hören ne demek? hören nedir? hören anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   hören

   Türkçe

   {'hö:rın} işitmek, duymak.

  • Türkçe

   işitmek, duymak

  • Türkçe

   l. isitmek, duymak; 2. (zu-, hin-) dinlemek 3. (erfahren) duymak; haber almak 4. a) (auf j-n) b-nin sözünü (od. b-ni) dinlemek b) (auf Ermahnungen) ikaziara kulak asmak c) (Hund auf e-n Namen) ... ismine kulak kabartir 5. (an et.) bsden (duyarak) anla-mak 6. (Vorlesung) b-nin takrirlerini takip etm.; derslere devam etm.; schwer ^ kulagi agir olm. (a. ßg.); sich ^ lassen (Künstler) icra etrn.; Das läßt sich ^. l. (beachtlich) Bu. cok sayam kayittir. 2. (Darüber läßt sich reden.) Bu teklife yanasilabilir. 3. Bu sayanı kabuldür. 4. (hübsch) Bu, hos bir parcal von sich ~lassen haber vermek; ~ Sie mall l. Dinlesenize! 2. Heyl Baksamza! Das wollen wir nicht gehört haben! Lafi yeller alsm! zu ^ sein (Stimme, Schrei usw.) ses kopmak; nichts zu ~ sein (über Vorfall usw.) ses cikmamak; Seit e-r Woche höre ich links nichts mehr. Bir haftadan beri sol kula^im isitmiyor. et. dauernd zu — bekommen kulaklan dolmak; et. nicht ^ wollen bse kulaklanm tikamak; Er hört sich gern loben. övülmekten pek hoslamr. wenn man ihn hört ..onun dediğine bakilacak olursa; Hätte ich doch nur auf dich gehört! Ne dedim de seni dinlemedim! Gut, daß ich nicht auf dich gehört habe! tyi ki sana uymadim. Auf meine Worte hört er schon. Benim sözüm ona gecer. auf niemand ^ wollen burnunun dogrusundan aynimamak; teilhabe schon von Ihrer Ankunft gehört. Qeldiginizi haber aldrm. Ich habe davon reden —. tsitmisligim var. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Benden isitmissinizdir belki.

  • Türkçe

   (v.) ('hö:rın)
   işitmek, duymak

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.