iz ne demek? iz nedir? iz anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   iz

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet:
          "Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm."- S. F. Abasıyanık.  
   2 .    Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti:
          "Yüzünde birtakım diş ve tırnak izleri vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.  
   3 .    Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ip ucu, emare.  
   4 .    Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser.  
   5 .   matematik  Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   iz bırakmak
   izi belirsiz olmak
   (birinin) izinden yürümek
   (birinin) izine basmak
   izine dönmek
   izine düşmek
   izine uymak
   (bir cismin) izini düşürmek
   izini kaybetmek
   izi silinmek
   iz sürmek  

   Birleşik Sözler

   iz düşümü      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Mıknatıslı kuşak, teker ya da davul gibi veri saklama ortamlarında veriyi oluşturan imlerin dizileceği öngörülen, kuşakta boylamasına, tekerde yüzeyi kapsayan eşmerkezli çemberler, davulda yüzeyi kapsayan ve eksen üzerinde merkezleri dizilen koşut çemberler biçiminde düşünülmesi gereken çizgi.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yerde ve deride uzunlamasına olan çizik

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   uzunlamasına çizik, tırnak yarası

  • Türkçe

   Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü


  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare: ?Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm.? -S. F. Abasıyanık. 2. Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti: ?Yüzünde birtakım diş ve tırnak izleri vardı.? -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare: Cinayet izleri. 4. Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser: O çağ uygarlığından iz kalmadı. 5. mat. Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (matematik)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İs.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İz (ayak)

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Uzuz-A'zâz) Çok zekâlı kötü adam. * Dikenli ağaçların küç

  • Türkçe

   ız

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Az.

  • Türkçe

   İz

   Türkçe

   Teknik Terimler - Gereç


  • Türkçe

   Iz

   Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Uzuz-A'zâz) Çok zekâlı kötü adam. * Dikenli ağaçların küçüğü.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   iz

   İngilizce

   1. footprint, track. 2. trace, mark, evidence, clue. 3. geom. trace. ––ine basmak /ın/ to tail, follow. ––i belirsiz olmak to vanish without a trace, disappear without a trace. ––ine düşmek /ın/ to trail, follow the trail of. ––ini düşürmek /ın/ geom. to project (a solid figure) onto a plane. ––ini kaybetmek /ın/ to lose track (of). ––ini kaybettirmek to cover one´s tracks, go into hiding. ––i silinmek for nothing to be left to let one know that (someone/something) ever existed. –– sürmek to follow a trail. ––ini sürmek /ın/ to trail, follow. ––ine uymak /ın/ to adopt the ideas and plans (of another). ––inde/––inden yürümek /ın/ to follow the example (of another).

  • İngilizce

   (N.)
   track, footprint, mark, trace, sign, scar, taint, birthmark, chip, clew, clue, dint, evidence, ghost, hint, impress, impression, inkling, odor, odour [Brit.], print, ray, shadow, smack, stamp, stigma, streak, suggestion

  • İngilizce

   (Pref.)
   ichno

  • İngilizce

   trace, trail, track; print, mark

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   iz

   Almanca

   Spur f, Anzeichen n

  • Almanca

   e Spur.

  • Almanca

   Eindruck [der], Fährte [die], Schatten [der], Schimmer [der], Spur [die], Zeichen [das]; (parmak) Abdruck [der]

  • Almanca

   Spur

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   iz

   Fransızca

   trace [la], marque [la], empreinte [la], impression [la], indice [le], reste [le], vestige [le]

  • Fransızca

   trace

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   iz

   Azerice

   iz

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   iz

   Lehçe

   kreska

  • Lehçe

   odbicie

  • Lehçe

   ślad

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   iz

   Yunanca

   (το) ίχνος, (το) αποτύπωμα

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   iz

   Arnavutça

   gjurmë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   iz

   Kazakça

   iz

  • Kazakça

   jurnaq

  • Kazakça

   tap

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   iz

   Türkçe

   iz

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   iz

   Türkçe

   eser

  • Türkçe

   iz

  • Türkçe

   nişan

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.