her ne demek? her nedir? her anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   her

   Türkçe

   sıfat Farsça her
        Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir:
          "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   her Allahın günü
   her aşın kaşığı
   her boyaya girip çıkmak
   her boyayı boyadı bir fıstıkî yeşil (mi) kaldı?
   her dem taze (olmak)
   her derde deva
   her firavunun bir Musa'sı çıkar
   her gördüğü sakallıyı babası sanmak
   her gün papaz pilâv yemez
   her horoz kendi çöplüğünde öter
   her ihtimale karşı
   her işin (her şeyin) başı sağlık
   her kafadan bir ses çıkmak
   her koyun kendi bacağından asılır
   her kuşun eti yenmez
   her nasılsa
   her nedense
   her ne hâl ise
   her ne ise (veya her neyse)
   her ne kadar
   her ne pahasına olursa olsun
   her şeyin yenisi, dostun eskisi
   her tarakta bezi olmak
   her telden çalmak
   her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
   her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
   her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır

   Birleşik Sözler

   her bir
   her biri
   her daim
   her dem
   her gün
   herhâlde
   her hâlde
   her yerdelik
   her zaman      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. Önüne geldiği ismin benzerlerini “teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı” anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz: “Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi.” -H. E. Adıvar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Canlılık, parlaklık, fer: Yüreğimde her kalmadı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. hayr) hayır, iyilik

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Her (bk. er)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Far. her: her. || hir || herbe: herbir || herbişe: her bir şey; her türlü şey || herbiri: herkes || her hepese: hepsi || her daim: daima; herzaman || herimiz: herbirimiz || herisi: herbiri || her ne türli: her ne / nekadar || her ne tewür: her ne / nekadar || her oyun: her defasında || hir sana: her sene

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hayır

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Bütün, hep, tamamen

  • Türkçe

   Her

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. Bütün, hep, tamamen.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   her

   İngilizce

   every, each. –– an at any moment. –– aşın kaşığı busybody, meddler, interloper. –– bakımdan in every respect. –– bir each, every single. –– biri each one, every one (of). –– biri başka bir hava çalmak for everyone (in a group) to behave and think differently from everyone else (in that group); for everyone to have a different opinion. –– boyayı boyadık da fıstıki mi kaldı? colloq. Even though we´ve yet to do the fundamental things, you´re already talking about the finishing touches. –– boyaya girip çıkmak colloq. to have worked at many different jobs. –– daim always. –– defa/defasında each time. –– dem always. –– dem taze 1. young-looking, vigorous for his/her age. 2. evergreen (plant). –– derde deva cure-all, panacea. –– durumda no matter what, in any case. –– gördüğü sakallıyı babası sanmak colloq. to be easily fooled by appearances. –– gün every day. –– güzelin bir kusuru/huyu vardır. proverb Even the most attractive people and things have their drawbacks. –– hal see herhalde. –– halde see herhalde. –– halü kârda see herhalükârda. –– havadan çalmak 1. to be versatile. 2. to claim to be knowledgeable about many different things. –– horoz kendi çöplüğünde/küllüğünde öter/eşinir. proverb A person will lay down the law on the turf that is his/her own. –– hususta in all respects, from all points of view, in every way. –– ihtimale karşı keeping every possibility in mind; just in case. –– işe burnunu sokmak to poke one´s nose into everything. –– işin başı sağlık. proverb The success of a project is greatly dependent on the good health of those involved in it. –– işte bir hayır vardır. proverb Everything we experience in life has its positive side. –– kafadan bir ses çıkmak for everyone to be talking all at once. –– kim whoever. –– kim olursa olsun no matter who it is, whoever it may be. –– koyun kendi bacağından asılır. proverb The trouble people get themselves into is usually of their own making. –– kuşun eti yenmez. proverb Not every person will bend to your will. –– nasılsa somehow or other. –– ne whatever. –– nedense somehow, for some reason or other. –– ne hal ise anyhow, anyway. –– ne ise 1. so anyhow. 2. whatever the cost. 3. Anyway, .../Let´s forget it. –– ne kadar although, however much. –– ne pahasına olursa olsun at any cost. –– nerede wherever. –– ne zaman whenever. –– şey everything. –– şeye burnunu sokmak to poke one´s nose into everything. –– tarafta all around, everywhere, on all sides. –– taraftan from everywhere. –– tarakta bezi olmak to have a finger in every pie. –– tarladan bir kesek random talk. –– telden çalmak 1. to be versatile. 2. to claim to be knowledgeable about many different things. –– yerde everywhere. –– yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. proverb Everybody cherishes his own way of doing things. –– yiğidin gönlünde bir aslan yatar. proverb Everybody cherishes an ambition. –– yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır. proverb All problems eventually get worked out. –– zaman always.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   every, each, any, all

  • İngilizce

   (Pref.)
   omni, pan

  • İngilizce

   every; each

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   her

   Almanca

   jede, jeder, jedes.

  • Almanca

   jede(r, s)

  • Almanca

   jede, jeder, jedes

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   her

   Fransızca

   chaque, tout/e

  • Fransızca

   chaque

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   her

   Flemenkçe

   ieder-elk

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   her

   Yunanca

   κάθε

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   her

   Japonca

   mai

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   her

   Arnavutça

   1. çdo
   2. gjithë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   her

   Kazakça

   är

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   her

   İngilizce

   pron. specific female; possessive form of she

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   her

   Türkçe

   (Pron.)
   onu, ona, onun, o, kendisi, kendine

  • Türkçe

   zam., dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased her. Onun hoşuna gitti. s. onun; kendi: It´s her book. Onun kitabı. She gazed at her portrait. Kendi portresini se

  • Türkçe

   (disil) onu, ona; o,onun

  • Türkçe

   onun

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   her

   Türkçe

   {he:r} buraya, bu yana.

  • Türkçe

   buraya, bu tarafa

  • Türkçe

   buraya; bu tarafa; bana dogru; beri(ye); Es ist schon ein Jahr ^, daß ... Bir sene oluyor ki ...; W ie lange ist es ~? Aradan ne kadar zaman gecti? von weit ^ ta uzaktan; Wo sind Sie ^7 Siz nerelisiniz? ^ damit! l. Versenel Getirsene! (^ikarsanal 2. V: (yik bakalim para-lan! Toka et parayi! Wo hat der Junge das nur ^7 ^ocuk bunu kimden ögrendi? nicht weit ^ sein (mit et.) fazia degeri olmamak; hinter j-m ^ sein b-ni yakmdan takip etm.; b-nin topuguna basmak; hinter et. ^ sein bsin pesine düsmek

  • Türkçe

   (he:r)
   buraya, bu yana

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.