kök ne demek? kök nedir? kök anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kok

   Türkçe

   isim İngilizce coke
        Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.

   Birleşik Sözler

   kok kömürü      

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Küresel biçimdeki bakteri hücresi.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Taşkömürünün ısıl bozundurulmasından arta kalan, karbonca zengin, gözenekli ve kimyasal bakımdan taşkömüründen daha etkin kömür.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Kömürün uçucu bileşenlerinin damıtılmasından sonra kalan karbonlu (%70-80) artık. Yakıt olarak ve metalürjide metal oksitlerini indirgeyici olarak kullanılır.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (jeoloji)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Küresel biçimdeki bakteri hücresi.

  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü: § “Hem de altında kok kömürü ve onun üzerinde birkaç parça gürgen odunu mürettep olarak gayet parlak yanan bir ateş ki “Mangal kenarı kış gününün lalezarıdır.” diyen şair bunu görseydi...” -Ahmet Midhat Efendi, Taaffüf, 8. § “On sekizinci asrın ortalarında kok kömürünün keşfinden sonra doğan büyük kapitalizm...” -Peyami Safa, 20. Asır Avrupa ve Biz, 120. § “Kok kumpanyasının geçici müşterilerine hazırladığı manasız, şivesiz bir oda dedim.” -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar I, 78.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kök.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kök, dip, tamamı

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Yuvarlak biçimli bakteri hücresi.

  • Türkçe

   kök

   Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir köksel sayılama dizgesinde bir basamağın ağırlığını elde etmek üzere, bir alt sıradaki basamağın ağırlığının çarpılması gereken katsayı, örn. onlu sayılama dizgesinde her sayı yerinin kökü 10dur. "Taban" sözcüğü, örneği kayan ayrımlı gösterim dizgesinde görülen, matematiksel kullanıma ayrılarak, bu anlam için kullanılmamalıdır.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. Bitkinin toprak altında gelişen, topraktaki tuzları ve suyu emen, bitkiyi toprağa bağlayan, karbohidratları depo eden, hormon sentezleyen ve yer çekimi doğrultusunda büyüyen yapısı. 2. Dişin, saçın, tırnağın gömülü kısımları.

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   Sözcüğün, ekleri ayrıldıktan sonra, geriye kalan anlamlı bölümü: Evlendirilmek sözcüğünün kökü ev, başlatılmak sözcüğünün kökü baş yapılmalı sözcüğünün kökü yap vb.

  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir kelimenin, şekil öğeleri çıkarıldıktan sonra artık daha yalın bir hale konamıyan kısmı, ki bir kelime ailesi üyelerinde ya değişiksiz veya değişik olarak görünür (bk. Gövde, Köken, Taban). Bopptan beri, kökleri ikiye ayırırlar: bir şeyi gösterip belirtmeye yarayan GÖSTERMELİK veya ZAMİRLİK (indicative ou pronominale) kökler ile bunların dışında kalan ve bir şeyin niteliğini gösteren HABERLİK, YÜKLEMLİK, KAVRAMLIK véya FİİLLİK (attributive, predicative, significative ou verbale kökler.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   gök, hava, sema

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   gök rengi, gök renk, lâcivert

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   şehrin dört yanını saran yeşil bölge

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   eğer bağı

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kök, asıl

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   (Oğuz, Kıpçak) kök, asıl

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   Kelimelerin bütün yapım ve çekim eklerini çıkardıktan sonra ayrılamayan ve esas (temel) anlamı taşıyan bölümü: ye-, sor-, kış, el(elig), al-, dur-, yol, ver- vb.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. bit. b. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm. 2. bit. b. Süsende olduğu gibi yer üstüne sap çıkaran çok yıllık yer altı gövdesi. 3. Bazı şeylerde dip bölüm: Diş kökü. 4. Sapıyla çıkarılan bitkilerde tane: Üç kök maydanoz. 5. mec. Dip, temel, esas: ?Ta gölden başlayan tipi ve fırtına Şebbenin sıcak evini kökünden sarsıyordu.? -H. E. Adıvar. 6. mec. Kaynak, köken: ?Ölenle, son zamanları gevşeyen, azalan fakat kökleri mazinin sağlamlığı içinde kalan eski bir aşinalığım vardı.? -A. Ş. Hisar. 7. mec. Bir kimseyi bir yere bağlayan manevi temel güçlerin bütünü. 8. db. Kelimenin her türlü ek çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü: Yaptırmak kelimesinde kök, yap- bölümüdür. 9. kim. Olağan şartlarda çevresinden yalıtılamayan ancak birçok tepkimede nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümesi. 10. mat. Denklemde bilinmeyenin yerine konulduğunda uygun düşen gerçek veya birleşik değer.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. müz. 1. Sazı kurmaya yarayan burgu. 2. Sap.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   1. Çok kısa yaşamlı olup başka kök ya da moleküllerle hızla tepkime veren ve tek sayılı elektron bulunduran atom ya da molekül (Örn. BrCH3). 2. Olağan koşullarda çevresinden yalıtılamayan, ancak birçok tepkimeden nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümesi (Örn. -NO3).

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   1. Pozitif veye negatif bir veya daha fazla yüklü iyonik bir grup. Ör. OH , NH4+ , SO42 2. Serbest radikal: Bir veya daha fazla eşleşmemis elektron içeren moleküle ait bir parça. Ör. OH. ( C2H5 ). 3.Bir kimyasal tepkimede tek bir atom gibi davranan atom grubu. 4.Asit kökü; normal bir kimyasal tepkimede etkilenmeden kalan elektronegatif atom grubu, 5.Açil kökü; RCO- genel tipindeki bir organik asit kökü, alkil kökü; Metil gibi bir alifatik organik kökü, aril kökü; fenil ya da benzil gibi bir aromatik organik kök.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   zümre.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (köksel) (kimya)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji ,botanik,matematik)

  • Türkçe

   Tarım Terimleri


  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu


   Azerbaycan Türkçesi: kök; Türkmen Türkçesi: kök; Gagauz Türkçesi: kök; Özbek Türkçesi: ozak; Uygur Türkçesi: tomur ~ yiltiz;Tatar Türkçesi: tamir ~ tamir kisäk; Başkurt Türkçesi: tamir; Kmk: tamur; Krç.-Malk.: tamir;Nogay Türkçesi: tamir; Kazak Türkçesi: tübir; Kırgız Türkçesi: ungu; Alt: tazıl; Hakas Türkçesi: töstîk; Tuva Türkçesi: tazıl;Şor Türkçesi: *tazıl; Rusça: koren

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Şişman, gürbüz, tavlı. 2. Büyük, kalın, güçlü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dar ve derin dere.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Pancar. 2. Salep kökü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gök.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Düğün davetiyesi (köy düğünlerinde şeker, badem, ceviz gibi sembolik şeylerle yapılan davet)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kök

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   hlk. Eyer bağı.

  • Türkçe

   Kök

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Dar ve derin dere. 2. Gürbüz, sağlıklı. 3. Gök. 4. Asıl, kök, köken

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kok

   İngilizce

   -ku coke (fuel). –– kömürü coke.

  • İngilizce

   (N.)
   coke

  • İngilizce

   coke

  • Türkçe

   kök

   İngilizce

   -kü tuning peg (of a saz).

  • İngilizce

   (ADJ.)
   radical

  • İngilizce

   (N.)
   root, origin, base, stem; ground form, radical, radical word, radix, grass roots, etymon

  • İngilizce

   (Pref.)
   rhizo

  • İngilizce

   root; origin; base, basis; radical; root

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kok

   Almanca

   Koks m

  • Almanca

   leicht, einfach.

  • Almanca

   Koks [der]

  • Almanca

   Koks

  • Türkçe

   kök

   Almanca

   Wurzel f-Grundzahl f

  • Almanca

   e Wurzel; r Ursprung, e Herkunft.

  • Almanca

   Wurzel [die]; Stamm [der]

  • Almanca

   Wurzel; Ursprung, Herkunft

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kok

   Fransızca

   (kömür) coke [le]

  • Türkçe

   kök

   Fransızca

   racine [la]; origine [la]; radical [le]; radical [le]

  • Fransızca

   racine

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   kök

   Azerice

   kök

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   kök

   Lehçe

   korzeń

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   kök

   Arnavutça

   rrënja

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kök

   Kazakça

   kök

  • Kazakça

   näsil

  • Kazakça

   tamır

  • Kazakça

   törkin

  • Kazakça

   tübir

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   kök

   Türkçe

   kök

  • Türkçe

   havuç

  • Türkçe

   şişman

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   kök

   Türkçe

   gök

  • Türkçe

   gök yüzü

  • Türkçe

   gökyüzü

  • Türkçe

   ham

  • Türkçe

   kök

  • Türkçe

   mavi

  • Türkçe

   olmamış

  • Türkçe

   sebze

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.