hayal ne demek? hayal nedir? hayal anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   hayal

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (ara.) ka. 1. insanın kafasında canlandırdığı şey. 2. bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey, görüntü.

  • Türkçe

   isim (-a:li) Arapça hayal
    
   1 .    Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya:
          "Bu, biri hakikat, öbürüsü hayal, iki ses dalgası arasında kendimden geçmiştim."- R. H. Karay.
          "Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi."- F. R. Atay.  
   2 .   psikoloji  İmge.  
   3 .   fizik  Görüntü.  
   4 .    Belli belirsiz görülen şey, gölge.  
   5 .  eskimiş  Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimlere verilen ad ve bu resimlerle oynatılan oyun:
          "Hayalleri karıştırıp Karagöz'ü elime aldım."- F. R. Atay.
          "Hayal, yani Karagöz oynatan bir sanatkârmış."- A. Ş. Hisar.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   hayale dalmak
   hayale kapılmak
   hayal etmek
   hayal gibi
   hayalinden geçirmek
   hayal kurmak
   hayal olmak

   Birleşik Sözler

   hayalbaz
   hayal gücü
   hayal bilim
   hayal düzeyi
   hayalhane
   hayalifener
   hayal kırıklığı
   hayal meyal
   hayal oyunu
   hayalperest
   hayal seviyesi  

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (haya:li) 1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya: “Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi.” -F. R. Atay. 2. Belli belirsiz görülen şey, gölge. 3. fiz. Görüntü: İnsanın aynadaki hayali. 4. ruh b. İmge. 5. esk. Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun: “Hayal yani Karagöz oynatan bir sanatkârmış.” -A. Ş. Hisar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. hayâl) hayal

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Hayâlât) Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey. * Asıl olmayan ve akıldan geçen fikir

  • Türkçe

   Hayal

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Arapça) - 1. İnsanın kafasında canlandırdığı şey. 2. Bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. Gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey, görüntü.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey. 2. Gölge.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Hayâlât) Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey. * Asıl olmayan ve akıldan geçen fikir.

  • Türkçe

   hayâl

   Türkçe

   Osmanlıca


   insanın kafasında tasarladığı şey.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   hayal

   İngilizce

   -li 1. imagined thing, vision, fancy; fantasy; dream; daydream. 2. imagination. 3. image, reflection. 4. shadow, indistinct image. 5. ghost, vision, apparition. 6. flat figure used in a shadow show. 7. shadow show. ––e dalmak to daydream. –– etmek /ı/ to imagine. ––inden geçirmek /ı/ to dream of, think of. –– gibi 1. like a dream. 2. very thin (person). –– gücü imagination, imaginative power. ––i ham impossible scheme, wild idea. ––e kapılmak to be carried away by one´s imaginings, let one´s imagination run away with one. –– kırıklığı disappointment. –– kırıklığına uğramak to be disappointed. –– kırıklığına uğratmak /ı/ to disappoint. –– kurmak to dream dreams, build castles in the air. –– mahsulü figment of the imagination. –– meyal vaguely, indistinctly. –– olmak to be realized only in one´s imagination, turn out to be nothing more than a dream. –– oyunu shadow show, shadow play.

  • İngilizce

   (N.)
   imagination, reflection, vision, fantasy, fancy, bubble, delusion, dream, illusion, illusiveness, phantasy, pipe dream, reverie, shadow, simulacrum, specter, spectre [Brit.], waking dream

  • İngilizce

   dream, fantasy, daydream; image; reflection; fancy, imagination; spectre, phantom; pipe dream

  • Türkçe

   hayâl

   İngilizce

   (N.)
   daydream

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   hayal

   Almanca

   e Phantasie, r Traum, e Vorstellung, e Einbildung; s Spiegelbild.

  • Almanca

   Hirngespinst [das], Illusion [die], Traum [der], Traumbild [das], Träumerei [die]

  • Almanca

   Phantasie, Traum, Vorstellung, Einbildung; Spiegelbild

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   hayal

   Fransızca

   image [la], chimère [la], fantasme [le], fantôme [le], imagination [la], rêve [le], songe [le], vision [la]

  • Fransızca

   fantaisie, idée, illusion, imagination, rêve

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   hayal

   Azerice

   xəyal

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   hayal

   Lehçe

   iluzja

  • Lehçe

   ułuda

  • Lehçe

   złuda

  • Lehçe

   złudzenie

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   hayal

   Yunanca

   (το) όνειρο

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   hayal

   Arnavutça

   1. ilizion
   2. imagjinatë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   hayal

   Kazakça

   arman

  • Kazakça

   muñ

  • Kazakça

   qïyal

Japonca  Japonca » Türkçe Türkçe
  • Japonca

   hayal

   Türkçe

   hızlı; erken

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.