kişi ne demek? kişi nedir? kişi anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kişi

   Türkçe

   isim
    
   1 .    İnsan, kimse, şahıs:
          "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.  
   2 .  halk ağzında  Eş, koca:
          "Kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de."- Atasözü.  
   3 .  eskimiş  Erkek.  
   4 .   edebiyat  Bir eserde (oyun, roman, hikâye) yer alan kimse.  
   5 .   gramer  Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   kişi refikinden azar

   Birleşik Sözler

   kişi başına
   kişi eki
   kişiler arası
   kişioğlu
   kişi zamiri      

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   Çekimli eylemlerde ve adıllarda, konuşan, dinleyen, hakkında konuşulan: Geldim (geldi-m) , ben (1. kişi tekil) ; gel, geldin (geldi-n) , sen (2. kişi tekil) ; gelsin (gel-sin) , geldi, o (3. kişi tekil) ; geldik (geldi-k) , gelelim (gel-e-lim) , biz (I. kişi çoğul) ; gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) , siz (2. kişi çoğul) ; gelsinler (gel-sin-ler) , geldiler (geldi-ler) , onlar (3. kişi çoğul) vb.

  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Konuşanın kendisinden, kendisine söz söylediği kimseden veya başkasından bahsettiğine göre zamirlere ve fiillere verileri şekil, ki sirasiyle BİRİNCİ KİŞİ (Mütehellim, Première personne) İKİNCİ KİŞİ (Muhatap, Deuxième personne) ve ÜÇÜNCÜ KİŞİ (Gaip, Troisième personne) adını alır.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kişi, adam, insan, kimse; halk; karı, kadan

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Lat. Persona = tiyatroda oyuncunun oyunu gereği yüzüne taktığı maske; sonradan oyuncunun üzerine aldığı rol, daha sonra da insanın öz niteliği, öz çizgileri anlamını almış.) : 1. (Skolastik felsefede klasik tanımını Boethius vermiştir:) Ussal varlığın bölünmez tözü. 2. (Görüngübilimde) Tinsel edimler özeği (M. Scheler). 3. Oluşumunu özgürlüğe dayatan, kendini kendisi kuran bireysel öz. 4. Yaşamın gidişi içinde tek beni kuran birlik. 5-Kendini "sen"in karşısında bir "ben" olarak yaşayan öz; ya da bir "sen" olarak "ben" in karşısına çıkabilen öz. 6. Başkalarına olan davranışlarında ortaya çıkan ben (Jung). ahlaksal kişi: Sorumlu ve hesap verme yeteneği olan ben. tüzel kişi: Doğal kişi olmaksızın, hak ve ödevlerin bağımsız taşıyıcısı sayılan kişi (yasalara göre kurulmuş birlikler, dernekler, ortaklıklar, kamusal örgütler).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer: ?Sınıfta, sürekli olarak numarası yaramazlar listesinin başına yazılan kişi bendim.? -A. Kutlu. 2. db. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi). 3. ed. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. 4. hlk. Eş, koca. 5. esk. Erkek.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   şahıs.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. İnsan, adam, kimse. 2. Erkek. 3. Sahip

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türe Terimleri


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Evin erkeği, koca, eş. 2. Yabancı erkek.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Düğünden sonra yapılan yemek çağrısı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kişi (bk. gişi)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Koca; bey, efendi

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Bir yazın yapıtında başından olay geçen ya da olaya karışan kimse.

  • Türkçe

   kısı

   Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. kısu

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Acı, sıkıntı: Yaratan, kısıda olanlara yardım eder.

  • Türkçe

   kisi

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İneklerin gözünde çıkan, mercimek büyüklüğünde bir yara.

  • Türkçe

   Kişi

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Kimse, insan. 2. Sahip. 3. Koca, eş.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kişi

   İngilizce

   1. person, human being. 2. dramatis persona. 3. gram. person. –– adılı gram. personal pronoun. –– arkadaşından bellidir. proverb A person is known by the company he keeps. –– dokunulmazlığı personal inviolability, immunity from arrest or prosecution. –– eki gram. personal ending.

  • İngilizce

   (N.)
   person, individual, soul, self, head, persona, cad, poll, wallah, Wight

  • İngilizce

   (Pron.)
   one

  • İngilizce

   person, individual; dramatis persona

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kişi

   Almanca

   Individuum n

  • Almanca

   e Person, r Mensch.

  • Almanca

   Person [die], Individuum [das], Mensch [der], Seele [die], Existenz [die]; man

  • Almanca

   Person, Mensch

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kişi

   Fransızca

   personnage [le], personne [la], sujet [le], homme [le], tête [la]

  • Fransızca

   personne

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   kişi

   Flemenkçe

   persoon

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   kişi

   Yunanca

   (το) άτομο

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kişi

   Kazakça

   adam

  • Kazakça

   kisi

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   kişi

   Türkçe

   erkek

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   kisi

   Türkçe

   adam

  • Türkçe

   beşer

  • Türkçe

   insan

  • Türkçe

   kişi

  • Türkçe

   şahıs

  • Türkçe

   zat

  • Kazakça

   kişi

   Türkçe

   küçük

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.