gün ne demek? gün nedir? gün anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   gün

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Güneş:
          "Gün biraz yükselince ıssı bir sıcak kırları kapladı."- M. Ş. Esendal.  
   2 .    Güneş ışığı.  
   3 .    Gündüz:
          "Mezarlık toprağı, yaz günlerinde bile nemli oluyor."- Y. Z. Ortaç.
          "Güneş, bütün gün enselerinde boza pişirmiş."- H. Taner.  
   4 .    Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre:
          "Kız kardeşi üç yıl, bir gün olsun canı sıkılmadan yaşadı Tatvan'da."- N. Cumalı.  
   5 .    İçinde bulunulan zaman:
          "Aylıkları, günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu."- R. N. Güntekin.  
   6 .    Zaman, sıra:
          "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.  
   7 .    Çağ, devir.  
   8 .    İyi yaşanmış zaman.  
   9 .    Bayram niteliğinde özel gün.  
   10 .    Çoğunlukla ev hanımlarının ayın belirli günlerinde konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı.  
   11 .    Tarih.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   gün ağarmak
   gün almak
   gün atmak
   gün batmak
   gün bugün
   gün dikilmesi
   gün doğmadan kimliği söylenmez
   gün doğmadan neler doğar
   gün doğmak
   (birine) gün doğmak
   (birine) gün geçmek
   gün gibi açık
   gün görmek
   gün görmemek
   gün güne uymaz
   (bir sorun, bir durum) gün ışığına çıkmak
   gün kavuşmak
   gün koymak
   günlerden bir gün
   günleri gece olmak
   günleri sayılı olmak
   (...-ması / ...-mesi) gün meselesi (olmak)
   gün ola harman ola
   gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez
   gün saymak
   günü dolmak
   günü gününe uymaz
   gününü beklemek
   gününü doldurmak
   gününü görmek
   gününü göstermek
   gününü gün etmek
   gününü (veya günlerini) saymak (veya beklemek)
   günü yetmek
   gün yapmak
   gün yüzü görmemek
   gün yüzü görmemiş (söz veya küfür)

   Birleşik Sözler

   günâşık
   günaşırı
   günaydın
   gün balı
   gün balığı
   gün batımı
   gün batısı
   günberi
   gün çiçeği
   gün dikilmesi
   gün doğusu
   gün dönümü
   gün durumu
   gün görmüşlük
   gün ışığı
   gün merkezli
   gün ortası
   gün tutulması
   gün-tün eşitliği
   gün yağmuru
   gün yapmak
   gün yayı
   gün yeli
   günden güne
   günü gününe      

  • Türkçe

   Gökbilim Terimleri Sözlüğü


   1. Güneşin öğleden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi. 2. Ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Güneş. 2. Güneş ışığı. 3. Gündüz: “Bütün gün yanında kalırdım.” -A. Ağaoğlu. 4. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre: “Kız kardeşi üç yıl, bir gün olsun canı sıkılmadan yaşadı Tatvanda.” -N. Cumalı. 5. İçinde bulunulan zaman: “Aylıkları, günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu.” -R. N. Güntekin. 6. Zaman, sıra: “Ama şu son günlerde büyük bir ilerleme olmuştu kadında.” -A. Kulin. 7. Çağ, devir. 8. İyi yaşanmış zaman: Zavallı, gün görmedi. 9. Bayram niteliğinde özel gün: Bugün Fransızların günü imiş. 10. Belirli günlerde ev hanımlarının konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı: Yarın Ayşe Hanımın günü. 11. Tarih.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Güneş. 2. Gündüz. 3. Vakit, mesut gün, beklenilen kutlu gün.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET kün: gün; güneş; gün ışığı; yabancıla. || gün geşdi zeman geldi, günnerde bir gün || gün kesmek: gün tesbit etmek || ele güne garşi: yabancılar önünde || ertesi güni: ertesigün || o güni: o gün || o günsi || o günneri: o günlerde || gala galaya garşi || galanın dibi çarşi || sen zülüf daldasında || ben yandım güne garşi

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Güneş

  • Türkçe

   gun

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Güneş, gün.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gübre.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gün.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gün, güneş

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gün // gun güneş: gün ışığı, gün ışığını yayıldığı her dışarısı yer

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Tarz, gidiş, sıfat. * Renk

  • Türkçe

   Gün

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   1. Güneş. 2. Gündüz. 3. İyi yaşanmış zaman.
   Cinsiyet: Erkek
   1. Güneş. 2. Gündüz. 3. İyi yaşanmış zaman.

  • Türkçe

   Gun

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. Tarz, gidiş, sıfat. * Renk.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   gün

   İngilizce

   1. day. 2. daytime, day. 3. sun. 4. daylight, sunlight. 5. day, time. 6. day, days, time, times, period. 7. happy days, better times, days of happiness. 8. special day, feast day. 9. a woman´s at-home day. 10. date (a given point of time). ––lerce for days. ––ün adamı 1. man of the hour, man of the day. 2. a man for all seasons. –– ağarmak for day to dawn, for dawn to break. –– ağarması daybreak, dawn. –– almak /dan/ 1. to get an appointment (from). 2. to have passed (a certain age) by (a specified number of days). –– atlamamak not to miss out a day. –– batması sunset, sundown. ––ün birinde 1. one day, some day. 2. once, at one time in the past. ––lerden bir gün once upon a time. –– bugün. colloq. Now is the time. –– doğmadan neler doğar. proverb A lot can happen between now and then. –– doğmak 1. for the sun to rise, for day to dawn. 2. /a/ (for someone) to have an unexpected opportunity or stroke of fortune. ––ünü doldurmak 1. to complete a period of time. 2. fin. to fall due, mature. –– durumu astr. solstice. ––leri gece olmak /ın/ to fall on evil days, meet with misfortune. ––ü geçmek /ın/ (for a woman´s period) to be late. –– gibi açık/aşikâr altogether clear, very clear, manifest. –– görmek to see happy days. ––ünü görmek 1. to come to a bad end; to suffer for one´s errors. 2. /ın/ to see (one´s grown-up offspring) living a happy life. 3. to menstruate, have one´s period. –– görmemek to know nothing but unhappiness. –– görmez 1. (place) which doesn´t get any sunlight, sunless. 2. (someone) who never gets out in the sun. –– görmüş 1. (someone) who has seen better days. 2. experienced. ––ünü görürsün! I´ll show you!/You´ll get what´s coming to you!/You´ll get your just deserts! –– göstermek /a/ to make (someone) live happily. ––ünü göstermek /a/ to show, punish (used as a threat). ––den güne/–– günden from day to day, gradually. ––ü gününe 1. day by day. 2. to the very day. ––ünü gün etmek to be really enjoying oneself, be having a real good time, be having a hell of a good time. ––ü gününe uymamak to be capricious, be fickle. –– ışığına çıkmak to come to light; to become clear. –– kavuşmak/inmek for the sun to set/go down, for night to fall. –– koymak /a/ to put aside a day, assign some time (for). –– ola harman ola. colloq. One day its time will come. ––leri sayılı olmak to be near death. ––ünü/––lerini saymak to be waiting for death. –– sürmek to live prosperously. –– tutulmak for the sun to be eclipsed. –– tutulması astr. solar eclipse. –– tün eşitliği astr. equinox. –– yapmak (for women) to be at home to guests. ––ü yetmek 1. (for something) to fall due, be due. 2. (for one´s last hour) to be at hand. 3. (for a woman) to fill up her term of pregnancy.

  • İngilizce

   (N.)
   day, bee, sun

  • İngilizce

   day; sun; sunlight, sunshine; daytime; today, present; time; age, period; good times; date; at-home day

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   gün

   Almanca

   Tag m

  • Almanca

   r Tag.

  • Almanca

   Tag [der]

  • Almanca

   Tag

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   gün

   Fransızca

   jour [le], journée [la], clarté [la], lumière [la]

  • Fransızca

   jour

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   gün

   Azerice

   gün

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   gün

   Lehçe

   doba

  • Lehçe

   dzień

  • Lehçe

   dzionek

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   gün

   Yunanca

   (η) ημέρα, (η) μέρα

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   gün

   Japonca

   hi

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   gün

   Arnavutça

   1. dita
   2. ditë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   gün

   Kazakça

   kün

  • Kazakça

   tewlik

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   gun

   İngilizce

   n. device with a metal tube through which bullets or other missiles are fired; rifle; pistol; cannon; professional killer (Slang)

  • İngilizce

   v. shoot, fire; dramatically increase the speed of, accelerate rapidly

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   gun

   Türkçe

   (N.)
   [gʌn]
   silâh, top, tüfek, tabanca, pompa, silâhlı kimse, avcı

  • Türkçe

   (V.)
   [gʌn]
   ateş etmek, vurmak, avlamak, tam gaz vermek (otomobil)

  • Türkçe

   i. ateşli silah; top; tüfek; tabanca. f. (--ned, --ning) (motoru) birdenbire tam gazla çalıştırmak; (arabayı) birdenbire tam gaz sürmek.

  • Türkçe

   atesli silah, top, tüfek, tabanca

  • Türkçe

   v.ateş et:n.silah

  • Türkçe

   ateş etmek

  • Türkçe

   avcı

  • Türkçe

   avlamak

  • Türkçe

   pompa

  • Türkçe

   silâh

  • Türkçe

   silâhlı kimse

  • Türkçe

   tabanca

  • Türkçe

   top

  • Türkçe

   tüfek

  • Türkçe

   vurmak

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   gün

   Türkçe

   gün

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.