kol ne demek? kol nedir? kol anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kol

   Türkçe

   isim
    
   1 .    İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm.  
   2 .    (koyun, dana, kuzu vb. için) Ön ayağın üst bölümü.  
   3 .    Giysinin kolu saran bölümü:
          "Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu."- O. C. Kaygılı.  
   4 .    Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal.  
   5 .    Makinelerde tutup çevirmeye veya çekmeye yarayan ağaç veya metal parça.  
   6 .    Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü.  
   7 .    Bir koltukta, bir divanda kol dayamaya yarayan parça.  
   8 .    Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kısım, branş.  
   9 .    Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu, karakol, devriye:
          "Lâkin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi."- R. H. Karay.  
   10 .    İş takımı, ekip, grup:
          "Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı."- S. F. Abasıyanık.  
   11 .   askerlik  Kanat.  
   12 .    Dizi, düzen.  
   13 .   denizcilik  Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   kol atmak
   kol gezmek
   (birine) kol kanat olmak (veya germek)
   kolları kopmak
   (birine) kollarını açmak
   kollarının arasına almak
   kollarını sallaya sallaya gelmek
   kolları (veya kol ve paçaları) sıvamak
   kolu kanadı kırılmak
   (birinin) koluna girmek
   koluna kuvvet
   (birinin) kolunda altın bileziği olmak
   kol uzatmak
   kol vermek
   kol vurmak

   Birleşik Sözler

   kolağası
   kol ağzı
   kol akımı
   kol bağı
   kolbastı
   kolbaşı
   kol böreği
   kol değirmeni
   kol demiri
   kol kapağı
   kol kemiği
   kol kola
   kol nizamı
   kol saati
   kolu uzun  

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   İnsan ve bazı hayvanlarda omuzla bilekler arasında kalan kısmı.

  • Türkçe

   Dirilbilim Terimleri


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kol

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kılıç veya bıçakta bulunan yol biçimi oyma

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   dağın tepesindene aşağı inen ve derenin ortasından yüksekçe olan yer

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Ortaoyunu adı çıkmadan önce dans, gösteri, benzetme ve her türlü oyun oynayan topluluklara verilen ad.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. anat. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. 2. Vücudunun bu bölümünü saran bölümü: ?Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu.? -O. C. Kaygılı. 3. Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça. 4. anat. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü. 5. bit. b. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal. 6. müz. Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü. 7. Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça. 8. Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal (I), kısım, şube, branş: Türk Dil Kurumunun bilim ve uygulama kolları. 9. tar. Karakol: ?Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi.? -R. H. Karay. 10. İş takımı, ekip, grup: ?Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı.? -S. F. Abasıyanık. 11. ask. Kanat: Sağ kol. Sol kol. 12. Dizi, düzen: Yürüyüş kolu. 13. den. Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri.

  • Türkçe

   Jimnastik Terimleri Sözlüğü


   Vücudun, omuz başından parmakların ucuna dek uzanan üyesi.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, tarım)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (botanik)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema Eski alıcı ve göstericilerde, aygıtı çalıştırmak için elle döndürülen, alıcı ya da göstericinin düzeneğini devindiren sap.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Taraf, yan, cihet. 2. El. 3. Devriye gezen asker, bekçi

  • Türkçe

   Tarım Terimleri


   bk. fışkın, sürgün.

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Devlet buyruklarının ulaştırılmasında izlenmek üzere belirtilmiş kentler üzerinden geçen yollar: Anadolunun orta kolu, Rumelinin sağ kolu.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   (Ort. O.):Raks, temsil, taklit ve her türlü oyun oynanan topluluk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Susuz dere. 2. Koyak, vadi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kiler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İmza : Kolunuzu atınız.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kök, köken.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Orman. 2. Yapılarda kullanılan on onbeş santimetre çapında dörtköşe biçilmiş ağaç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Avcılıkta gözetleme deliğinin çevresine ve bu deliğe giden yolun iki yanına konan çalı çırpı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Boynuzlu olması gerektiği halde, boynuzsuz ya da kısa ve kırık boynuzlu olan hayvan

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kol// kol bacah: bk. kol kiç// kol kiç: kol bacak

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   İnsan etrafının ön parçası; omuzla bilekler arasında kalan parça.

  • Türkçe

   Kol

   Türkçe

   Bitkibilim Terimleri


  • Türkçe

   Teknik Terimler - Elektroteknik


  • Türkçe

   kôl

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ağacın dibinden çıkan sürgünler.

  • Türkçe

   köl

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   göl, havuz, birikmiş su

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   denizin kendisi

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Göl

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kol

   İngilizce

   1. arm. 2. sleeve. 3. limb, large branch (of a tree). 4. crank. 5. handle; lever. 6. phys. arm. 7. neck (of a musical instrument). 8. strand (of a rope). 9. division, branch. 10. patrol. 11. club (in a school). 12. gang; troupe. 13. mil. column. 14. formerly wing (of an army). 15. side (direction). 16. butchery shank. 17. arm (of a chair). 18. brachial. ––larını açmak /a/ to receive (someone) with open arms. ––unda altın bileziği olmak to possess a profitable skill. –– askısı med. sling. –– atardamarı anat. brachial artery. –– atmak 1. (for a tree) to put forth branches. 2. to spread, extend. –– bağı mil. brassard. –– dayanağı armrest. –– demiri iron bar (used to bar a door). –– düğmesi cuff link. –– emeği manual labor. –– evi tailor. armhole, place where the sleeve joins the yoke. –– gezmek 1. (for a security force) to patrol an area. 2. (for a criminal) to prowl around or lurk in an area. ––una girmek /ın/ to take (someone´s) arm. ––u kanadı kırılmak to be left sitting high and dry (after losing one´s source or sources of support), have the rug pulled out from under one. –– kanat olmak/germek /a/ to take (someone) under (one´s) wing. –– kapağı (shirt) cuff. –– kemiği anat. humerus. –– kola arm in arm. –– kola girmek to link arms. ––una kuvvet. colloq. Keep it up!/Keep up the good work! –– saati wrist watch. ––larını sallaya sallaya gelmek to come without bothering to bring anything (as a gift). ––ları/––larını sıvamak to get ready to do something, roll up one´s sleeves. –– tahtası sleeveboard. –– uzatmak to spread, expand, branch out. ––u uzun powerful and influential. –– vurmak to patrol; to wander around. –– yormak to work hard.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   branch

  • İngilizce

   (N.)
   arm; foreleg, branch, stolon; subsection, crank, embranchment, limb, offset, ramification, rod, rounds, tappet, wing, sleeve; handle, stick

  • İngilizce

   arm; sleeve; foreleg; flipper; branch; bar, handle, crank, lever; (okulda) club; team, gang, troupe; patrol; column

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kol

   Almanca

   Arm m; Abzweigung f; Handkurbel f; Hebel f; Zweig m;
   Schwengel m

  • Almanca

   r Kontrollbeamte.

  • Almanca

   Arm [der]; Branche [die]; Fach; Unterabteilung [die]

  • Almanca

   Arm; Armel; Griff; Kolonne

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kol

   Fransızca

   bras [le], (giysi) manche [la], section [la], branche [la], barre [la], division [la], manette [la], embranchement [le], branchement [le], rameau [le]

  • Fransızca

   bras, manche, manivelle

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   kol

   Azerice

   qol

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   kol

   Lehçe

   odnoga

  • Lehçe

   ramię

  • Lehçe

   ręka

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   kol

   Yunanca

   (ο) βραχίονας, (το) μπράτσο


   (το) χερούλι, (ο) μοχλός
   (ο) κλάδος

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   kol

   Japonca

   ude,sode

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   kol

   Arnavutça

   mëngë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kol

   Kazakça

   bölim

  • Kazakça

   butaq

  • Kazakça

   qol

  • Kazakça

   sala tarmaq

  • Kazakça

   sap

  • Kazakça

   tarmaq

  • Kazakça

   tutqa

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   KOL

   İngilizce

   sign of affection (in Internet chats)KOL (Kiss On Lips)

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   kol

   Türkçe

   çalı

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   köl

   Türkçe

   göl

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.