hakim ne demek? hakim nedir? hakim anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   hakim

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (ara.) er. 1. her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan allah. 2. hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. üstte bulunan. 4. hekim, akıllı, becerikli. 5. kadı, vali, amir, hükümdar, emir.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. (haki:m) esk. 1. Bilge. 2. din b. Her şeyi bilen (Tanrı).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hâkim

  • Türkçe

   Hakim

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Arapça) - 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.

  • Türkçe

   hâkim

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. (ha:kim) 1. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen: “Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti.” -A. Gündüz. 2. Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. 3. Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse): “Bir kere sinirlerine bu kadar hâkim oyuncu görmedim.” -H. Taner. 4. Yüksekten bir yeri bütün olarak gören: Denize hâkim bir köşk. 5. a. huk. Yargıç: “Bir hâkimin çok ciddi, bir satıcının çok mültefit, bir askerin çok otoriter olması meslekleri icabıdır.” -M. Kaplan. 6. Baskın.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   yargıç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. hâkim) hakim

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar.hakim) hekim

  • Türkçe

   Hakîm

   Türkçe

   Osmanlıca


   Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor.

  • Türkçe

   Hâkim

   Türkçe

   Osmanlıca


   Galib. Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden. Başkasını müdahale ettirmeden idare eden, Allah (C.C.) * Memleketi idare eden. * Mahkeme reisi. (Hâkim-i Hakikî, Hâkim-i Ezelî, Hâkim-i Mutlak, Hâk

  • Türkçe

   hakîm

   Türkçe

   Osmanlıca


   Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   hakim

   İngilizce

   1. sage, a profoundly wise man. 2. philosopher. 3. wise, sage, sagacious.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   dominating, commanding, dominant, predominant, magisterial, sov'ran

  • İngilizce

   (N.)
   judge, ruler, adjudicator, justice, savant, recorder, Solon, beak

  • İngilizce

   sage bilge; God Tanrı

  • Türkçe

   hâkim

   İngilizce

   1. ruling, dominating. 2. dominant, supreme. 3. biol. dominant. 4. /a/ (one) who can control, who has discipline over (his emotions, actions, etc.). 5. /a/ overlooking, commanding a view of. 6. judge; justice. 7. ruler. ––ler heyeti bench, bench of judges. –– kılmak /ı, a/ to make (someone, something) dominant (over). –– olmak /a/ 1. to rule, rule over. 2. to dominate, predominate, have a commanding influence over. 3. to control, have discipline over (one´s emotions, actions, etc.). 4. to overlook, command a view of. ––in reddi recusation, rejection of a judge.

  • İngilizce

   (N.)
   judge, one who presides over court trials

  • İngilizce

   ruler; judge; ruling, dominating, masterful; supreme, dominant, predominant; overlooking, dominating

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   hakim

   Almanca

   r Herrscher; r Richter; herrschend, überlegen.

  • Almanca

   Herrscher; Richter; herrschend, überlegen

  • Türkçe

   hâkim

   Almanca

   souverän, tonangebend, beherrschend; Gebieter [der];

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   hâkim

   Fransızca

   dominant/e, dominateur/trice

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   hakim

   Arnavutça

   1. mbizotërues
   2. sundimtar, sundues

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   hakim

   Kazakça

   basqarwşı

  • Kazakça

   bïlewşi

  • Kazakça

   egemen

  • Kazakça

   sot

  • Kazakça

   üstem

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   hakim

   İngilizce

   n. Muslim doctor who uses traditional medications (also hakeem)

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   hakim

   Türkçe

   hakem

  • Türkçe

   yargıç

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.