiculous excuses. 2. to bark up the wrong tree. –– arabası ox-cart. –– arabası gibi very slowly, at a snail´s pace. ––e boynuzu yük olmaz/ ağır gelmez. proverb You don´t feel the weight of those responsibilities which you are used to bearing. –– boyunduruğa bakar gibi (looking at someone or something) with hate in one´s eyes, hatefully. –– damı ox shed, shed where oxen are kept. –– gibi 1. stupid, dim-witted. 2. stupidly, dim-wittedly. 3. as strong as an ox. –– gibi bakmak to stare stupidly. –– kafalı dimwit, dunderhead. –– öldü, ortaklık ayrıldı/bitti/bozuldu. colloq. Now that the thing that held them together is no more, they have parted company. ––ün trene baktığı gibi (staring) stupidly, dim-wittedly.

  • İngilizce

   (N.)
   ox, bullock, steer

  • İngilizce

   ox; oaf, yahoo, lout, jerk, boor, berk

  • Türkçe

   Öküz

   İngilizce

   (N.)
   Taurus, Bull

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   öküz

   Almanca

   r Ochse.

  • Almanca

   Ochse [der]

  • Almanca

   Ochse

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   öküz

   Fransızca

   bìuf [le]

  • Fransızca

   bœuf

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   öküz

   Azerice

   öküz

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   öküz

   Lehçe

   wół

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   öküz

   Arnavutça

   1. ka
   2. ka, buall, (buaj)
   3. ka, qe

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   öküz

   Kazakça

   ögiz

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   öküz

   Türkçe

   boğa

  • Türkçe

   öküz

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.