kalfa ne demek? kalfa nedir? kalfa anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kalfa

   Türkçe

   isim (ka'lfa) Arapça halife
    
   1 .    Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı:
          "Beyoğlu'nda Cadde-i Kebir'de kunduracı kalfası olarak hayata girdi."- H. E. Adıvar.  
   2 .    Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.  
   3 .  eskimiş  Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın.  
   4 .  eskimiş  İptidaîlerde hoca yardımcısı.  
   5 .  eskimiş  Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse:
          "Evin içinde, yaşlı bir kalfa ve bir besleme ile kalmıştık."- S. M. Alus.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (kalfa) 1. Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı: “Beyoğlunda Caddeikebirde kunduracı kalfası olarak hayata girdi.” -H. E. Adıvar. 2. Mimar yardımcısı. 3. esk. Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın. 4. esk. İptidailerde hoca yardımcısı. 5. esk. Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse: “Evin içinde, yaşlı bir kalfa ve bir besleme ile kalmıştık.” -S. M. Alus.

  • Türkçe

   Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü


   (Mimarlık) Mimarların çizdikleri tasarları ustalara uygulattıran kişi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı. * Eski

  • Türkçe

   Kalfa

   Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Balıkesir ili, Manyas ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Uşak ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   "Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine ""kız"" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı. * E

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kalfa

   İngilizce

   1. experienced apprentice workman. 2. master builder, supervisor at a construction site. 3. formerly ranking female servant.

  • İngilizce

   (N.)
   headworker

  • İngilizce

   master-builder, contractor; qualified workman, charge-hand; head of female servants

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kalfa

   Almanca

   r Geselle.

  • Almanca

   Geselle

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kalfa

   Fransızca

   femme de charge

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kalfa

   Kazakça

   kömekşi şeber

  • Kazakça

   şeber järdemşisi

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.