iki ne demek? iki nedir? iki anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   iki

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II.  
   2 .  sıfat  Birden bir artık:
          "Bir sokak başında kavga eden iki çocuğu ayırdı."- H. Taner.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   iki ahbap çavuş
   iki arada bir derede (kalmak)
   iki arada kalmak
   iki ateş arasında kalmak
   iki ayağını bir pabuca sokmak
   (bir şey) iki baştan olmak
   iki cambaz bir ipte oynamaz
   iki cami arasında kalmış beynamaz (veya bînamaz)
   iki çıplak bir hamama yakışır
   iki çift lâf (lakırtı veya söz) etmek
   iki dirhem bir çekirdek
   iki el bir baş için
   iki eli (birinin) yakasında olmak
   iki eli böğründe kalmak
   iki eli kanda (veya kızıl kanda) olsa
   iki eli şakaklarında düşünmek
   iki eli yanına gelmek
   iki gönül bir olunca samanlık seyran olur
   iki gözü iki çeşme ağlamak
   iki gözüm kör olsun
   iki hırtı, bir pırtı
   iki kaptan bir gemiyi batırır
   iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak
   iki kat olmak
   iki kere iki dört eder
   iki kulak bir dil için
   iki lâfı bir araya getirememek
   iki lakırtı etmek
   iki lakırtıyı bir araya getirmek
   iki rahmetten (veya iyilikten) biri
   iki satır lâf etmek (veya konuşmak)
   iki seksen uzanmak
   ikisi bir kapıya çıkmak
   ikisini bir kazana koysalar kaynamazlar
   iki söz bir pazar
   iki sözü (veya lakırtıyı) bir araya getirememek
   iki şıktan biri
   iki ucu boklu değnek
   iki ucunu bir araya getirememek
   iki yakası bir araya gelmemek
   iki yakasını bir araya getirmek  

   Birleşik Sözler

   iki anlamlı
   iki ayaklı
   iki başlı
   iki bir
   iki buçukluk
   iki büklüm
   iki canlı
   iki cihan
   iki cinslikli
   iki çenekliler
   iki çenetli
   ikiçifte
   iki dilli
   iki düzlemli
   iki eşeyli
   iki evcikli
   iki fazlı
   iki geçeli
   iki gözüm
   iki kanatlılar
   iki katlı
   iki nokta
   iki ölçü
   iki paralık
   iki parmaklı
   iki şekilli
   ikitek
   iki tek
   iki telli
   iki terimli
   iki yaşayışlı
   iki yüzlü
   ikide bir      

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   sayıda iki; ikisi

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   iki, birbiri, ikisi, ikiden her biri

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Birden sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı. 3. sf. Birden bir artık: ?Ertesi gün iki kardeş erken çıkmışlardı yola.? -A. Kulin.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İki

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET ikki/iki iki. || eke ||eki || ike ||içi || ikki || iyi || ki (on ki) || iki canı: hamile

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İki // bir iki: birkaç

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   iki

   İngilizce

   two. ––dir for the second time. ––miz the two of us. ––miz de both of us. ––si the two (of them). ––si de both (of them). –– ahbap çavuşlar colloq. inseparable friends, great pals. ––si arası 1. neither one nor the other, a combination of the two. 2. (someone, something) who/which is a mixture of the two. –– arada bir derede somehow or other. –– arada bir derede kalmak to be in a tight situation. –– arada kalmak to be at a loss as to whom to believe; not to know whom to support. –– ateş arasında kalmak to be caught between two fires. –– atomlu chem. diatomic. –– ayağını bir pabuca sokmak/koymak /ın/ to pressure (someone), put pressure on (someone) (to finish something immediately). –– baştan olmak (for something) to be possible only if both sides are in agreement about it. ––de bir/birde very frequently, all the time, constantly, continually, every whipstitch. ––si bir kapıya çıkar. colloq. They both amount to the same thing. ––si bir kazanda kaynamamak not to get along together. ––sini bir kazana koysalar kaynamazlar. colloq. It´s impossible for them to get along with each other. –– boyutlu two-dimensional. –– buçukluk (a) two-and-a-half lira coin. –– büklüm bent double, very stooped. –– cambaz bir ipte oynamaz. proverb If two cheats try to work together, they end up cheating each other. –– cami arasında kalmış beynamaz/binamaz (someone) who doesn´t know which alternative to choose, (someone) who doesn´t know which of two choices to make. –– cihanda in this world and the next. –– çıplak bir hamama yakışır. proverb Don´t think about marrying if you haven´t got a penny to your name. –– çift laf/söz a word or two, a few words. –– çifte kayık/–– çifteli rowboat with two pairs of oars. –– değerlikli chem. bivalent (element). –– dinle (bin işit) bir söyle. proverb Listen before you talk. –– dirhem bir çekirdek dressed up fit to kill, dressed up to the nines, all dolled up. –– dünya this world and the world to come. –– eli böğründe kalmak to be at a loss as to what to do; to feel helpless. –– eli (kızıl) kanda olsa no matter what he´s/she´s doing, no matter what, no matter how tied up he/she is. –– eli şakaklarında düşünmek to brood, be deep in thought. –– eli yakasında olmak /ın/ to intend to settle accounts (with another) on Judgment Day. –– elim yanıma gelecek. colloq. I swear I´m telling the truth!/Cross my heart! –– evli bigamous. –– geçeli in two rows facing each other. –– gönül bir olursa/olunca samanlık seyran olur. proverb If two people are really in love they can make do with a bare minimum of worldly goods. –– gözüm my dear; my dear friend; my dear lady; my dear fellow. –– gözle görme/–– göze değgin görme binocular vision. –– gözü iki çeşme crying one´s eyes out, crying one´s heart out. –– gözüm kör olsun! I swear to God! –– gözüm önüme aksın! I swear to God! –– günde bir every other day. –– hörgüçlü deve Bactrian camel, two-humped camel. –– karpuz bir koltuğa sığmaz. proverb You can´t do two things at once. –– kat 1. doubled, folded. 2. bent double, very stooped. –– katı /ın/ double the amount of. –– katlı 1. two-storied. 2. two-layered. –– kat olmak to be bent double, become very stooped. –– kere twice. –– kere iki dört eder gibi as sure as two and two is four. –– misli twofold, twice as much. –– namlulu double-barreled. –– nokta colon (punctuation mark). ––si ortası/––sinin ortası 1. (someone, something) which is a blend of the two. 2. a blend of the two. 3. middle ground, middle of the road; middle way, middle path. –– paralık etmek /ı/ to ruin (someone´s) reputation, discredit (someone) thoroughly. –– paralık olmak (for someone´s reputation) to be ruined, (for someone) to be thoroughly discredited. –– rahmetten biri. colloq. If he can´t get well I hope death will put an end to his sufferings. –– satır konuşmak/dertleşmek to have a brief chat. –– seksen uzanmak slang 1. to be tickled pink. 2. to be flattened (by a fisticuff). 3. to loll. –– sözü/lafı/lakırdıyı bir araya getirememek to be unable to express ones

  • İngilizce

   (ADJ.)
   dual, twain

  • İngilizce

   (N.)
   couple, brace, dyad; two, number 2

  • İngilizce

   (Pref.)
   amphi, two, bi, duo, ambi

  • İngilizce

   two, double

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   iki

   Almanca

   zwei

  • Almanca

   zwei; e Zwei.

  • Almanca

   zwei; Zwei

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   iki

   Fransızca

   deux

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   iki

   Azerice

   iki

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   iki

   Flemenkçe

   twee

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   iki

   Lehçe

   dwa

  • Lehçe

   dwójka

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   iki

   Yunanca

   δύο

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   iki

   Japonca

   ni

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   iki

   Arnavutça

   dy

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   iki

   Kazakça

   eki

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   iki

   Türkçe

   iki

Japonca  Japonca » Türkçe Türkçe
  • Japonca

   iki

   Türkçe

   gidiş

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.