gonder ne demek? gonder nedir? gonder anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Gönder

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Bayrak çekilen direk.
  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Bayrak veya mızrağın sapı. 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa.
  • Türkçe

   Osmanlıca


   Tar: Seferde ordunun ve ileri gelen vezir ve diğer devlet ricalinin atlarına bakmak ve sair zamanlarda ise has ahır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere gayr-ı müslimlerden ve hasseten Bulgarlardan tertip
  • Türkçe

   gönder

   Türkçe

   isim Yunanca kontari
    
   1 .    Bayrak çekilen direk.  
   2 .    Üvendire.  
   3 .  halk ağzında  Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bayrak direği. 2. Üvendire. 3. hlk. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.
  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Kargı, mızrak. 2. Sırık.
  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   1. Ucuna sancak, bayrak gibi şeyler takılan uzun sopa. 2-Elle düşman üzerine fırlatılan ucu demirli kısa mızrak. 3. Her bölgede bulundurulan voynuklardan iki, üç ya da dört kişilik guruplara verilen ad.
  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. Bayrak çekilen direk: § “Kıçtaki bandıra gönderine de İspanyol bayrağını çekiniz.” -Ahmet Midhat Efendi, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar s. 154. 2. Üvendire. 3. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, 4-5 m. uzunluğunda ucu madenî ağaç sopa. 2. Bayrak ya da mızrağın ağaç sapı. 3. Hayvanları dürtmeye yarayan ucu bizli sopa. 4. Marangozların cetvel yerine kullandıkları düz kenarlı ensiz tahta. 5. Mezarın baş ve ayak ucuna dikilen ağaç kazık.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gemi halatı.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Uğurlama: Gönderden geliyoruz.
  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Dam yapılırken direklerinin üzerine konulan saman, ot, kamış ve çöp. (Kursan *Yalvaç -Isparta)
  • Türkçe

   gonder

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sırık.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Boyundurukla döven arasındaki bağlantıyı sağlayan alet
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   gönder

   İngilizce

   1. flagpole, flagstaff. 2. oxgoad.
  • İngilizce

   (N.)
   pole, flagstick, flagstaff, shaft
  • İngilizce

   pole, staff; flagpole, mast; goad
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   gönder

   Almanca

   e Stange.
  • Almanca

   Stange
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   gönder

   Arnavutça

   shtiza e flamurit
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   gönder

   Kazakça

   jalaw sap

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..