ip ne demek? ip nedir? ip anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   ip

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ.  
   2 .    (bazı bölgelerde) İplik:
          "Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı."- N. Cumalı.  
   3 .  mecaz  Asarak öldürme cezası.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ip atlamak
   ipe çekmek
   ipe dizmek
   ipe gelesice
   ipe gitmek
   ipe sapa gelmeyen (veya gelmez)
   ipe un sermek
   ipi (birinin) eline geçmek
   ipi çözmek
   ipi kırmak
   ipi koparmak
   (birinin) ipini çekmek
   ipini kırmak
   ipini koparan
   ipin ucunu kaçırmak
   ipi sapı yok
   (birinin) ipiyle kuyuya inilmez
   iple çekmek
   (bir işin) ipleri birinin elinde olmak
   (birine) ip takmak
   ipten kazıktan kurtulmuş
   ipten kuşak kuşanmak

   Birleşik Sözler

   ip cambazı
   ip merdiven
   ip torba
   ip torbalı
   ipucu      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. İplik: “Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı.” -N. Cumalı. 2. mec. Asarak öldürme cezası.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İp

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET yıp: ip; iplik; ölüm cezası || ipden geri alur ipe verür olmak: çok güçlü olmak; sözü her yerde geçerli olmak

  • Türkçe

   İp

   Türkçe

   Teknik Terimler - Dayanım


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ip

   İngilizce

   -pi 1. light rope, cord; string. 2. prov. thread. –– atlamak to jump rope. –– cambazı ropedancer, tightrope walker. ––e çekmek /ı/ to string (someone) up, hang (someone). ––ini çekmek /ın/ to keep (someone) under control. ––le çekmek /ı/ to be anxiously waiting for, be counting the days until. ––i çözmek to sever relations with someone. ––i çürük undependable. ––e dizmek /ı/ to string. ––leri elinde olmak /ın/ to exercise covert control over (something). ––e gelesice/gelesi 1. low-down, damned. 2. bastard, scoundrel. –– inceldiği yerden kopar. proverb Trouble begins at a weak spot. –– ipullah sivri külah (someone) who has neither family nor possessions. –– kaçkını colloq. gallows bird, person who deserves to be hanged. ––ten kazıktan kurtulmuş colloq. hardened criminal, thug. ––ini kesmek slang 1. to run away, flee, clear out. 2. /ın/ to leave (someone) penniless. ––i kırık slang ne´er-do-well, hoodlum, hood. ––i kırmak slang 1. to slip away; to clear out. 2. to quit one´s job. 3. to sever relations with someone. ––ini kırmak slang to get out of hand, become unmanageable. ––i koparmak 1. to quit one´s job. 2. to sever relations with someone. ––ten kuşak kuşanmak to become poor. ––iyle kuyuya inilmez. /ın/ colloq. You can´t depend on him. –– merdiven rope ladder. ––e sapa gelmemek to make no sense; to contain contradictions. ––e sapa gelmez 1. confused; inconsistent; nonsensical. 2. vagabond, shiftless. ––i sapı yok. colloq. It has no rhyme or reason. ––ini sürümek to deserve to be hanged (for one´s crimes). ––ini sürüyüp gezmek to wander around aimlessly, kill time. –– takmak /a/ to try to harm (someone) behind his back. –– takmamak /a/ slang not to give a damn (about). ––in ucu elinde olmak /ın/ to be in control of things. ––in ucunu kaçırmak to let things get out of hand, let something get out of control, let things go too far. ––e un sermek to give someone a song and dance, try to put someone off with impossible excuses.

  • İngilizce

   (N.)
   string, cord, rope, halter, lanyard, lap, twist

  • İngilizce

   string, rope, cord; gallows, the rope

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ip

   Almanca

   Kordel f; Leine f; Schnur f; Seil n; Strang m; Strick m

  • Almanca

   e Schnur, r Strick, s Seil, e Leine.

  • Almanca

   Strick [der], Seil [das], Leine [die], Kordel [die], Schnur [die], Strang [der], Zug [der]

  • Almanca

   Schnur, Strick, Seil, Leine

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ip

   Fransızca

   corde [la], ficelle [la], lacet [le]

  • Fransızca

   corde

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   ip

   Azerice

   ip

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   ip

   Flemenkçe

   het snoer; het touw

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   ip

   Lehçe

   lina

  • Lehçe

   postronek

  • Lehçe

   powróz

  • Lehçe

   struna

  • Lehçe

   sznur

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ip

   Kazakça

   jip

  • Kazakça

   uyısw

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   IP

   İngilizce

   standard which regulates computer connections on networks that make up the Internet (Computers)IP (internet protocol)

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   ip

   Türkçe

   ip

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.