o ne demek? o nedir? o anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   O

   Türkçe

   kimya
        Oksijen'in kısaltması.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. Oksijen. 2. Orotik asit. 3. Orotidin.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   Biçimsel mantıkta tikel olumsuz önermelerin simgesi. (Ör. "Bazı insanlar kara gözlü değildir.")

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   kim. Oksijen elementinin simgesi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şimdiki zaman kipi -yor, : Ahmet gelo.

  • Türkçe

   o

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) ünl. (o:) Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü: O, maşallah ne güzel!

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) sf. 1. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz: “O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm.” -N. Cumalı. 2. zm. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz: “Ben uyandığım zaman o gitmişti.” -R. H. Karay. 3. zm. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   O (işâret zamir ve sıfatı)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   O (3. teklik şahıs zamiri)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   O

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   O! (bk. u)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kadın kocası için söyler

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET ol: o (3. t.ş. zamiri); kocam; beğim; efendim || oa: ona || u || o hal: bk. hal || onda: < o anda || öyüni < o güni

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sessiz, tenha

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çağırma ve hitap edatı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. O (zamir). 2. O (işaret sıfatı)

  • Türkçe

   ö

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. Tiksinme veya bıkma anlatan ses.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   o

   İngilizce

   -nu 1. he; she; it. 2. that; those. –– anda at that moment. –– denli so much; so. –– duvar senin, bu duvar benim. colloq. I was so drunk I couldn´t see straight. –– gibi such (a thing). –– gün bugün/bugündür since then, from that day to this. –– halde 1. In that case .../If that´s the case .... 2. therefore. ––nun için 1. for him/her/it. 2. for that reason, on account of that, as a result (of that). –– kadar 1. so much; so. 2. That´s all. –– kadar kusur kadı kızında da bulunur. colloq. Be reasonable; the best of things will have these sorts of flaws! –– kapı/mahalle senin, bu kapı/mahalle benim dolaşmak to wander around everywhere. –– saat at that very moment; right away. –– takdirde in that case. –– taraflı olmamak to pay no attention (to), take no notice (of) (something). –– tarakta bezi olmamak not to be involved in that matter. –– yolda in that way, like that. (...) –– yolun yolcusu ... going to end up like that one day: Hepimiz o yolun yolcusu. We´re all going to end up like that one day.

  • İngilizce

   (Conj.)
   that

  • İngilizce

   (int.)
   oh, o

  • İngilizce

   (Pron.)
   he, she, it, that, him, her

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   o

   Azerice

   o

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   o

   Lehçe

   ona

  • Lehçe

   tamten

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   o

   Kazakça

   o

  • Kazakça

   ol

  • Kazakça

   sol

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   O

   İngilizce

   n. nonmetallic diatomic element that is normally colorless odorless and tasteless and which is the most abundant element and is essential to life

  • İngilizce

   o

   İngilizce

   n. 15th letter of the alphabet; symbol for zero

  • İngilizce

   interj. oh! (expression of understanding); oh! (cry of surprise)

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   o

   Türkçe

   sıfır

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   o

   Türkçe

   0 [o:] Alman alfabesinin 15. harfi

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   o

   Türkçe

   o

Japonca  Japonca » Türkçe Türkçe
  • Japonca

   o

   Türkçe

   nezaket bildiren bir önek

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   o

   Türkçe

   veya

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   o

   Türkçe

   o

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.