mal ne demek? mal nedir? mal anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   mal

   Türkçe

   isim Arapça mal
    
   1 .    Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü:
          "Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı."- Ö. Seyfettin.  
   2 .    Birinin mülkiyeti altında bulunan büyükbaş hayvanların bütünü:
          "Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı."- N. Araz.  
   3 .    Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia.  
   4 .  mecaz  Bayağı, aşağılık, kötü kimse:
          "İyi bir mal olsa buraya gönderirler miydi?"- R. H. Karay.  
   5 .  argo söz  Esrar.  
   6 .    Orospu.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   mal bulmuş mağribî gibi
   mal canın yongasıdır
   mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan
   mal edinmek
   mal etmek
   malı götürmek
   mal kaldırmak
   mal kapatmak
   mal meydanda
   mal olmak
   mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi
   mal yapmak

   Birleşik Sözler

   mal beyanı
   mal bildirimi
   mal birliği
   mal canlısı
   mal müdürü
   mal mülk
   mal para
   mal sahibi
   mal sandığı
   mal varlığı
   dünya malı
   işporta malı
   ithal malı
   mezat malı
   orta malı
   sıra malı
   vakıf malı
   yerli malı    

  • Türkçe

   Gümrük Terimleri Sözlüğü


   Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü: “Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.” -Ö. Seyfettin. 2. Büyükbaş hayvan: “Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı.” -N. Araz. 3. tic. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia. 4. mec. Bayağı, aşağılık, kötü kimse: Onun ne mal olduğunu bilirim. 5. argo Esrar. 6. kaba Orospu.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   1. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne. 2. Geniş anlamda, insan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan mal ve hizmetler. 3. bk. eşya

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Çift ve yük hayvanları

  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   1. Yapılan ya da üretilen, topraktan, sudan çıkartılan her türlü özdek. 2. Satılabilen bir yerden başka bir yere gönderilen sarmalama ya da sandıklama yoluyla depolara konulabilen ürünler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İşlenmiş, boyanacak duruma gelmiş sığır derisi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Güzel.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sığır

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. mal) mal

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Mal, hayvan sürüsü

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Ar. mâl: mal; büyükbaş hayvan sürüsü; sığır. || mal davar: büyük ve küçükbaş süt ve et hayvanlarının bütünü || mal dalğasınıda: sürüyü otlatırken || mal mül: mal ve hayvan

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Mal, davar, varlık ev bark

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Büyükbaş hayvanlar için kullanılır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hayvan

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sığır cinsinden büyükbaş hayvanlar

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < Ar. mâl) Ticari eşya// mal melal: bk. mal tavar// mal mulk: varlık, mülk, bk. mal tavar// mal tavar: bk. mal melal// var mal: mal mülk Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Büyükbaş hayvan

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi

  • Türkçe

   Mal

   Türkçe

   Türe Terimleri


  • Türkçe

   Osmanlıca


   "f. ""Süren, sürülen, sarılan, takılan"" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Meselâ: Pâymal: Ayak altında çiğnenen)

  • Türkçe

   mâl

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir tarım aracı, çapa.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   bir kimsenin eli altında bulunan değerli şey.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   mal

   İngilizce

   1. property, possession. 2. riches, wealth; assets. 3. goods, merchandise. 4. cattle; horses; water buffaloes. 5. a herd of cattle, horses, or water buffaloes. 6. colloq. scoundrel, bastard: Onun ne mal olduğunu şimdi anladım. I now see what a bastard he really is. 7. slang pretty woman, nice piece of merchandise. 8. slang money, dough. 9. slang goods, stuff (used for legally prohibited goods). –– ayrılığı law separation of property (allowing a husband and wife to have separate estates). –– beyanı/bildirimi law statement of one´s assets. –– birliği law joint ownership of property (by a husband and wife). –– bulmuş Mağribi gibi so happy you´d think he had come into a fortune. –– canın yongasıdır. proverb If one of your possessions is damaged, you feel as if you yourself have been injured. –– canlısı overly fond of money, greedy. –– edinmek to acquire property; to acquire wealth. –– etmek 1. /ı, a/ to produce (something) at (a stated cost). 2. /ı, a/ to attribute (something) to, ascribe (something) to. 3. /ı, kendine/ to act as if (something) were (one´s) own; to appropriate (something) for (oneself) (when one has no legitimate claim to it). ––ın gözü colloq. 1. sly, tricky, shifty. 2. slippery character, tricky number, fox. 3. loose, promiscuous (woman). –– kaçırmak to smuggle goods over a border, engage in smuggling. –– meydanda. colloq. It´s there for all the world to see. –– müdürü see malmüdürü. –– mülk goods, property. –– mülk sahibi rich person. –– olmak /a/ 1. (for something) to cost (someone) (a certain amount). 2. to cost (someone his life): ıçki hayatına mal oldu. Drink was the death of him. 3. (for something) to be accepted by, be taken up by; to capture the mind of. –– varlığı law worldly possessions/goods, estate. –– yapmak to accumulate wealth.

  • İngilizce

   (N.)
   goods, merchandise, property, possessions, holding, asset, chose, commodity, hereditament, ware

  • İngilizce

   property, possession, assets; effects; wealth, riches; goods, commodity, merchandise; cattle, livestock; hash, heroin esrar; loose woman, slag; cock, prick

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   mal

   Almanca

   Besitz m; Eigentum n; Erzeugnis n; Gut n; Habe f;
   Ware f

  • Almanca

   e Ware, s Gut, s Vermögen, s Eigentum, s Erzeugnis.

  • Almanca

   Artikel [der], Besitz [der], Eigentum [das], Gut [das], Habe [die], Ware [die]

  • Almanca

   Ware, Gut, Vermögen, Eigentum, Erzeugnis

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   mal

   Fransızca

   bien [le], gros bétail, avoir [le], fourniture [la], marchandise [la], propriéte [la], richesse [la]

  • Fransızca

   bien, biens, marchandise

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   mal

   Azerice

   mal

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   mal

   Lehçe

   towar

  • Lehçe

   własność

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   mal

   Yunanca

   (η) περιουσία

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   mal

   Kazakça

   baylıq

  • Kazakça

   buyım

  • Kazakça

   fïnans

  • Kazakça

   jeke menşik

  • Kazakça

   mülik

  • Kazakça

   tovar

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   mal

   İngilizce

   pref. bad; wrong; abnormal

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Mal

   Türkçe

   e {ma:l} s işaret, marka; kez, kere, defa.

  • Türkçe

   [das] işaret, nişan, marka; kere, kez, defa

  • Almanca

   mal

   Türkçe

   çarpı; kere, defa

  • Türkçe

   l. F s. einmal 2. math. carpi, kere; Nun fang schon ^ an! De bakaliml (F). Nun sag ~/ Söyle bakahm! u ^ b math. a carpi b; Zwei ^ fünf ist zehn. Iki kere bes on eder. Mal n l. isaret, marka, nisan, alämet 2. (Grenze) hudut, sinir 3. (Ablauf) (Sport) cikis noktasi 4. (MutterQ) ben, hal; vücut lekesi 5. (blaues) bere, cimdik 6. defa, sefer, kere, gez, kez; nur ein einziges ^ bir kerecik; den Ofen zweimal am Tag anzünden (od. anmachen) sobayi günde iki agiz yakmak; (nur) für dieses — bu defalik; ein für alle -~\jlk ve son defa olarak; mit e-m ^ birdenbire, apansizin^ sappadak, küttedek, zippadak; zum ersten ^ ilk defa olarak; zu verschiedenen -en defalarca

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   mal

   Türkçe

   mal

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   mal

   Türkçe

   fenalık, kötülük, şer

  • Türkçe

   kötü, fena; uygunsuz

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   mal

   Türkçe

   kötü

  • Türkçe

   ~. m. Kötü hareket, yaramazlık, saygısızlık.

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   mal

   Türkçe

   ehlî

  • Türkçe

   Hayvan

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.