iç ne demek? iç nedir? iç anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Türkçe


   isim
    
   1 .    Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı:
          "Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir."- Ç. Altan.  
   2 .    Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu:
          "İlkyaz sabahının aydınlığı kaplamıştı odanın içini."- N. Cumalı.  
   3 .    Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.  
   4 .    (toplu bir durumda bulunan) Kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne:
          "Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?"- O. V. Kanık.  
   5 .    Ten ile dış giysiler arası:
          "Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum."- E. Bener.  
   6 .    Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.  
   7 .    Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.  
   8 .    Mide, bağırsak, karın.  
   9 .    Akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri:
          "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?"- S. F. Abasıyanık.  
   10 .    Bir ülkede, şehirde, toplulukta vb.de olan veya yapılan.  
   11 .  sıfat  (somut kavramlarda) İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan:
          "İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı."- P. Safa.  
   12 .  sıfat  İnsanın manevî varlığıyla ilgili olan.  
   13 .  mecaz  Muhteva.  
   14 .    Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   iç açmak
   iç bağlamak
   iç çekmek (içini çekmek veya iç geçirmek)
   iç dökmek
   iç etmek
   iç geçirmek
   iç gıcıklamak
   içi açılmak
   içi alaylı, dışı kalaylı
   içi almamak
   içi bayılmak
   içi beni yakar, dışı eli (veya seni) yakar
   içi bulanmak
   içi burkulmak (veya içi sızlanmak)
   içi cız etmek
   içi çekmek
   içi daralmak
   içi dayanmamak
   içi dışına çıkmak
   içi erimek
   içi ezilmek
   içi geçmek
   içi gitmek
   içi götürmemek
   içi hop etmek
   içi ısınmak
   içi içine geçmek
   içi içine sığmamak
   içi içini yemek
   (bir şeyi) içi kabul etmemek
   içi kalkmak (veya kabarmak)
   içi kan ağlamak
   içi kapanmak
   içi kararmak
   içinde duymak
   içinde kaybolmak
   içinden bir şeyler kopmak
   (bir işin) içinden çıkmak
   içinden geçirmek
   içinden geçmek
   içinden gelmek (veya gelmemek)
   (birine) içinden gülmek
   içinden kan gitmek
   içinden konuşmak (veya demek)
   içinden okumak
   içinden yanmak
   içinde yüzmek
   içine almak
   içine ateş atmak
   içine ateş düşmek
   içine atmak
   içine baygınlıklar çökmek
   içine çekilmek
   içine çekmek
   içine dert olmak
   içine doğmak
   içine dokunmak
   içine etmek
   içine hüzün çökmek
   içine işlemek
   içine kapanmak (veya içine çekilmek)
   içine kurt düşmek
   içine oturmak
   (bir şeyin) içine sıçmak
   içine sinmek (veya sinmemek)
   (birini) içine sokacağı gelmek
   içine tükürmek
   içini açmak
   içini bayıltmak (veya kıymak)
   içini boşaltmak
   içini çürütmek
   içini dökmek
   içini ezmek
   içini karartmak
   içini kemirmek
   içini kurt yemek (veya kemirmek)
   içinin ateşi küllenmek
   içinin (veya yüreğinin) yağı erimek
   (birinin) içini okumak
   içini parçalamak (veya parça parça etmek)
   (birinin) içini sarmak
   içini sıkmak
   içini yakmak
   içini yemek
   içi paralanmak (veya parçalanmak)
   içi pır pır etmek
   içi rahat etmek
   içi sıkılmak
   içi sızlamak
   içi sürmek
   içi titremek
   içi (veya midesi) kazınmak (veya kıyılmak)
   içi vık vık (fık fık veya pır pır) etmek
   içi yağ bağlamak
   içi yanmak
   iç tutmak (veya iç bağlamak)

   Birleşik Sözler

   iç acısı
   iç açıcı
   iç ağa
   iç asalak
   iç bakla
   iç barış
   iç başkalaşım
   iç bellek
   iç borçlanma
   iç bölge
   iç bulantısı
   içbükey
   iç bükün
   iç cep
   iç cümle
   iç çamaşırı
   iç çokgen
   iç denge
   iç deniz
   iç deri
   iç donu
   iç dünya
   iç ek
   iç evlilik
   iç gezegen
   iç göbek
   iç göç
   içgüdü
   iç güveyi
   iç harp
   iç hastalıkları
   iç hat
   iç ısı
   iç ısıtıcı
   iç içe
   iç işleri
   iç itim
   iç itmek
   iç kafiye
   iç kapak
   iç kavuz
   iç kulak
   iç kuyu
   iç lastik
   iç merkez
   iç mimar
   iç mimarî
   iç odun
   iç oğlanı
   iç pazar
   iç pilâv
   iç plazma
   iç politika
   iç salgı
   iç savaş
   iç ses
   iç spiker
   iç su
   iç sürme
   içtepi
   iç ters açı
   iç turizm
   iç tümce
   iç türeme
   iç tüzük
   içyağı
   iç yarıçap
   iç yüz
   iç zar
   içe bakış
   içe dönük
   içe kapanık
   içe yöneliklik
   içi boş
   içi çıfıt çarşısı
   içi dar
   içi dışı bir
   içi fesat
   içi geniş
   içi tez
   için için
   içler acısı
   içten evlilik
   içten içe
   içten pazarlıklı
   sağ iç
   sol iç  

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı: ?Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir.? -Ç. Altan. 2. Oyuk şeylerin boşluğu. 3. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta: Tahtanın içi çürümüş. 4. Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara. 5. Ten ile dış giysiler arası: ?Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum.? -E. Bener. 6. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm: Ekmek içi. Ceviz içi. 7. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım. 8. Mide, bağırsak, karın: İçi bulanmak. İçi sürmek. 9. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri: ?İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?? -S. F. Abasıyanık. 10. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan: Yurt içi ulaşım. Şehir içi haberleşme. Aile içi ilişkiler. 11. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım. 12. sf. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan: ?İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı.? -P. Safa. 13. sf. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan: İç dünyamız. 14. mec. Muhteva.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (matematik)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. 1. Kapalı yerlerde geçen görünçlükleri içine alan çekim. 2. İşlikte, kapalı yerlerde çevrilmiş çekim. Dışın karşıtı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hiç (bk. hiç, hij)

  • Türkçe

   Osmanlıca


   t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun. * Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek. * Karın, mide. * Kalb, vicdan, gönül. * Harem dairesi. * Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın

  • Türkçe

   IC

   Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Soluk alma kapasitesi.

  • Türkçe

   ic

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hiç

  • Türkçe

   İç

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. İç, kapalı yer. 2. Muhteva

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   İngilizce

   -çi 1. the interior, the inside, the inner part or surface. 2. see içinde. 3. insides, innards (internal organs of a person or animal). 4. (a person´s) true self, heart, soul: Merak etme, Safigül´ün içi temiz. Don´t worry, Safigül´s a good soul at heart. Eğer içinde varsa, bir yolunu bulup üniversiteyi bitirir. He´ll find a way to finish university, if he really wants to do so. 5. inner part (of a nut or seed), kernel; inner part (of a fruit), meat, flesh. 6. stuffing, filling (material used to stuff or fill something). 7. inner, inside; interior; internal. 8. domestic, internal (as opposed to foreign). 9. inland (as opposed to coastal). ––ler acısı heartrending, heartbreaking. –– açı interior angle. –– açıcı gladdening, glad, cheering, heartening. ––ini açmak 1. /a/ to pour out one´s troubles (to), unburden oneself (to). 2. /a/ to make one´s feelings clear to (someone who has annoyed or angered one). 3. /ın/ to cheer (someone) up, gladden (someone), gladden (someone´s) heart, lift (someone´s) spirits: Bu haber Nefise´nin içini açtı. This news gladdened Nefise´s heart. ––ine alan including. ––ine alma inclusion. ––ine almak /ı/ to include, encompass; to hold, contain. ––i almamak /ı/ 1. not to feel like eating (something). 2. to be reluctant to (do something). ––ine ateş düşmek to suffer a grievous emotional blow. ––ine atmak /ı/ 1. to keep (a worry, a problem) to oneself. 2. to store away in one´s memory (an insult which one has appeared to disregard). –– bağlamak (for the kernel of a nut or seed) to become plump, fill its shell, hull, or husk. –– bakla shelled broad beans. ––ine baygınlıklar çökmek to feel like screaming (because one finds something extremely tiresome or exasperating). ––i bayılmak 1. to feel faint (with hunger). 2. to feel full and thirsty (after eating too much rich food). ––ini bayıltmak /ın/ 1. (for an over-sweet food) to make (one) feel sick. 2. to exasperate (someone) (by talking too much or dillydallying). ––i beni yakar, dışı eli (yakar). colloq. Others only know his outward charm, whereas I know his inner nastiness. –– bezelye shelled peas. ––ini bir kurt yemek/kemirmek for a doubt to nag one. ––ini boşaltmak 1. to blow one´s stack. 2. to pour out one´s troubles (to). ––i bulanmak 1. to feel nauseated. 2. to get suspicious. –– bulantısı nausea. ––i burkulmak to feel a deep pang of sadness. –– bükün ling. internal inflection. –– cep tailor. inside pocket. ––i cız etmek 1. suddenly to feel a tug at one´s heartstrings; suddenly to be touched to the quick. 2. suddenly to feel very sad, very dispirited, or very discouraged. –– çamaşırı underwear. –– çekmek 1. to sigh. 2. to sob. ––i çekmek /ı/ to have a longing for, desire. ––ine çekmek /ı/ to breathe in, inhale. ––ini çekmek to sigh. ––i çıfıt çarşısı evil-minded. ––inden çıkılmaz impossible, (something) which seems insuperably difficult; insoluble, insolvable (problem): içinden çıkılmaz bir hal an impasse. ––inden çıkmak /ın/ successfully to manage, carry out, or do (a difficult job); to solve (a difficult problem). ––i dar impatient, restless (person). ––i daralmak to be depressed, be distressed. ––i dayanmamak /a/ 1. to be unable to stand by and do nothing. 2. for (one´s) conscience not to let one do (something). 3. not to be able to stand or bear (something) (because of jealousy). ––ine dert olmak to be unhappy at having failed to accomplish (something). ––i dışı bir unaffected, free of hypocrisy, genuine. ––i dışına çıkmak 1. to vomit, throw up. 2. to have been so bounced about and jolted that one feels nauseated. ––inden doğmak see ––inden gelmek. ––ine doğmak /ın/ intuitively to feel that, have a feeling that (something is going to happen): Böyle bir şey olacağı içime doğmuştu. I´d had a feeling something like this would happen. ––ine dokunmak /ın/ to sadden; to pain. –– donu underpants. ––ini dökmek /a/ to pour out one´s troubles (to), unburden oneself (to). –– dünya (a person´s) inner world, inner self. ––i erimek to be greatly worried

  • İngilizce

   (ADJ.)
   internal, inner, interior, inside, in, domestic, inlying, inward, inland, civil

  • İngilizce

   (N.)
   inside, interior, core, within, bowels, intestine, stuffing, refill, guts

  • İngilizce

   (Pref.)
   endo

  • İngilizce

   inside, interior; stomach, intestines, offal; heart, mind; internal, interior, inner, inside; domestic, home

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   Almanca

   e Innere.

  • Almanca

   innere(r, s); nach innen; Innere(s) [das]

  • Almanca

   Innere

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   Fransızca

   interne, intestin/e, intérieur/e

  • Fransızca

   intérieur, noyau

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   Azerice

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   Lehçe

   wewnątrz

  • Lehçe

   wewnętrzny

  • Lehçe

   wnętrze

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   Japonca

   naka

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   Arnavutça

   brendi

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   Kazakça

  • Kazakça

   işki

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   IC

   İngilizce

   aha!, I get it!, I understand! (Internet abbreviation)IC (I See)

  • İngilizce

   electrical circuit composed of many miniature transistors and other electronic components imbedded in a tiny chip (Electronics, Computers)IC (intergrated circuit)

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   ic

   Türkçe

   ıc

  • Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Ic

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   Türkçe

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.